PROJEKT Nauka i technologia dla żywności

advertisement
PROJEKT
Nauka i technologia dla żywności
Wizyta w laboratorium Uniwersytetu
Ekonomicznego
08.12.2014 r.
Dnia 08.12.2014 r. grupa uczniów z klas drugich i
trzecich, która bierze udział w projekcie „ Nauka i
technologia dla żywności” odwiedziła laboratorium
chemiczne Uniwersytetu Ekonomicznego.
Uczniowie, pod kierunkiem pracowników
Uniwersytetu, izolowali z żółtka jaja kurzego lecytynę,
a następnie wykorzystując ją produkowali krem
do ciała.
Uczyli się także, jak można zidentyfikować dane
substancje wykorzystując spektroskopię IR.
Oglądamy jak przebiega destylacja pod
zmniejszonym ciśnieniem
Uczniowie w czasie pracy.
Oddzielenie żółtka od białka, było dla niektórych nie lada
wyzwaniem.
Niektórym trzeba było przypomnieć jak przeprowadzić
sączenie.
Adama bardzo wciągnęła praca… Jego krem będzie
chyba eliksirem piękności.
Ania w trakcie tworzenia warstwy olejowej kremu.
Zrobić samemu krem nie jest tak łatwo ….
Spektroskopia pozwala zidentyfikować substancję. Widmo absorpcyjne jest
jak odcisk palca.
Na koniec musieliśmy stworzyć prezentację w programie PowerPoint na temat „
Lecytyna – wydzielanie, zastosowanie i identyfikacja metodą spektroskopii w
podczerwieni (IR)
Prezentacje wykonywaliśmy na podstawie tego, co wykonywaliśmy w
laboratorium chemicznym. Była ona podsumowaniem całości ćwiczeń.
Download