Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

advertisement
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH „ENERGETYK”
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
L. p
Typ
szkoły
Przedmiot
Tytuł
Autor
Technikum
KLASY 1
Wydawca
Nr dopuszczenia
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1.
Język polski
Krzysztof Mrowcewicz
Przeszłość to dziś, kl. I, cz.1
STENTOR
498/1/2012/2015
2.
Język angielski
S. Kay, V. Jones, D. Brayshav, B.
Michałowski
Matura Focus 2
PEARSON
672/2/2013
Infos 1- poziom IV.O
3.
Uwagi
Język niemiecki
B. Sekulski, N. Drabich,
T.Gajownik,C. Serzysko
451/1,2/2012/2014
PERASON
Infos 2- poziom IV.1 p.
4.
5.
6.
7.
Wiedza o kulturze
Historia
Podstawy przedsięb.
Geografia
8.
Biologia
9.
10.
Chemia
Fizyka
11.
Matematyka
12.
MATEMATYKA( ZAKRES
ROZSZERZONY)
451/3,4/2012/2015
B. Bokiniec
S. Roszak, J. Kłaczkow
Z. Makieła, T. Rachwał
R. Uliszak, K. Wiedermann
E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń,
S. Czachorowski
R. Hassa, A. Mrzigod, J.Mrzigod
M. Braun, W. Śliwa
W. Babiański, L. Chańko,
D. Ponczek
Spotkania z kulturą
Poznać przeszłość. Wiek XX
Krok w przedsiębiorczość
Oblicza geografii
NOWA ERA
NOWA ERA
NOWA ERA
NOWA ERA
449/2012
525/2012
467/2012/2015
433/2012/2014
Biologia na czasie
NOWA ERA
450/2012/2015
To jest chemia
Odkryć fizykę
Matematyka 1
Poziom podstawowy
NOWA ERA
NOWA ERA
438/2012/2015
447/2012/2015
NOWA ERA
378/1/2011/2015
W. Babiański, L. Chańko,
D. Ponczek
Matematyka 1
Poziom podstawowy i rozszerzony
NOWA ERA
360/1/2011/2015
WSiP
544/2012
NOWA ERA
426/2012
AZ-41-03/12-KI1/12
13.
Informatyka
E. Gurbiel i in.
14.
Edukacja dla bezpiecz.
J. Słoma
Informatyka to podstawa.
Podręcznik do szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy
Żyję i działam bezpiecznie
15.
Religia
pod red. T. Śmiech, E. Kondrak
W blasku Bożej prawdy
16.
Etyka
Literatura przedmiotu podawna na
bieżąco
JEDNOŚĆ KIELCE
UWAGA!
PROSIMY
WSTRZYMAĆ SIĘ Z
KUPNEM
PODRĘCZNIKÓW DO
J. ANGI. I
J.NIEM.
DO
WRZEŚNIA
KLASA
1TR
KLASY
1TA, 1TC,
1TD, 1TE,
1TIa, 1TIb,
18.
19.
20.
1 TA
TECHNIK ELEKTRONIK
17.
1 TC
22.
23.
24.
TECHNIK
CYROWYCH
PROCESÓW
GRAF.
21.
1 TD
26.
27.
28.
TECHNIK ELEKTRYK
25.
Podstawy elektrotechniki i S. Bolkowski
elektroniki
Urządzenia elektroniczne
Pracownia elektryczna i
elektroniczna
Instalacje urządzeń
elektronicznych
Podstawy procesów
poligraficznych
Projektowanie procesów
poligraficznych
Podstawy grafiki i
fotografii cyfrowej
Przygotowanie publikacji
do druku
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Elektrotechnika
S. Kuty
Podstawy elektroniki, t.I i II
K.Daniszewski,S.Zyburt-Wasilewska Urządzenia elektroniczne
Miernictwo elektryczne i
J. Parchański
elektroniczne
L.Grabowski
Pracownia elektroniczna
K. F. Ibrahim
T. W. Więckowski
Odbiorniki telewizyjne
Badanie kompatybilności
elektromagnetycznej urządzeń
elektrycznych i elektronicznych
Pańka J., Ceppan M., Mikula,
Jakucewicz
Pańka J., Ceppan M., Mikula,
Jakucewicz
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Pańka J., Ceppan M., Mikula,
