Psychologia uczenia się i pamięci - Skrypt Slajdy

advertisement
Psychologia uczenia się i pamięci - Skrypt Slajdy.doc
(227 KB) Pobierz
PSYCHOLOGIA UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI
SKRYPT SLAJDY
Wykład 1
W pamięci występują trzy podstawowe, ogólne rodzaje operacji:
- kodowanie (zapamiętywanie),
- przechowywanie,
- przypominanie (wydobywanie, odtwarzanie) .
Rodzaje pamięci:
- Pamięć gatunkowa (uwarunkowana dziedzicznie) a pamięć osobnicza (związana z doświadczeniem
indywidualnym),
- Podział ze względu na przedmiot: obrazowa, słowna, uczuć,
- Podział ze względu na format przechowywanych informacji: epizodyczna i semantyczna,
- Podział ze względu na formy przechowywania i mechanizmy wydobywania: deklaratywna i
proceduralna (niedeklaratywna),
- Ze względu na rozumienie: mechaniczna i logiczna,
- Ze względu na udział woli: dowolna i mimowolna,
- Ze względu na trwałość przechowania: bezpośrednia i odroczona (świeża i trwała),
- Ze względu na rodzaj przypomnień: rozpoznawcza i odtwórcza,
- Ze względu na czas przechowywania: ultrakrótkotrwała (ultrakrótka), krótkotrwała i długotrwała,
- Ze względu na funkcje: operacyjna i trwała,
- Ze względu na udział świadomości (mechanizmy wydobycia): jawna i utajona (explicite i implicite),
- Inne rodzaje pamięci: autobiograficzna i ekologiczna.
Uczenie się jawne a uczenie się utajone
Czasami zachodzi uczenie się, mimo braku zmian w zachowaniu, np. sumowanie się śladów bodźców
podprogowych, habituacja, pobudzeniowy odruch warunkowy czyli dzięki uczeniu się zmieniają się
możliwości. Poziom wyuczenia jest zazwyczaj wyższy niż poziom wykonania. Uczenie się utajone wiązane
z Tolmanem.
+ Uczenie się przez bezpośrednie kojarzenie bodźców i reakcji = utrwalanie związków przez powtórzenia
i wzmocnienia (głównie warunkowanie)
+ Uczenie się nowych bodźców: warunkowanie klasyczne
+ Uczenie się nowych reakcji: warunkowanie instrumentalne
+ Uczenie się złożonych reakcji, np. nabywanie umiejętności sensomotorycznych oraz zachowań
werbalnych
Uczenie poznawcze
- Uczenie się spostrzeżeniowe, np. obniżanie się progu różnicy po wielokrotnym zadziałaniu bodźca
- Wstępne warunkowanie sensoryczne
- Rozwiązywanie problemów
- Nabywanie wiedzy i złożonych procedur działania – brak bezpośrednich zmian w zachowaniu, ale
możliwość wykorzystywania w różnych sytuacjach
Uczenie się świadome i uczenie się nieświadome
- Uczenie się świadome: przez rozwiązywanie problemów, nabywanie wiedzy, złożonych procedur
działania
- Uczenie się nieświadome: przez bezpośrednie kojarzenie bodźców i reakcji oraz poznawcze
(spostrzeżeniowe, wstępne warunkowanie sensoryczne)
-…ale pojawiają się wątpliwości, gdyż np. uświadamianie związków przyspiesza przebieg prostych
rodzajów uczenia się
Metody badań uczenia się warunkowego
- Warunkowanie klasyczne
- Warunkowanie instrumentalne
- Uwzględnia się: odruchy pobudzeniowe, odruchy hamulcowe, wygasanie, różnicowanie, opóźnianie
reakcji
Metody Reprodukcji
- Metoda przypominania
- Metoda zapamiętanych członów
- Metoda pomiary zakresu pamięci bezpośredniej
- Metoda odtwarzania częściowego
- Metoda uczenia się przez powtarzanie
- Metoda antycypacji
- Metoda par skojarzeń
Urządzenia specjalne:
- pursuimetr
- tachistoskop, mnemometr
- wizjer lustrzany
- skrzynki problemowe
- labirynty T, Y, U, liniowe , czasowe
Hermann Ebbinghaus
- „O pamięci”, 1885 rok
- Trigramy
- Pomiar czasu potrzebnego na ponowne nauczenie się czyli metoda oszczędności
- Krzywa przechowywania (zapominania), o przyspieszeniu ujemnym (spadek tempa zapominania)
- Krzywe uczenia się: wklęsłe, gdy wskaźnikiem jest liczba prób potrzebna dla nauczenia się oraz
wypukłe, gdy obrazują przyrosty w liczbie elementów
Iwan Pawłow
- Warunkowanie klasyczne
- Proces nabywania (krzywa esowata)
- Wygasanie
- Spontaniczne odnawianie się
- Następstwo czasowe
Edward Thorndike
