Rodzaj drzew, rzadziej krzewów z rodziny wiązowatych

advertisement
Różnorodność
gatunkowa oraz
ekosystemów
1.Różnorodność
gatunkowa
Różnorodność gatunkowa jest to indeks, który zawiera liczbę
gatunków w okolicy, a także ich względną obfitość.
Najczęściej wskaźnik różnorodności gatunkowej jest rodziną
równań. .
Oto jeden z przykładów
D = (n / N) 2 D = (n / N) 2
Gdzie n to liczba organizmów danego gatunku i N jest całkowitą
liczbą organizmów wszystkich gatunków. D jest wartością
różnorodności. Może wahać się między 0 i 1, gdzie 0 to
nieskończona różnorodność, a 1 to najmniej zróżnicowany
ekosystem, może być ewentualnie (np. Występuje tylko jeden
gatunek)
W naszym lesie, istnieje wiele gatunków
roślin, najczęściej występują u nas różne
rodzaje drzew liściastych np. (buk, dąb,
brzoza, olsza, klon, wiąz, jesion) , chociaż
rosną też u nas drzewa iglaste np. (sosna,
modrzew, świerk). Czyli możemy
powiedzieć,że mamy też lasy mieszane.
Drzewa liściaste
Buk
Buk zwyczajny to drzewo
wysokości do 40 metrów. Pień
prosty a u starszych gatunków
z grubymi żebrami. Kora
cienka, jasnoszara. Liście
owalne lub eliptyczne,
skrętoległe długości 10-15 cm.
Początkowo intensywnie zielone
potem delikatnie matowo
zielone. Owoce to tzw. bukiew
- zdrewniała torebka, po
dojrzeniu otwiera się 4 klapami
uwalniając jeden lub dwa
trójkanciaste orzeszki koloru
brązowawego.
Dąb
Dąb - rodzaj z rodziny
bukowatych, ok. 600 gatunków
drzew i krzewów występujących
głównie w obszarach
umiarkowanych półkuli
północnej. Osiąga wysokość 40
m, charakterystyczne owoce,
tzw. żołędzie, osadzone są w
zdrewniałych miseczkach. Liście
dębu są zazwyczaj klapowane
lub ząbkowane, choć u
niektórych gatunków zdarzają
się prawie całobrzegie.
Brzoza
Brzoza – rodzaj drzew i krzewów
należący do rodziny
brzozowatych. Obejmuje około
35-60 gatunków – różnica w
ocenie liczby gatunków jest
między innymi wynikiem
łatwego tworzenia mieszańców
międzygatunkowych o trudnym
do ustalenia statusie
taksonomicznym.
Olsza
rodzaj drzew z rodziny
brzozowatych. Pospolite
drzewo europejskie strefy
klimatu umiarkowanego.
Olsze mają brodawki
korzeniowe, w których żyją
promieniowce z rodzaju
Actinomycetes, mające
zdolność asymilowania
wolnego (atmosferycznego)
azotu.
Klon
Klon zwyczajny, klon pospolity –
gatunek z rodziny mydleńcowatych
występujący w Europie środkowej i
wschodniej oraz południowozachodniej Azji. Nazywany jest
także klonem norweskim. Na
zachodzie jego granica
występowania znajduje się we
Francji, na wschodzie w
europejskiej części Rosji, na
północy w Skandynawii, a na
południu w Iranie. W Polsce jest
najpospolitszy z krajowych
gatunków swego rodzaju, występuje
powszechnie na całym niżu i w
niższych położeniach górskich na
całym terenie kraju.
Wiąz
Wiąz - Rodzaj drzew, rzadziej
krzewów z rodziny wiązowatych,
obejmujący ok. 25 gatunków.
Występują w strefie umiarkowanej
półkuli północnej.



