Chirurgia Bariatryczna - WCM

advertisement
Chirurgia Bariatryczna
Częstość występowania otyłości zwiększa się na całym świecie w alarmującym tempie i ma
rozmiar globalnej epidemii zarówno w rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach. Według
danych przynajmniej u 1,1 miliarda ludzi stwierdzamy nadwagę, z czego 312 milionów
choruje na otyłość. Częstość występowania otyłości (wskaźnik masy ciała; body mass index;
BMI > 30 kg/m2) w Europie waha się w granicach od 10 do 20% u mężczyzn i od 15 do 25% u
kobiet, przy czym prawie połowa europejskiej populacji wykazuje nadwagę lub otyłość ( BMI
> 25 kg/m2).
Otyłość nie tylko sama w sobie stanowi poważny problem, dodatkowo sprzyja rozwojowi
innych schorzeń: cukrzycy, chorób krążenia, zaburzeń hormonalnych, zaburzeń płodności,
wielu nowotworów, chorób układu kostno-stawowego, bezdechu sennego itd. Wzrastająca
masa ciała pogarsza jakość życia i zmniejsza jego przewidywany okres. Otyłość skraca średni
czas życia o 13 lat u mężczyzn i o 8 lat u kobiet. Śmiertelność związana z nadmierną masą
ciała jest poważnym problemem publicznej opieki zdrowotnej w Europie i stanowi około
7,7% wszystkich zgonów. Otyłość nie jest tylko defektem kosmetycznym, ale śmiertelną
chorobą pociągającą za sobą nie tylko konsekwencje zdrowotne, ale też socjo-ekonomiczne.
Postępowanie chirurgiczne w otyłości olbrzymiej jest najefektywniejszym sposobem
leczenia, powodującym trwałą obniżkę masy ciała, likwidację chorób współistniejących, co
prowadzi do podwyższenia jakości życia.
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu był
pierwszym w naszym województwie oddziałem wykonującym zabiegi bariatryczne. Na dzień
pisania informacji (koniec 2013 roku) wykonaliśmy najwięcej zabiegów bariatrycznych i stale
powiększamy grono naszych zadowolonych pacjentów. Dzięki temu staliśmy się wiodącym
ośrodkiem leczenia otyłości.
Prowadzimy leczenie kompleksowe podczas którego przygotowujemy pacjentów do
operacji pod względem psychologicznym, klinicznym, a także opiekujemy się i udzielamy
wskazówek wszystkim naszym pacjentom po operacjach. Na podstawie dotychczasowej
obserwacji Pacjentów, których od 2010 roku operowaliśmy w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu z powodu otyłości pierwotnej u wszystkich nastąpiła istotna redukcja
masy ciała i regresja chorób towarzyszących. To na co w sposób szczególny pragniemy
zwrócić uwagę to fakt, że u 62% operowanych u nas Pacjentów nastąpiła regresja
nadciśnienia tętniczego, a u 70% istotne zmniejszenie koniecznych dawek leków
przeciwcukrzycowych lub wręcz ich odstawienie.
Pacjentami zajmuje się zespół : mgr psycholog Dominika Mart-Płusa, anestezjolog dr Joanna
Jastrzębska oraz chirurdzy dr Małgorzata Ziółkowska, dr Krzysztof Kudyba i dr nauk med.
Zbigniew Kowalik
Wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości
Podstawowym wskazaniem jest kryterium wagowe: BMI>40 lub >35 z co najmniej jedną
chorobą towarzyszącą zależną od otyłości (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca t.II, zespół
metaboliczny, choroba zwyrodnieniowa stawów, restrykcyjne zaburzenia oddychania, inne).
U takich pacjentów zabiegi wykonujemy w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia.