Jakucewicz
S. Bolkowski
Podstawy elektrotechniki i
A. Chwaleba, B. Moeschke, G.
elektroniki
Płoszajski
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
Maszyny i urządzenia
bieżąco
elektryczne
Praca zbiorowa
Pracownia elektryczna i
elektroniczna
M. Przeździecki
M. Pilawski, T.Winek
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
WSiP
24/2005
pomocniczo
WSiP
WSiP 2008
pomocniczo
WNT Warszawa
Oficyna Wydawnicza
Politechniki
Wrocławskiej
Poligrafia- procesy i technika
COBRPP
Poligrafia- procesy i technika
COBRPP
Poligrafia- procesy i technika
COBRPP
pomocniczo
Elektrotechnika
WSiP 2005
24/2005
Elektronika
WSiP 2008
------
REA
37/03
Praktyczna elektrotechnika ogólna
Pracownia elektryczna i
elektroniczna
Pracownia elektryczna
WSiP
--------
pomocniczo
pomocniczo
pomocniczo
Montaż i konserwacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych
2
29.
TECHNIK URZĄDZEŃ I
SYSTEMÓW
ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ
1 TE
Podstawy techniki
energetyki odnawialnej
R.Tytko
Dokumentacja techniczna
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Technologia systemów
energetyki odnawialnej
Rysunek techniczny
R.Tytko
33.
34.
35.
36.
37.
TECHNIK INFORMATYK
32.
1 TR
TECHNIK
ORGANIZACJI REKLAMY
31.
38.
1 TT
40.
41.
TECHNIK
TELEINFORMATYK
39.
OWG Warszawa 2013
Odnawialne źródła energii
OWG Warszawa 2013
Odnawialne źródła energii
OWG Warszawa 2013
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Projektowanie i montaż
systemów energetyki
odnawialnej
R.Tytko
Systemy operacyjne
Tomasz Kowalski
Urządzenia techniki
komputerowej
Tomasz Kowalski
Eksploatacja komputerów
Tomasz Kowalski
Pracownia techniki komp.
Tomasz Kowalski
1TI
30.
Odnawialne źródła energii
Kwalifikacja E.12. Montaż i
eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych.
Kwalifikacja E.12. Montaż i
eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych.
Kwalifikacja E.12. Montaż i
eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych.
Kwalifikacja E.12. Montaż i
eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych.
Helion
2/2013
Helion
2/2013
Helion
2/2013
Helion
2/2013
Elektrotechnika
WSiP 2005
24/2005
Elektronika
WSiP 2008
-----------
pomocniczo
Marketing produktów i
usług reklamowych
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
Komunikacja w biznesie
bieżąco
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
Kompozycja i liternictwo
bieżąco
Sprzedaż produktów usług Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
reklamowych
bieżąco
Projektowanie środków
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
reklamowych
bieżąco
S. Bolkowski
Podstawy elektrotechniki i
A. Chwaleba, B. Moeschke, G.
elektroniki
Płoszajski
Podstawy użytkowania
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
komp.
bieżąco
S. Kulka
Systemy transmisyjne
T.Zagrobelny
Systemy transmisyjne
WKŁ Warszawa 2004
3
K. Wesołowski
Pracownia elektryczna i
elektroniczna
Pracownia systemów
komp.
42.
43.
Technikum
KLASY 2
Podstawy cyfrowych systemów
telekomunikacyjnych
WKŁ, Warszawa 2003
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
A.Nawarecki, D. Siwicka
Przeszłość to dziś, kl. I, cz. 2
44.
Język polski
E. Paczoska
Przeszłość to dziś, kl.II, cz. 1
STENTOR
45.
Język angielski
S. Kay, V. Jones, D. Brayshav, B.
Michałowski
Matura Focus 2
PEARSON
672/2/2013
46.
Język niemiecki
B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik
Infos 2- poziom IV. 0
Infos 3- poziom IV. 1p.
PEARSON
451/3,4/2012/2015
451/5,6/2014/2015
47.
Historia
S. Roszak, J. Kłaczkow
Poznać przeszłość. Wiek XX
NOWA ERA
525/2012
48.
Wiedza o społeczeństwie
A. Janicki
W centrum uwagi
NOWA ERA
505/2012
49.
Podstawy przedsiębiorczości
Z.Makieła, T.Rachwał
Krok w przedsiębiorczość
NOWA ERA
467/2012
50.
