rada-dialogu-spolecznego

advertisement
Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego
Liczę na rolę Rady Dialogu Społecznego w budowie lepszej Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w czwartek powołał
członków nowego forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Rada Dialogu Społecznego
zastąpiła funkcjonującą od 2001 roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
Prezydent powiedział, że podczas jego rozmów z mieszkańcami Polski problem braku dialogu pojawiał się bardzo często.
Podkreślił, że ogromnie liczy na rolę RDS w budowie lepszej Polski, w zapewnieniu krajowi zrównoważonego rozwoju. - By było
poczucie solidaryzmu społecznego, żeby ono było w obywatelach odbudowywane - zaznaczył. - Fundamentalne znaczenie w tym
zakresie, dla tych zadań ma dialog. Dialog rozumiany jako dążenie do porozumienia w sprawach ważnych - powiedział prezydent.
Dziękował za "ważny i znaczący" gest wobec prezydenta i konstytucji - wprowadzenie do Rady Dialogu Społecznego przedstawiciela
głowy państwa. Prezydent zwrócił uwagę, że można dopuścić z głosem doradczym do udziału w pracach Rady przedstawicieli innych
organizacji. Umożliwia to znowelizowana ustawa. Wyraził nadzieję, że przewodniczący, wybierani rotacyjnie co roku, będą o tej
możliwości pamiętali. – Jeżeli chcemy odbudować poczucie wspólnoty, to ta odbudowa odbywa się także poprzez proces konsultacyjny
– zaznaczył: „ Będę miał wiele tematów, które będę chciał z państwem skonsultować, usłyszeć państwa opinię. Jesteście Państwo grupą
niezwykle reprezentatywną, można powiedzieć, że dzisiaj stoi przede mną w tej Sali gremium, które rzeczywiście może decydować o
przyszłych losach Rzeczypospolitej i polskiego społeczeństwa jako całości”. Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu
zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i
spójności społecznej. Rada ma także w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków
zatrudnienia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego:

Przedstawicieli strony pracowników:
reprezentujących Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”:
1. Piotra Dudę – Przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność,
2. Wojciecha Ilnickiego,
3. Bogdana Kubiaka,
4. Andrzeja Kuchtę,
5. Jarosława Langego,
6. Henryka Nakoniecznego,
7. Waldemara Sopatę,

8. Leszka Walczaka,
reprezentujących Forum Związków Zawodowych:
9. Tadeusza Chwałkę – Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych,
10. Waldemara Lutkowskiego,
11. Dariusza Trzcionkę,
12. Lucynę Dargiewicz,
13. Stanisława Stolorza,
14. Marka Mnicha,
15. Mariusza Tyla,

16. Zygmunta Mierzejewskiego,
reprezentujących Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych:
17. Jana Guza – Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
18. Andrzeja Radzikowskiego,
19. Dariusza Potyrałę,
20. Stanisława Janasa,
21. Sławomira Broniarza,
22. Urszulę Michalską,
23. Leszka Miętka,
24. Sławomira Redmera;

Przedstawicieli strony pracodawców:
reprezentujących Konfederację Lewiatan:
25. Henrykę Bochniarz – Prezydenta Konfederacji Lewiatan,
26. Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek,
27. Jeremiego Mordasewicza,
28. Jacka Męcinę,
29. Grzegorza Baczewskiego,

30. Marka Kowalskiego,
reprezentujących Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:
31. Andrzeja Malinowskiego – Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
32. Rafała Baniaka,
33. Jana Buczka,
34. Joannę Makowiecką-Gacę,
35. Iwonę Srokę,

36. Jarosława Zagórowskiego,
reprezentujących Związek Pracodawców Business Centre Club:
37. Łukasza Bernatowicza,
38. Grażynę Majcher-Magdziak,
39. Witolda Michałka,
40. Stefanowicza,
41. Wojciecha Warskiego,

42. Zbigniewa Żurka,
reprezentujących Związek Rzemiosła Polskiego:
43. Jerzego Bartnika – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego,
44. Antoniego Odzimka,
45. Pawła Saara,
46. Jana Klimka,
47. Włodzimierza Bińka,
48. Janusza Kowalskiego;
Przedstawicieli strony rządowej:
członków Rady Ministrów:
49. Andrzeja Czerwińskiego – Ministra Skarbu Państwa,
50. Joannę Kluzik-Rostkowską – Ministra Edukacji Narodowej,
51. Władysława Kosiniaka-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
52. Mateusza Szczurka – Ministra Finansów,
53. Marię Wasiak – Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
54. Mariana Zembalę – Ministra Zdrowia,
przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiedzialnego za budżet
55. Hannę Majszczyk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.
przedstawiciela ministra właściwego do spraw pracy, odpowiedzialnego za dialog społeczny
56. Radosława Mleczko – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
57. Agnieszkę Lenartowicz-Łysik
przedstawiciela Prezesa Narodowego Banku Polskiego
58. Ryszarda Kokoszczyńskiego – członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
przedstawiciela Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
59. Grażynę Marciniak – wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Download