Rodzaj przeprowadzanych zabiegów
 Założenie regulowanej opaski na żołądek (LAGB)
Regulowana opaska na żołądek to rodzaj silikonowego kółka zakładanego na górną
część żołądka. Pozwala podzielić w ten sposób żołądek na dwa zbiorniki: górny –
mniejszy i dolny – większy. Oba zbiorniki połączone są wąskim kanałem, którego
szerokość zależy od stopnia wypełnienia opaski. Opaska połączona jest drenikiem z
podskórnie implantowanym portem, co pozwala na stopniowe dopełnianie opaski
podczas kolejnych wizyt kontrolnych. Mała objętość górnego zbiornika sprawia, że
szybko zostaje wypełniony zjedzonym pokarmem. Rozciągnięte ściany drogą
nerwową wysyłają informację do mózgu – „jestem najedzony”. Efekt jest taki, że
rzadziej bywasz głodny, a po posiłku dłużej odczuwasz sytość.
 Rękawowa resekcja żołądka (Gastric sleeve resection; SG)
Jest to zabieg restrykcyjny, który polega na usunięciu ok. 90% żołądka. Sprawia, że z
„worka” jakim jest Twój żołądek tworzymy wąski „rękaw”. Po zabiegu jednorazowo
będziesz mógł zjeść ok. 1/10 dotychczasowej objętości posiłku, przechodzenie
pokarmu przez żołądek będzie przyspieszone, a wydzielanie greliny („hormon głodu”)
znacznie spadnie. Zabieg jest nieodwracalny. W przypadku, gdy efekt jest
niezadawalający, w dalszym etapie leczenia możemy zaproponować kolejne zabiegi
bariatryczne tj. gastric by-pass lub re-sleeve resection.
 Wyłączenie żołądkowe (Mini gastric by-pass)
Zabieg w pierwszym etapie polega na trwałym podzieleniu żołądka na dwa zbiorniki:
mniejszy – górny, który od tej pory będzie pełnił rolę głównego żołądka i dolny –
większy, do którego pokarm nie będzie docierał, a jedyną jego funkcją będzie
produkcja soków trawiennych. W drugim etapie łączymy „nowy” żołądek z pętlą jelita
cienkiego, by przywrócić ciągłość przewodu pokarmowego. Powoduje to znaczne
skrócenie drogi pokarmowej i wchłaniania pokarmu.
Wszystkie wyżej wymienione zabiegi operacyjne są wykonujemy nieodpłatnie, zgodnie z
wyceną procedur NFZ i metodą laparoskopową.
Ostateczną decyzję odnośnie wyboru rodzaju zabiegu podejmuje pacjent w porozumieniu z
lekarzem.
W trosce o dobro naszych chorych, w trakcie przygotowań do zabiegu, a także po jego
przeprowadzeniu pacjent pozostaje w stałym kontakcie z psychologiem oraz personelem
medycznym.
Przebieg hospitalizacji:
Pierwszy dzień pobytu w szpitalu jest najczęściej dniem poprzedzającym zabieg operacyjny.
W tym dniu rozmowę z chorym przeprowadza anestezjolog. Pacjent otrzymuje również
niezbędne przed operacją leki.
Zabieg operacyjny w znaczącej większości przypadków udaje się wykonać metodą
laparoskopową. Pozwala to na skrócenie czasu pobytu, zmniejsza ryzyko zakażenia rany oraz
poprawia efekt kosmetyczny.
Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym .
Okres pooperacyjny i czas pobytu w szpitalu po zabiegu zależy od rodzaju zabiegu oraz
samopoczucia chorego. Średnio trwa od 2-6 dni.
Do kwalifikacji do zabiegu niezbędne są wyniki następujących badań:
- RTG klatki piersiowej
- EKG, ECHO serca oraz konsultacja kardiologiczna
- konsultacja endokrynologiczna (wykluczenie chorób tarczycy i nadnerczy)
- morfologia krwi
- badania biochemiczne: sód, potas, glukoza, kreatynina
- oznaczenie poziomu cholesterolu z profilem lipidowym
- profil glikemii
- gastroskopia
- USG jamy brzusznej
Konieczna jest również konsultacja psychologiczna
Z aktualnymi wynikami badań zapraszamy do zgłaszania się do Poradni Bariatrycznej przy
Wojewódzkiej Przychodni Chirurgicznej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, Al.
W. Witosa 26. Pacjentów bariatrycznych przyjmujemy w każdy poniedziałek po wcześniejszej
rejestracji pod nr telefonów :
77 4520 210, lub 77 4 520 150,
lub 77 4 520 111
Download