Matematyka
W. Babiański, L. Chańko
NOWA ERA
378/2/2013
51.
Religia
Matematyka, kl. 2. Poziom
podstawowy
W świecie
52.
FIZYKA (ZAKRES
ROZSZERZONY)
53.
MATEMATYKA ( ZAKRES
ROZSZERZONY)
W. Babiański, L. Chańko, J.
red.ks. Z. Marek
M.Braun, K.Byczuk, A. SewerynByczuk, E. Wójtowicz
Zrozumieć fizykę 1
W.Babiański, L.Chańko, D.Ponczek
Matematyka 1. Poziom
podstawowy i rozszerzony
Matematyka 2. Poziom
podstawowy i rozszerzony
To jest chemia 1.Chemia ogólna i
nieorganiczna. podręcznik do
liceum ogólnokształcącego i
technikum – zakres rozszerzony
Informatyka Europejczyka. Zakres
rozszerzony
Oblicza geografii 1. Zakres
rozszerzony
Czarnowska, G.Janocha
54.
CHEMIA (ZAKRES
ROZSZERZONY)
M.Litwin, Sz.Styka-Wlazło,
J.Szymońska
55.
INFORMATYKA –
ZAKRES ROZSZERZONY
Danuta Korman
56.
GEOGRAFIA- ZAKRES
ROZSZERZONY
Roman Malarz
498/2/2012/2015
Wydawnictwo WAM
NOWA ERA
498/3/2013
KLASA
2 TR
AZ 42-01/10- KR6/13
632/1/2013/2015
360/1/2011
NOWA ERA
360/2/2013
NOWA ERA
528/1/2012/2015
HELION
410/2/2012
NOWA ERA
501/1/2012
KLASA
2TA, 2TD,
2TE,
KLASA
2TA,2TC,
2TD, 2TE,
2TIa, 2TIb
KLASA
2 TC
KLASA
2 TIa, 2 TIb
KLASA
2 TR
4
JĘZYK POLSKI W
REKLAMIE
57.
58.
2 TA
Język niemiecki
zawodowy
59.
60.
Literatura przedmiotu podawana na
bieżąco
KLASA
2TR
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
A.Chwaleba, B.Moeschke
Elektronika
G.Płoszajski
pomocniczy
61.
Podstawy elektrotechniki i
elektroniki
P. Horowitz, W. Hill
P. Górecki
62.
Urządzenia elektroniczne
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
63.
Użytkowanie urządzeń
elektronicznych
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
64.
Pracownia elektryczna i
elektroniczna
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
65.
Instalacja urządzeń
elektronicznych
Pióro Barbara, Pióro Marek
Podstawy elektroniki cz. 2
WSiP
Parchański Józef
Miernictwo elektroniczne;
WSiP
Projektowanie procesów
poligraficznych
J. Panák, M. Čeppan,V. Dvonka, L.
Karpinský, P. Kordoą, M. Mikula, S.
Jakucewicz
67.
Projektowanie graficzne
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
68.
Przygotowanie publikacji
do druku
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
69.
Grafika cyfrowa
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
66.
70.
71.
72.
73.
2 TC
2 TD
Podstawy elektrotechniki i
elektroniki
Maszyny i urządzenia
elektryczne
Instalacje elektryczne
Pracownia elektryczna i
elektroniczna
A.Chwaleba, B.Moeschke
G.Płoszajski
E. Goźlińska
W. Kotlarski, J. Grad
Henryk Markiewicz
M. Pilawski, T. Winek
A.Chwaleba, B.Moeschke
M.Pilawski
Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2
WKŁ Warszawa 2013
Wyprawy w świat elektroniki, t.1, 2
WKŁ Warszawa 2013
Poligrafia – procesy i technika
uzupeł.
pierwsza
11/97
pierwsza
12/95
Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu
Poligraficznego
Elektronika
Maszyny elektryczne
Aparaty i urządzenia elektryczne
Instalacje elektryczne
Pracownia elektryczna
Pracownia elektroniczna cz.1 i
cz.2
WSiP
WSiP 2012
WNT 2008
WSiP 2012
10/2007
WSiP 2009
5
74.
75.
2TE
76.
77.
78.
79.
80.
81.