- Warunkowanie instrumentalne
- Uczenie się przez próby i błędy
- Prawo efektu
- Prawo ćwiczenia
- Zasada przynależności
Edward Tolman
- Odkrywca uczenia się utajonego
- Mapa poznawcza
- Uczeniu się podlega wiedza a nie zachowanie
B.F. Skinner
- Warunkowanie sprawcze
- Badania nad rozkładami wzmocnień
- Krzywa schodkowa
Wykład 2
Warunkowanie klasyczne: uwagi wstępne; eksperymenty I. Pawłowa
- Powszechność warunkowania klasycznego,
- Podstawowy paradygmat:
Bodziec bezwarunkowy
reakcja bezwarunkowa
Bodziec warunkowy
bodziec bezwarunkowy
Bodziec warunkowy
reakcja warunkowa
- Reakcja warunkowa nie zawsze jest identyczna z bezwarunkową
- Eksperymenty Pawłowa nad ślinieniem się psów,
- Warunkowanie odruchu mrugania u człowieka,
- Te same prawidłowości co w przypadku ślinienia się psa Pawłowa:
1) Kształt krzywej nabywania
2) Kształt krzywej wygasania
3) Znaczenie intensywności bodźca
4) Optymalny odstęp czasu
5) Spontaniczne odnawianie się
Nabywanie i wygasanie reakcji warunkowej
Neuronalne podstawy warunkowania klasycznego
- Każde uczenie się, a więc także warunkowanie klasyczne, polega na zmianach w efektywności połączeń
synaptycznych,
- Badania E. Kandela nad Aplysia Californica,
- Odruch cofania skrzela przy dotknięciu syfonu – bezpośrednie połączenie synaptyczne pomiędzy
neuronami czuciowymi i ruchowymi; szybka habituacja,
- Wzmocnienie siły reakcji dzięki warunkowaniu klasycznemu: stymulacja dotykowa i szok w ogon;
zwiększenie wydzielania neuroprzekaźników.
- Badania Thompsona nad odruchem mrugania u królika : 1 obwód: neurony czuciowe z rogówki
połączone z 5-tym nerwem czaszkowym, od niego neurony do 6 i 7 nerwu, od nich neuron motoryczny
wywołujący mrugnięcie , 2 obwód: 5-ty nerw do interneuronu, do móżdżku, do jądra wsuniętego
bocznego, od niego do neuronu motorycznego , Drugi obwód bierze udział w warunkowaniu.
S-R
Bodziec bezwarunkowy
Bodziec warunkowy
Reakcja bezwarunkowa
Bodziec warunkowy jest wiązany z reakcją bezwarunkową
Wielokrotne łączenie bodźca warunkowego i reakcji bezwarunkowej powoduje, że bodziec warunkowy
zaczyna wywoływać reakcję warunkową, czyli reakcja warunkowa to jedna z wersji reakcji
bezwarunkowej.
S-S
Bodziec warunkowy
Bodziec bezwarunkowy
Reakcja bezwarunkowa
Bodziec warunkowy jest wiązany z bodźcem bezwarunkowym.
Bodziec warunkowy powiązany z bodźcem bezwarunkowym: organizm niejako oczekuje, że po bodźcu
warunkowym nastąpi bodziec bezwarunkowy i wykonuje reakcję warunkową, antycypując bodziec
bezwarunkowy.
S-R czy S-S
- Paradygmat zapobiegania reakcji: brak reakcji bezwarunkowej, zachodzi warunkowanie – czyli S-S
- Paradygmat dewaluacji bodźca bezwarunkowego: redukcja reakcji na bodziec warunkowy – czyli S-S
- Paradygmat wstępnego warunkowania sensorycznego: także S-S
- Paradygmat warunkowania wyższego rzędu: bezpośrednie powiązanie BW2 z reakcją warunkową –
czyli S-R.
- Wielkość warunkowania nie jest funkcją zbieżności w czasie, ale zależności, czyli gdy bodziec
warunkowy jest powiązany ze wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia bodźca bezwarunkowego
następuje warunkowanie
- Jeżeli to prawdopodobieństwo jest niższe, zachodzi hamowanie warunkowe
- Odchylenie asocjacyjne: wrodzone predyspozycje do wiązania niektórych bodźców warunkowych i
bezwarunkowych ze sobą
Przeciwwarunkowanie: np. terapie uzależnień
Plik z chomika:
wsobietylkoja
Inne pliki z tego folderu:
Uczenie się - slajdy.rar (16517 KB)
Skrypt Jagodzińska.pdf (7669 KB)
 Jagodzinska.rar (185 KB)
13310538_1725841754295318_7590067221759583605_n.jpg (98 KB)
 Psychologia uczenia się i pamięci - Skrypt Slajdy.doc (227 KB)



Inne foldery tego chomika:

 Biologiczne mechanizmy zachowania M.Trojan
Ćwiczenia z psychopatologii - kurs internetowy M.Filarowska
 Galeria
 Historia Kościoła katolickiego XX wieku P.Skibiński

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Logika F.Kawczyński
Download