protokół pobrania tkanki tłuszczowej

advertisement
PROTOKÓŁ POBRANIA TKANKI TŁUSZCZOWEJ
(W CELU IZOLACJI AUTOLOGICZNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH)
I.
ASEPTYCZNA PROCEDURA POBRANIA TKANKI TŁUSZCZOWEJ
1. RUTYNOWE PRZYGOTOWANIE I DEZYNFEKCJA OBSZARU MIĘDZYŁOPATKOWEGO, Z
KTÓREGO ZOSTANIE POBRANA TKANKA TŁUSZCZOWA
2. WYKONANIE OK. 4 – 5 CM NACIĘCIA SKÓRY, WYOSOBNIENIE PODSKÓRNEJ TKANKI
TŁUSZCZOWEJ W ILOŚCI 2 – 4 GRAMÓW ORAZ NIEZWŁOCZNE UMIESZCZENIE W
JAŁOWEJ PROBÓWCE Z MEDIUM TRANSPORTOWYM*
3. ZASZYCIE I ZAOPATRZENIE RANY CHIRURGICZNEJ
4. UMIESZCZENIE PROBÓWKI Z TKANKĄ TŁUSZCZOWĄ W TORBIE SAMOZAMYKAJĄCEJ**
I WYSŁANIE TEGO SAMEGO DNIA KURIEREM DO LABORATORIUM VSC
W AWARYJNYCH SYTUACJACH PROBÓWKA Z TKANKĄ TŁUSZCZOWĄ MOŻE BYĆ
PRZECHOWANA W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (18 – 22°C) NIE DŁUŻEJ NIŻ 18 – 24H OD
MOMENTU POBRANIA DO MOMENTU WYSŁANIA DO LABORATORIUM VSC
5. PROSZĘ WYPEŁNIĆ DOKUMENT „DANE REJESTROWE PACJENTA”***
II. ODBIÓR PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ. PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY:
BŁAŻEJ DOLNIAK
TELEFON: +48 518 184 828
ADRES LABORATORIUM
VET STEM CELL – WROCŁAWSKI PARK TECHONOLOGICZNY
UL. DUŃSKA 9
54-427 WROCŁAW, PL
III.
DOSTARCZONE PO 8 DNIACH KOMÓRKI MACIERZYSTE SĄ GOTOWE DO PODANIA W
MIEJSCE URAZU PRZEZ LEKARZA WETERYNARII PRZY POMOCY USG
KOMÓRKI MACIERZYSTE, DOSTARCZONE W AMPUŁKOSTRZYKAWCE, SĄ ZAWIESZONE W
PŁYNIE FIZJOLOGICZNYM. POWINNY BYĆ PODANE W CIĄGU 2-6H OD MOMENTU
DOSTARCZENIA. POWINNY BYĆ PRZECHOWYWANE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (18
– 22°C).
*
**
*** MATERIAŁY DOSTARCZONE PRZEZ LABORATORIUM VET STEM CELL
Vet Stem Cell – laboratorium medycyny regeneracyjnej dla zwierząt
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław – Wrocławski Park Technologiczny
[email protected], www.vetstemcell.pl
Download