2 TIa,
2 TI b
Montaż i konserwacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych
Technologia systemów
energetyki odnawialnej
Systemy energetyki
odnawialnej
Pracownia techniki
energetyki odnawialnej
Projektowanie i montaż
systemów energetyki
odnawialnej
Sporządzanie kosztorysów
i ofert
Obsługa systemów
energetyki odnawialnej
Praca zbiorowa
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Tomasz Kowalski
82.
Urządzenia techniki
komputerowej
Tomasz Kowalski
83.
Sieci komputerowe
Barbara Halska, Paweł Bensel
84.
Eksploatacja komputerów
Tomasz Kowalski
85.
Pracownia techniki
komputerowej
Tomasz Kowalski
86.
Administrowanie
sieciowymi systemami
operacyjnymi
Barbara Halska, Paweł Bensel
88.
2 TR
Programowanie aplikacji
internetowych
Język niemiecki
WNT 2010
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Systemy operacyjne
87.
Poradnik montera elektryka t.1
Jolanta Pokorska
Kwalifikacja E.12. Montaż i
eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych.
Kwalifikacja E.12. Montaż i
eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych.
Kwalifikacja E.13. Projektowanie
lokalnych sieci komputerowych i
administrowanie sieciami. Cz.1 i
Cz.2
Kwalifikacja E.12. Montaż i
eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych.
Kwalifikacja E.12. Montaż i
eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych.
Kwalifikacja E.13. Projektowanie
lokalnych sieci komputerowych i
administrowanie sieciami. Cz.1 i
Cz.2
Kwalifikacja E. 14. Tworzenie
aplikacji internetowych
Helion
2/2013
Helion
2/2013
Helion
58/2013
Helion
2/2013
Helion
2/2013
Helion
58/2013
Helion
13/2014
Nauczyciel podaje lit. przemiotu na
6
89.
zawodowy
bieżąco
Marketing produktów i
usług reklamowych
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
J.Altkorn
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
R.Nowacki
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
90.
Komunikacja w biznesie
91.
Narzędzia promocji
92.
Kompozycja i liternictwo
Technologie
informatyczne w reklamie
Sprzedaż produktów i
usług reklamowych
Projektowanie środków
reklamowych
Organizacja kampanii
reklamowej
93.
94.
95.
96.
97.
98.
TECHNIKUM
KLASY3
Podstawy marketingu
Reklama
Instytut marketingu
Difin S.A
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Język polski
E. Paczoska
Przeszłość to dziś, kl.II, część 1
J. Kopciński
99.
Język angielski
100.
Język niemiecki
101.
Matematyka
102.
FIZYKA(ZAKRES
ROZSZERZONY)
103.
MATEMATYKA( ZAKRES
ROZSZERZONY)
104.
CHEMIA(ZAKRES
ROZSZERZONY)
Przeszłość to dziś, kl. II, część 2
English.Longman. Repetytorium
M.Umińska i in.
maturalne. Poziom podstawowy
(Matura 2015)
Infos 2B – poziom IV. 0
B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik
Infos 3A – poziom IV.1
Babiński W., Chańko L.
Matematyka kl.2 – poziom
podstawowy
Matematyka kl.3 – poziom
podstawowy
M. Braun, K. Byczuk, A. SewerynByczuk, E. Wójtowicz
Zrozumieć fizykę 2
STENTOR
W. Babiański, L. Chańko
M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło,
J. Szymońska
498/3/2013
498/4/2013
PEARSON
696/2014
PEARSON
NOWA ERA
451/4/2012
51/5/2012
378/2/2013
378/3/2013
NOWA ERA
Matematyka 2. Poziom
podstawowy i rozszerzony
NOWA ERA
To jest chemia1. Chemia ogólna i
nieorganiczna- zakres rozszerzony
NOWA ERA
632/2/2013
360/2/2013
528/1/2012
KL. 3TR
KLASA
3 TA, 3TD
KLASA
3 TA,
3TC,3TD,
3 TIa, 3 TIb
KLASA
3 TC
7
INFORMATYKA- ZAKRES Grażyna Koba
ROZSZERZONY
105.
GEOGRAFIA- ZAKRES
ROZSZERZONY
WOS- ZAKRES
ROZSZERZONY
106.
107.
Historia i społeczeństwo
108.
Religia
109.