Liście - pojedyncze, skrętoległe,
podwójnie piłkowane o krótkim
ogonku.
Kwiaty - obupłciowe z niepozornym
okwiatem, zebrane w pęczki,
ukazujące się przed rozwojem liści.
Owoce - orzeszki otoczone dookoła
płaskim skrzydełkiem.
Jesion
Jesion – rodzaj roślin z rodziny
oliwkowatych, który obejmuje ok. 60
gatunków drzew i krzewów. Występuje
w umiarkowanej strefie półkuli
północnej.



Liście - naprzeciwległe, złożone,
nieparzystopierzaste
Owoce - jednonasienne w kształcie
płaskiego orzeszka z języczkowatym
skrzydełkiem.
Drewno - twarde, elastyczne i ciężkie,
wykorzystywane w stolarstwie,
meblarstwie i lutnictwie. Jesion ciemny
jest twardszy i bardziej wytrzymały niż
dąb. Dostępne jest 16 odcieni drewna.
Czym drewno jest ciemniejsze tym
twardsze.
Drzewa iglaste
Sosna
Sosna – rodzaj roślin z rodziny
sosnowatych obejmujący niemal 115
gatunków drzew i krzewów.
Występują przeważnie w strefie
klimatu umiarkowanego półkuli
północnej, choć niektóre gatunki
rosną również w strefach
cieplejszych. W Ameryce
Środkowej najdalej na południe
sięgają do Gwatemali, Salwadoru i
Nikaragui, zaś w Azji do
Archipelagu Malajskiego. Jedyne
naturalne stanowisko na półkuli
południowej znajduje się na
Sumatrze
Modrzew
Modrzew – rodzaj drzew z rodziny
sosnowatych, który obejmuje kilkanaście
gatunków występujących na obszarach
umiarkowanych i chłodnych półkuli
północnej. W Polsce modrzew występuje w
Tatrach, gdzie lokalnie tworzy górną
granicę lasu oraz na stanowiskach
w części
sosna
środkowej i południowo – wschodniej.



Drzewa - osiągają wysokość do 80 m i
posiadają szeroką koronę, która jest
zbudowana z poziomo rosnących konarów.
Należą one do jednych z najwyższych
drzew w Polsce.
Liście - Barwa jasnozielona, kształtu
szpilkowatego, miękkie, zebrane w gęste
pęczki, skrętolegle osadzone na
krótkopędach. Modrzew traci igły na zimę.
Szyszki - Kuliste lub jajowate, skierowane
są do góry. Rośliny jednopienne. Koloru
zielonego.
Świerk
Świerk – rodzaj wiecznie zielonych drzew z
rodziny sosnowatych, który obejmuje około
35 gatunków. Występuje na obszarach
chłodnych i umiarkowanych półkuli
północnej.




Drzewa są wysokie i przeważnie mają
regularną, stożkową koronę.
Liście - Świerk posiada spiralnie osadzone,
kłujące szpilki. Igliwie utrzymuje się na
gałązkach przez 5 -7 lat.
Wyróżnia się 3 podstawowe formy
ugałęzienia: : 1. grzebieniasta – pędy
zwisają do dołu, 2. szczotkowata –
gałązki krótsze, ułożone szczoteczkowato
– wokół pędu, 3. płaska – gałązki ułożone
horyzontalnie.
Szyszki - Cylindryczne, zwisające do dołu.
Opada w całości po dojrzeniu nasion.
2. Ekosystem
Ekosystem jest to układ ekologiczny na danej
przestrzeni, której granice są często
nieostre. Układ ten charakteryzuje się
względnie jednorodnymi bądź zróżnicowanymi
warunkami środowiska abiotycznego biotopu, w którym żyją i funkcjonują
populacje oraz grupy organizmów, jako całość
nazywane biocenozą.
Więcej informacji znajduje się pod tą stroną:
http://levis.sggw.waw.pl/~ozw1/zintegrowgospwod/ZintegrowanagospwodREW01/ekosystemy/strukturaeko.htm
Dziękujemy za uwagę! :)
Opracowali:
Natalia Wiśniewska
Monika Wiśniewska
Bartosz Zdunek
Download