Dobry interes dla obu stron

advertisement
Dobry interes dla obu stron
AUTOR: MICHAŁ GÓRNY
Aż 65 proc. ofert handlowych b2b nie
ma szans na akceptację klienta. Szanse
te wzrosłyby jednak do 64 proc.,
gdyby w ofertach wykazano zwrot
z inwestycji klienta w zakup.
Dlaczego zatem dwie trzecie polskich
handlowców tego nie robi? Ponieważ
klienci ukrywają ważne informacje,
a sprzedawcy chcą przede wszystkim
domknąć transakcję.
C
zęste odrzucanie
ofert przez klientów jest zmorą
sprzedawców
skomplikowanych
usług i produktów dla biznesu.
Przygotowanie oferty pochłania
nieraz miesiące i angażuje wielu
specjalistów. Jej porażka to utrata
zysku ze sprzedaży, ale także wyrzucenie w błoto niemałych pieniędzy. Oto przyczyny tej sytuacji:
1. w ofertach nie wykazuje się
spodziewanego zwrotu klienta
z inwestycji w zakup (badania
pokazują, że jeżeli wysokość ROI
można wiarygodnie oszacować,
prawdopodobieństwo akceptacji oferty rośnie do 64 proc.),
2. rozwiązania nie pasują do
możliwości i zasobów klienta,
3. ten ostatni ma problemy z podejmowaniem decyzji.
Owe przyczyny mają swoje głębsze źródło w postawie i umiejętnościach sprzedawców. Poprzez
rozwój zawodowy mogą więc oni
zwiększyć szanse na sukces.
Bardzo często konsultanci, pomimo wielu rozmów z klientem i najlepszych intencji, nie dowiadują
się o nim najbardziej istotnych
rzeczy. Dlatego, nawet jeśli ich
oferta zostanie zaakceptowana,
mogą pojawić się inne problemy: rozwiązanie się nie spraw-
dzi lub np. klient nie będzie miał
wystarczających zasobów, by
je wdrożyć. Weźmy codzienne,
kosztowne dla gospodarki awarie komputerów, liczne procesy
sądowe toczone w Polsce czy
szeroko komentowane w prasie
porażki bankowych systemów IT.
Co więcej, handlowcy często nie
są w stanie prawidłowo prognozować sprzedaży. Nawet mając
wując dobre relacje z klientem.
Można wreszcie zwiększyć swoje
dochody i obniżyć koszty, dzięki
lepszemu prognozowaniu sprzedaży. Jedno z dużych polskich
przedsiębiorstw wyliczyło, że
gdyby trafność prognoz sprzedaży zwiększyła się w nim tylko
o 10 proc., jego zysk wzrósłby
o minimum 9 mln zł.
Aby to wszystko robić, trzeba
jednak zerwać z tradycyjnym podejściem do sprzedaży jako do
pełnej napięcia relacji ograniczonego zaufania. Sprzedawca dąży
w niej do domknięcia transakcji,
często dopasowując uzyskane
dane do wcześniejszych założeń.
Działa w stresie, który skłania go
do walki lub ucieczki. Z kolei klient
lęka się, że zostanie zmanipulowany, jeśli szczerze podzieli się
informacjami o sobie. Badania
pokazują, że tylko 4 proc. klientów ufa sprzedawcom. Wyjście
z tego klinczu jest zadaniem handlowca. Poprzez wyrobienie w sobie postawy doradcy, któremu
W firmach, które wdrożyły HCS
sprzedaż rośnie średnio o 18,
a niekiedy nawet o 75 procent.
znakomite relacje z klientami,
nie potrafią bowiem uzyskać od
nich konkretnych i istotnych informacji.
zależy na finansowym sukcesie
klienta, jest on w stanie wpłynąć
na jego otwarcie się i zaniechanie
obronnych zachowań.
Strategiczny partner
w biznesie
Tak być nie musi. Można zaproponować rozwiązanie adekwatne
do faktycznych, a nie deklarowanych, potrzeb i możliwości klienta
oraz w oparciu o mierniki zgodne
z realiami jego biznesu, wykazać spodziewany ROI. Można
też uniknąć angażowania się
w ofertę, która nie ma szans na
akceptację lub udane wdrożenie,
i taktownie się wycofać, zacho-
Pora na zmiany
Zmiana podejścia jest niezbędna,
ale potrzebne są też nowe kompetencje: krytyczne, analityczne myślenie (IQ), styl działania
budujący atmosferę zaufania
(EQ) oraz umiejętność skutecznej realizacji celu, pomagająca
ulepszać rozwiązanie w interesie obu stron (XQ). Tymczasem
w badaniu przeprowadzonym
przez Grupę DOOR w działach
handlowych polskich firm, oferujących rozwiązania b2b, dwie
trzecie sprzedawców i menedżerów sprzedaży deklaruje, że
nie potrafi sprawnie rozpoznawać, jakimi zasobami dysponuje
klient i oceniać, jak wpływa to
na jego decyzje, a także – nie
umie przewidywać rezultatów
podejmowanych przez niego
działań. Jak więc mieliby oszacować jego ROI? Zbliżony odsetek handlowców często nie wie,
dlaczego klient zdecydował się
lub nie na współpracę.
Jedną z najbardziej cenionych
metod kształtowania postaw
i umiejętności sprzedawców jest
HCS – Helping Clients Succeed®.
W badaniu ES Research Group,
w którym porównywano HCS z 20
innymi metodologiami, uznano
ją za najbardziej efektywną, jeśli
chodzi o trwałość pożądanych
zmian w działaniach handlowców.
Istotą HCS jest właśnie chęć pomocy klientowi w odniesieniu biznesowego sukcesu oraz łatwe
w stosowaniu narzędzia pracy.
Nadają one rozmowie z klientem
strukturę pozwalającą wspólnie
z nim dotrzeć do istotnych informacji. W firmach, które wdrożyły
HCS sprzedaż rośnie średnio
o 18, a niekiedy nawet o 75 procent. Nic dziwnego. Konsultant-strateg oferuje szyte na miarę
rezultaty, a nie usługi i produkty,
oraz związane z nimi korzyści.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania HCS, prosimy
skontaktować się z nami pod numerem tel. (+48) 22 824 11 28 lub
wejść na stronę hcs.franklincovey.pl
1
Download