T. Rachwał
Oblicza geografii 2
Z.Smutek, J.Maleska, B.Surmacz
Wiedza o społeczeństwie cz.1
i cz. 2. Seria Odkrywamy na nowo
T. Maćkowski
Ojczysty panteon i ojczyste spory
K. Kłodziński, T. Krzemiński
red.ks. Z. Marek
Rządzący i rządzeni
„W świecie”
110.
111.
528/2/2013
MiGra
NOWA ERA
OPERON
KLASA
3 TIa, 3 TIb
501/2/2013
KLASA 3TR
488/1/2012
488/2/2013
KLASA 3TR
659/1/2013
NOWA ERA
Wydawnictwo WAM
536/2012
659/2/2014
AZ 42-01/10- KR6/13
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
3TA
112.
113.
Język niemiecki
zawodowy
Podejmowanie
działalności gospodarczej
Urządzenia elektroniczne
114.
Użytkowanie urządzeń
elektronicznych
115.
Automatyka i robotyka
116.
Instalacja urządzeń
elektronicznych
117.
118.
119.
To jest chemia 2. Chemia
organiczna – zakres rozszerzony
Informatyka dla szkół
ponadgimnazalnych- zakres
rozszerzony
3 TC
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Marusak A.
Prowadzenie działalności
gospodarczej
Urządzenia elektroniczne. Cz.1 i 2
Orzechowski J.
T.Gorzelany, W. Aue
WSiP 2013
WSiP
15/00
Podstawy techniki telewizyjnej
WSiP
-
Orzechowski J.
Urbański B.
Urządzenia wizyjne
Odbiorniki telewizyjne PAL
WSiP
WKiŁ
-
Elmar Demlar
Podstawy elektroniki
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
Pióro Barbara, Pióro Marek
Parchański Józef
Obsługa urządzeń
Nauczyciel podaje literaturę
elektronicznych
przedmiotu na bieżąco
Laboratorium automatyki Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
i robotyki
bieżąco
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
Język angielski zawodowy
bieżąco
-
-
Podstawy elektroniki cz. 2
WSiP
Miernictwo elektroniczne;
WSiP
11/97
12/95
8
Podejmowanie
działalności gospodarczej
Projektowanie procesów
poligraficznych
Projektowanie graficzne
120.
121.
122.
123.
Maszyny i urządzenia
cyfrowe
124.
Materiałoznawstwo
T.Gorzelany, W. Aue
Red. H.Bednarczyk
Prowadzenie działalności
gospodarczej
Poligrafia - procesy i technika
COBRPP
Poligrafia - procesy i technika
Poligrafia - procesy i technika
COBRPP
COBRPP
Państwowy Instytut
Badawczy 2009
COBRPP
Państwowy Instytut
Badawczy 2009
Technik poligraf, cz.1
Poligrafia - procesy i technika
125.
126.
127.
128.
129.
3 TD
Red. H.Bednarczyk
Przygotowanie publikacji
do druku
Grafika cyfrowa
Techniki multimedialne
Pracownia druku
cyfrowego
Język angielski zawodowy Sebastian Chadaj
130.
Podejmowanie
działalności gospodarczej
Maszyny i urządzenia
elektryczne
Instalacje elektryczne
Eksploatacja maszyn i
urządzeń elektrycznych
Montaż i konserwacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych
Montaż i konserwacja
instalacji elektrycznych
Pracownia eksploatacji
układów elektrycznych
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
3TE
T.Gorzelany, W. Aue
E. Goźlińska
W. Kotlarski, J. Grad
H. Markiewicz
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
Praca zbiorowa
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
Nauczyciel podaje literaturę
Język angielski zawodowy
przedmiotu na bieżąco
Podejmowanie
T.Gorzelany, W. Aue
działalności gospodarczej
Technologia systemów
Nauczyciel podaje literaturę
energetyki odnawialnej
przedmiotu na bieżąco
WSiP 2013
Technik poligraf, cz.1
Poligrafia - procesy i technika
COBRPP
Poligrafia - procesy i technika
Poligrafia - procesy i technika
COBRPP
COBRPP
Poligrafia - procesy i technika
COBRPP
Język angielski zawodowy w
branży elektronicznej,
informatycznej i elektrycznej.
