CZy rOZUmiEsZ sWOJE WyNAgrODZENiE?

advertisement
Kiedy należy Ci się umowa o pracę?
Umowa o pracę przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony
od ponad miesiąca w wymiarze godzin przekraczającym 8 godzin tygodniowo. Jeśli na początku pracujesz krócej, umowa o pracę przysługuje
Ci, kiedy liczba godzin pracy w ciągu ostatnich 4 tygodni przekracza
przeciętnie 8 godzin tygodniowo.
Transportgruppen
Nawet jeśli nie spełniasz wymogów, możesz zawsze poprosić pracodawcę o krótką umowę precyzującą warunki Twojego zatrudnienia.
W myśl przepisów Ustawy o dowodach zatrudnienia (po duńsku:
Ansættelsesbevisloven) Twój pracodawca ma obowiązek zapewnić, że
umowa zawiera co najmniej 10 następujących informacji:
1. Nazwiska i adresy pracodawcy i pracownika.
2. Adres miejsca pracy.
3. Zakres obowiązków pracy, tytuł, stanowisko, zaszeregowanie lub
kategoria pracy.
4. Data początku zatrudnienia.
5. Przewidywany okres zatrudnienia, jeśli nie jest ono na czas nieokreślony.
6. Prawa do urlopu i informacja, czy podczas urlopu przysługuje Ci
pensja czy świadczenie urlopowe.
7. Okres wymówienia dla Ciebie i pracodawcy i/ lub przepisy w tym
zakresie.
8. Wynagrodzenie obowiązujące lub umowne, dodatki i termin wypłaty.
9. Liczba godzin pracy dziennie i tygodniowo.
10.Ewentualny układ zbiorowy regulujący stosunek pracy.
Umowa o pracę musi być podpisana przez Ciebie i Twojego pracodawcę
– nie zapomnij wziąć swojej kopii!
W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F.
Twój lokalny oddział 3F:
Czy rozumiesz swoje
wynagrodzenie?
3F-varenummer 3018-5
Sprawdź odcinek płacowy!
Nazwisko, imię, adres i ew.
numer ewid płacowej
Jeśli na odcinku płacowym nie podano
liczby godzin, podziel wynagrodzenie
brutto przez stawkę godzinową
określoną w układzie zbiorowym iloraz odpowiada liczbie przepracowanych godzin.
Liczba godzin przepracowanych
w danym okresie płacowym.
Upewnij się, że liczba odpowia­
da godzinom wypracowanym
w tym okresie. W przeciwnym
przypadku skontaktuj się z
lokalnym oddziałem 3F.
Nie zapomnij codziennie zapisywać w
kalendarzu liczby przepracowanych
godzin. Zapisz godzinę, o której
stawiasz się pod wskazanym adresem
i godzinę całkowitego zakończenia
pracy.
Dodatek za godziny przepracowane w nocy. Jeśli
zaczynasz pracę przed godz.
6.00, dodatek jest wypłacany do końca okresu pracy
nocnej.
Stawki znajdziesz w układzie zbiorowym.
Twój lokalny oddział 3F zawsze służy
Ci pomocą. Adres znajdziesz na
odwrocie.
Twój udział w składce
emerytalnej.
Składka emerytalna jest
wyliczana od wynagrodzenia brutto z dodatkiem
urlopowym i składkami na
szczególny fundusz
oszczędnościowy.
Wynagrodzenie ogółem
przed podatkiem
Sprawdź stawkę w układzie
zbiorowym.
Dodatek urlopowy wynosi
12,5% wynagrodzenia.
Szczególny fundusz
oszczędnościowy wynosi 1%
wynagrodzenia brutto.
Odcinek płacowy musi zawierać następujące informacje:
• Nr CPR
• Okres płacowy
• Informacja o dacie wypłaty
wynagrodzenia
• Numer rachunku, na który
zostanie dokonana wypłata
• Nazwa, adres i numer CVR
pracodawcy
Ogólna suma składki emerytalnej za dany okres.
1/3 składki płacisz Ty, a 2/3
pracodawca.
Stawka składki jest określona
w układzie zbiorowym.
Transportgruppen
Download