KONSPEKT

advertisement
KONSPEKT
Dział programu : ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE
Temat : Czy wiesz co jesz ? Skażenie żywności a zdrowie.
ZAKRES TREŚCI :
1.
2.
3.
4.
Chemiczne dodatki w żywności i ich wpływ na zdrowie konsumentów
Chemizacja rolnictwa ( pestycydy, azotany i azotyny) i ich wpływ na zdrowie.
Źródła metali ciężkich w żywności.
Rolnictwo ekologiczne jako producent zdrowej żywności.
CELE LEKCJI:
Wiadomości:

Nazywa podstawowe grupy chemicznych dodatków żywnościowych.

Wymienia źródła skażenia żywności.

Podaje przykłady związków szkodliwych dla zdrowia.

Zna skutki spożywania skażonej żywności.

Wymienia sposoby unikania lub pozbywania się pozostałości skażeń.
Umiejętności:

Wymienia źródła skażenia żywności.

Określa skutki spożywania żywności o dużej zawartości dodatków chemicznych.

Wyjaśnia wpływ azotanów, pestycydów i metali ciężkich na zdrowie.

Uzasadnia konieczność dokładnego mycia owoców i warzyw przed spożyciem.
POSTAWY:

Dostrzega rolę czytania i analizowania składu produktów spożywczych.

Świadomie określa co jest dobre dla jego zdrowia.

Dostrzega konieczność ochrony środowiska naturalnego.
METODY :
Pogadanka ,obserwacja ,dyskusja ,prezentacja pracy ucznia
FORMY PRACY :
Zbiorowa i indywidualna
Urszula Morawska 317498339
Strona 1
ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
-
Etykiety produktów spożywczych
Próbki chemicznych dodatków do żywności (barwniki , stabilizatory )
Opakowania po środkach ochrony roślin
Foliogramy , plakat ucznia
TOK LEKCJI :
Faza wprowadzająca :
1. Sprawy organizacyjne.
2. Nawiązanie do poprzednich lekcji .Przyczyny chorób układu pokarmowego.
Faza realizacji :
1. Sformułowanie tematu lekcji .
2. Czytanie i analizowanie składu produktów , Zwrócenie szczególnej uwagi na dodatki
chemiczne oznaczone literą E......
3. Określenie celu ich stosowania przez producenta
4. Zapoznanie z przykładami chemicznych dodatków, ich symbolami i wpływem na
zdrowie (wskazywanie związków nie szkodliwych np. barwników naturalnych).
5. Związek intensyfikacji produkcji rolnej ze skażeniem żywności azotanami i pestycydami.
6. Sposoby pozbycia się pozostałości związków toksycznych na owocach i warzywach
7. Źródła metali ciężkich i ich wpływ na zdrowie – prezentacja pracy ucznia.
8. Podstawowe założenia rolnictwa ekologicznego
Faza podsumowująca
1. Rozwiązanie krzyżówki przez uczniów
2. Sprawdzenie poprawności haseł
3. Zadanie pracy domowej: Wykonaj reklamę zachęcającą do kupowania i spożywania
zdrowej żywności
Załączniki:
Ćwiczenie nr 1 - Krzyżówka,
Foliogramy nr 1-4
Urszula Morawska 317498339
Strona 2
Ćwiczenie nr 1
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Z
D
R
O
W
I
E
Gromadzą się w warzywach na skutek nadmiernego nawożenia azotem
Jeden z najgroźniejszych dla zdrowia metali ciężkich (występuje w bateriach)
Okres jaki musi upłynąć od oprysku pestycydem do zbioru plonów
Substancje chemiczne przedłużające trwałość (konserwujące) np. E 210
.................. naturalne np. kompost lub obornik
.................. ekologiczne produkujące zdrową żywność.
Chemiczne środki ochrony roślin
Rozwiązanie krzyżówki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AZOTANY
KADM
KARENCJA
KONSERWANTY
NAWOZY
ROLNICTWO
PESTYCYDY
Urszula Morawska 317498339
Strona 3
Foliogram nr 1
Temat : Czy wiesz co jesz ? Skażenie żywności a zdrowie.
Chemiczne dodatki do żywności:
-
barwniki
konserwanty
antyutleniacze
emulgatory
stabilizatory
substancje wzmacniające smak i zapach
PESTYCYDY
AZOTANY
I AZOTYNY
SKAŻONA ŻYWNOŚĆ
METALE CIĘŻKIE
Pb, Hg, As, Cu, Cd
Urszula Morawska 317498339
Strona 4
Foliogram nr 2
Dodatki
chemiczne do
żywności
Przykłady
Działanie na organizm
Barwniki
Zieleń Lisaminowa (E142)
Błękit patentowy (E131)
Erytrozyna (E127)
Rakotwórczo
Rakotwórczo
Hamuje wzrost
Konserwanty
Benzoesany (E210-219)
Kwas sorbowy (E200)
Siarczan sodu (E221)
Silnie rakotwórczo
Nieszkodliwy
Zakłóca czynności jelit
Kwas cytrynowy (E330)
Antyutleniacze Witamina E (E306)
Kwas ortofosforowy (E338)
Rakotwórczo
Nieszkodliwy
Zakłóca czynności trawienia
Emulgatory
Fosforany E450
E403
E465
Zakłóca trawienie
Nieszkodliwy
Zakłóca trawienie
Stabilizatory
E452
E339
Rakotwórczo
Zakłóca trawienie
Skażenie chemiczne żywności przyczyną
30% zachorowań na raka
Urszula Morawska 317498339
Strona 5
Foliogram nr 3
PESTYCYDY
PESTYCYDY:
Chemiczne środki ochrony roślin. Przeciwko chorobom, szkodnikom, chwastom
Zasady postępowania z pestycydami


Stosować zgodnie z instrukcją
Przestrzegać okresu karencji
KARENCJA:
Okres jaki musi upłynąć od oprysku do zbioru (np. 2tyg)
SKUTKI POZOSTAŁOŚCI NA WARZYWACH I OWOCACH:



Zatrucia – bóle brzucha , głowy
Alergie - zwłaszcza u dzieci
Wady rozwojowe płodu
Co robić aby unikać spożywania pozostałości PESTYCYDÓW ?
AZOTANY I AZOTYNY
AZOTANY I AZOTYNY:
Substancje gromadzące się w roślinach w wyniku nadmiernego nawożenia
sztucznymi nawozami azotowymi
AZOTANY
NITROZOAMINY
w roślinie
w żołądku człowieka
Urszula Morawska 317498339
Strona 6
Działanie
rakotwórcze
Foliogram nr 4
ROLNICTWO EKOLOGICZNE
PRODUKOWAĆ - NIE NISZCZĄC ŚRODOWISKA
ŻYWIĆ – NIE SZKODZĄC KONSUMENTOWI

Zamiast nawozów sztucznych – nawozy naturalne
(kompost, obornik, nawozy zielone)

Zamiast pestycydów – ochrona biologiczna
(wrogowie naturalni, odpowiednie sąsiedztwo roślin)

Zapewnienie zwierzętom nieskażonej paszy i ruchu
na świeżym powietrzu
Urszula Morawska 317498339
Strona 7
Download