Zeszyt ćwiczeń
Prowadzenie działalności
gospodarczej
Maszyny elektryczne
Aparaty i urządzenia elektryczne
Nstalacje elektryczne
WSiP 2013
Poradnik montera elektryka t.1
WNT 2010
Prowadzenie działalności
gospodarczej
WSiP 2013
WSiP
WSiP
WSiP 2012
WNT
10/2007
-
9
Systemy eneregtyki
odnawialnej
Projektowanie i montaż
systemów energetyki
odnawialnej
Obsuga systemów
energetyki odnawialnej
Język angielski zawodowy
Podejmowanie
działalności gospodarczej
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
147.
Systemy operacyjne
Tomasz Kowalski
148.
Urządzenia techniki
komputerowej
Tomasz Kowalski
149.
Sieci komputerowe
Barbara Halska, Paweł Bensel
150.
Aplikacje internetowe
Jolanta Pokorska
151.
Bazy danych
Jolanta Pokorska
152.
Eksploatacja komputerów
Tomasz Kowalski
153.
Pracownia techniki
komputerowej
Tomasz Kowalski
154.
Administrowanie
sieciowymi systemami
operacyjnymi
Barbara Halska, Paweł Bensel
155.
Programowanie aplikacji
internetowych
Jolanta Pokorska
142.
143.
144.
145.
146.
3 TIa,
3 TIb
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
David Hill
T.Gorzelany, W. Aue
English for IT 2
Prowadzenie działalności
gospodarczej
Kwalifikacja E.12. Montaż i
eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych.
Kwalifikacja E.12. Montaż i
eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych.
Kwalifikacja E.13. Projektowanie
lokalnych sieci komputerowych i
administrowanie sieciami. Cz.1 i 2
Kwalifikacja E. 14. Tworzenie
aplikacji internetowych
Kwalifikacja E.14.2 Tworzenie baz
danych i administrownaie bazami
Kwalifikacja E.12. Montaż i
eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych.
Kwalifikacja E.12. Montaż i
eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych.
Kwalifikacja E.13. Projektowanie
lokalnych sieci komputerowych i
administrowanie sieciami. Cz.1 i
Cz.2
Kwalifikacja E. 14. Tworzenie
aplikacji internetowych
PEARSON
WSiP 2013
Helion
2/2013
Helion
2/2013
Helion
58/2013
Helion
13/2014
HELION
50/2013
Helion
2/2013
Helion
2/2013
Helion
58/2013
Helion
13/2014
10
156.
3 TR
157.
I.Nowosad, K. T. Czarkowski
Kwalifikacja E.14. Tworzenie baz
danych i administrownaie bazami
bazami danych
Podejmowanie
działalności gospodarczej
T.Gorzelany, W. Aue
Prowadzenie działalności
gospodarczej
Marketing produktów i
usług reklamowych
158.
159.
160.
Narzędzia promocji
Public Relations i
Publicity
Elementy prawa, etyki i
psychologii w reklamie
Sprzedaż produktów i
usług reklamowych
Projektowanie środków
reklamowych
Organizacja kampanii
reklamowej
Pracownia grafiki
reklamowej
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
Projektowanie baz danych
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
J.Altkorn
R.Nowacki
Podstawy marketingu
Reklama
Sam Black
Public Relations
NOWA ERA
WSiP 2013
Instytut marketingu
Difin S.A
Oficyna Ekonomicza
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
Nauczyciel podaje literaturę
przedmiotu na bieżąco
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
KLASY 4
168.
Język polski
J. Kopciński
Przeszłość to dziś,kl.3
STENTOR
498/5/2014
169.
Język angielski
M. Umińska i in.
English.Longman. Repetytorium
maturalne. Poziom podstawowy
(Matura 2015)
PEARSON
696/2014
Język niemiecki
C. Serzysko, N. Drabich,
T. Gajownik
170.
171.
172.
Matematyka
173.
FIZYKA (ZAKRES
ROZSZERZONY)
W. Babiański, L. Chańko,
J. Czarnowska, G. Janocha
M. Braun, A.Seweryn- Braun,
K. Byczuk, E. Wójtowicz
174.
FIZYKA DLA
INFORMATYKÓW
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Infos 3 A- poziom IV.0
Repetytorium maturalne- poziom
podstawowy- poziom IV.1 p.
415/5/2012
PEARSON
716/2014
Matematyka 3. Zakres podstawowy
NOWA ERA
378/3/2014
Zrozumiec fizykę 3
NOWA ERA
632/3/2014
KLASA
4 TR
KLASA
4 TA, 4TD,
KLASA
4 TIa,
4TIb,4TT
11
175.
