tematy wraz z terminami

advertisement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cz1. 19.10.2016 r.,
- cz2. 26.10.2016 r.
Białka- cząsteczki życia. Enzymy- podstawowe pojęcia. Kinetyka reakcji enzymatycznych
Budowa i właściwości aminokwasów
Wiązanie peptydowe
Budowa i właściwości peptydów oraz białek
Poziomy organizacji łańcucha peptydowego, struktury: I-, II-, III- i IV-rzędowa
Wiązania stabilizujące strukturę cząsteczki białek
Koncepcja biokatalizy
Białka- cząsteczki życia. Enzymy- podstawowe pojęcia. Kinetyka reakcji enzymatycznych –
Budowa i działanie enzymów
Podział enzymów na klasy i przykłady reakcji katalizowanych przez enzymy każdej z klas
Budowa i działanie wybranych kofaktorów enzymatycznych (NAD+, NADP+, FMN, FAD, Koenzym A)
Kinetyka reakcji enzymatycznych
Strategie regulacyjne aktywności enzymatycznej
Akumulatory i przenośniki energii
Olejnik, Trościanko, Sobala, Heliński, Nosarzewska, Łukasik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cz2. 26.10.2016 r.
Budowa i właściwości nukleotydów
Budowa DNA
Budowa RNA
Simon, Banaś
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.11.2016 r.
Budowa i właściwości węglowodanów. Oddychanie komórkowe.
Klasyfikacja i nazewnictwo węglowodanów
Ważniejsze biologiczne pochodne cukrów prostych
Budowa, właściwości i funkcja disacharydów
Wiązanie glikozydowe
Klasyfikacja i przykłady polisacharydów
Głodzik, Chruściak, Krukurka, Psurek, Pielichowska
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.11.2016 r.
Budowa i właściwości lipidów. Metabolizm kwasów tłuszczowych.
Klasyfikacja lipidów
Nazewnictwo kwasów tłuszczowych
Lipidy o szczególnie istotnym znaczeniu dla budowy i funkcjonowania organizmu
Utlenianie kwasów tłuszczowych
Synteza kwasów tłuszczowych
Metabolizm węglowodanów.
Uzyskiwanie i magazynowanie energii w komórce w tlenowych i beztlenowych procesach metabolicznych (oddychanie cytoplazmatyczne i
wewnątrzmitochondrialne)
Kasica, Guzera, Ginter, Lach, Gembara, Gnysińska, Rękas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.12.2016 r.
Metabolizm aminokwasów.
Rozkład aminokwasów i cykl mocznikowy
Wiązanie i asymilacja azotu
Biosynteza aminokwasów
Metabolizm hemu i nukleotydów.
Rozkład i biosynteza hemu
Biosynteza i rozpad nukleotydów
Różyło, Siberna, Dąbrowski, Gorzkiewicz, Wojnowicz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.12.2016 r.
Metabolizm węglowodanów.
Szlak pentozofosforanowy i glukoneogeneza
Metabolizm glikogenu
Synteza glukozy z CO2 i H2O (Fotosynteza, Chemosynteza)
Tubelevich, Byelyayev, Patrzek
3 dodatkowe tematy
Nukleozydotrifosforany i inne związki makroergiczne
Koenzymy i typy reakcji.
Sposoby zdobywania energii i sposoby odżywiania. Podział organizmów.
Surman, Zimniak, Murczkiewicz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download