MATEMATYKA
(ZAKRES
ROZSZERZONY)
W. Babiański, L. Chańko,
J. Czarnowska, J. Wesołowska
176.
INFORMATYKA
(ZAKRES
ROZSZERZONY)
Grażyna Koba
Informatyka dla szkół
ponadgimnazalnych- zakres
rozszerzony
CHEMIA (ZAKRES
ROZSZERZONY)
GEOGRAFIA (ZAKRES
ROZSZERZONY)
WOS (ZAKRES
ROZSZERZONY)
JĘZYK POLSKI W
REKLAMIE
M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło,
J. Szymońska
To jest chemia 2. Chemia
organiczna – zakres rozszerzony
M. Więckowski, R. Malarz
Oblicza geografii 3
Z.Smutek;J.Maleska; B.Surmacz
Wiedza o społeczeństwie 2
seria Odkrywamy na nowo
177.
178.
179.
180.
Historia i społeczeństwo
181.
182.
Religia
183.
Etyka
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
K. Kłodziński, T. Krzemiński
MiGra
360/3/2014
536/2012
KLASA
4TC, 4TIa,
4TIb,4TT
NOWA ERA
528/2/2013
KLASA 4TC
NOWA ERA
501/3/2014
KLASA 4TR
OPERON
488/2/2013
KLASA 4TR
Europa i świat
659/4/2015
NOWA ERA
Wojsko i wojskowość
red.ks. Z. Marek
W świecie
659/3/2015
Wydawnictwo WAM
Do wyboru
przez n-la
AZ 42-01/10- KR6/13
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
4 TA
Podejmowanie
działalności gospodarczej
T.Gorzelany, W. Aue
186.
Użytkowanie urządzeń
elektronicznych
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
187.
Automatyka i robotyka
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
188.
Obsługa urządzeń
elektronicznych
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
189.
Laboratorium automatyki
i robotyki
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Podejmowanie
działalności gospodarczej
T.Gorzelany, W. Aue
190.
NOWA ERA
KLASA 4TR
J. Centek
184.
185.
Matematyka 3. Zakres rozszerzony
KLASA
4TA,
4TC,4TD,
4TIa,
4TIb,4TT
4 TC
Prowadzenie działalności
gospodarczej
WSiP 2013
Prowadzenie działalności
gospodarczej
WSiP 2013
12
191.
Maszyny i urządzenia
cyfrowe
192.
Materiałoznawstwo
Poligrafia - procesy i technika
Red. H.Bednarczyk
Technik poligraf, cz.1
Poligrafia - procesy i technika
193.
194.
4 TD
195.
196.
197.
198.
4 TIa,
4 TIb
Pracownia druku
cyfrowego
Podejmowanie
działalności gospodarczej
Eksploatacja maszyn i
urządzeń elektrycznych
Eksploatacja instalacji
elektrycznych
Pracownia eksploatacji
układów elektrycznych
Podejmowanie
działalności gospodarczej
Red. H.Bednarczyk
Poligrafia - procesy i technika
T.Gorzelany, W. Aue
T.Gorzelany, W. Aue
Aplikacje internetowe
Łokińska M.
200.
Bazy danych
J. Pokorska
201.
Programowanie aplikacji
inetrnetowych
Jolanta Pokorska
202.
Projektowanie baz danych
T. Klekot, K. Pytel
Podejmowanie
działalności gospodarczej
T.Gorzelany, W. Aue
Narzędzi promocji
R.Nowacki
Elementy prawa, etyki i
psychologii w reklamie
Organizacja kampanii
reklamowej
Pracownia grafiki
reklamowej
Narzędzia analizy badań
reklamowych
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
204.
205.
206.
207.
208.
4 TR
Prowadzenie działalności
gospodarczej
COBRPP
Państwowy Instytut
Badawczy 2009
COBRPP
WSiP 2013
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
199.
203.
Technik poligraf, cz.1
COBRPP
Państwowy Instytut
Badawczy 2009
Prowadzenie działalności
gospodarczej
Kwalifikacja E.14.3 Podręcznik do
nauki zawodu. Aplikacje
internetowe.
Kwalifikacja E.14.2 Tworzenie baz
danych i administrownaie bazami
Kwalifikacja E. 14. Tworzenie
aplikacji internetowych
Kwalifikacja E.14. Repetytorium
+testy
Prowadzenie działalności
gospodarczej
Reklama
WSiP 2013
WSiP
HELION
50/2013
Helion
13/2014
WSiP
pomocniczo
WSiP 2013
Difin S.A
13
209.
4TT
Podejmowanie
działalności gospodarczej
Prowadzenie działalności
gospodarczej
T.Gorzelany, W. Aue
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
Montaż i eksploatacja sieci Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
rozległych
bieżąco
Laboratorium sieci
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
teleinformatycznych
bieżąco
210.
Sieci teleinformatyczne
211.
212.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
213.
214.
PRZEDMIOT
TYTUŁ
AUTOR
Język polski
Język angielski
218.
Język niemiecki
219.
220.
221.
Historia
Podstawy przedsięb.
Geografia
222.
Biologia
223.
224.
Chemia
Fizyka
E. Nowosielska, U.Szydłowska
M. Mizak, M. Mizak
PODRĘCZNIK ZOSTANIE
PODANY WE WRZEŚNIU
S. Roszak, J. Kłaczkow
Z. Makieła, T. Rachwał
R. Uliszak, K. Wiedermann
E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń,
S. Czachorowski
R. Hassa, A. Mrzigod, J.Mrzigod
W. Braun, W. Śliwa
225.
Matematyka
W. Babiański, K. Wej
226.
Edukacja dla bezpiecz.
227.
Religia
J. Słoma
Red. Z. Marek
228.
Etyka
231.
232.
233.
NR DOPUSZCZENIA
Zrozumieć świat
My Profession
NOWA ERA
REA
584/1/2012
354/03
Poznać przeszłość. Wiek XX
Krok w przedsiębiorczość
Oblicza geografii
NOWA ERA
NOWA ERA
NOWA ERA
525/2012
467/2012/2015
433/2012/2014
Biologia na czasie
NOWA ERA
450/2012/2015
To jest chemia
Odkryć fizykę
Matematyka. Podręcznik dla
zasadniczych szkół zawodowych,
część 1
Żyję i działam bezpiecznie
Ze zmartwychwstałym w
społeczeństwie
NOWA ERA
NOWA ERA
438/2012/2015
447/2012/2015
NOWA ERA
573/1/2012
NOWA ERA
426/2012
Wydawnictwo WAM
AZ-51-01/1-1
WSiP
26/03
REA
37/03
NOWA ERA
584/2/2013
UWAGI
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
229.
1 ZC
ELEKTROMECHANIK
WYDAWNICTWO
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
215. KLASA 1
216.
217.
230.
WSiP 2013
Podstawy elektrotechniki i
A.Chochowski
elektroniki
Maszyny i urządzenia
Praca zbiorowa
elektroniczne
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Podstawy elektrotechniki i
elektroniki, cz.1 i 2
Praktyczna elektrotechnika ogólna
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA 2
Język polski
E. Nowosielska, U. Szydłowska
Zrozumieć świat 2
14
234.
Język angielski
235.
236.
Język niemiecki
Historia
Podstawy
przedsiębiorczości
237.
Nauczyciel podaje lit. przedmiotu na
bieżąco
B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik Infos 2B- poziom IV.1
S. Roszak, J. Kłaczkow
Poznać przeszłość. Wiek XX
PEARSON
NOWA ERA
451/4/2012
525/2012
Z. Makieła, T.Rachwał
NOWA ERA
467/2012
NOWA ERA
573/1/2012
573/2/2012
Wydawnictwo WAM
AZ-52-01/1-1
194.
Matematyka
W. Babiański, K. Wej
195.
238.
Religia
red. ks. Z. Marek
2 ZC
Podstawy elektrotechniki i
Kurdziel R.
elektroniki
S. Stein
Maszyny i urządzenia
elektryczne
239.
240.
1.
Język polski
Wiedza o społeczeństwie
E. Nowosielska, U. Szydłowska
A. Janicki
194.
Matematyka
W. Babiański, K. Wej
Informatyka
E. Gurbiel i in.
Religia
red. ks. Z. Marek
3 ZC
Sebastian Chadaj
5.
6.
7.
„Matematyka”
Podręcznik dla zasadniczych szkół
zawodowych, część 1 i 2.
Ze Zmartwychwstałym w rodzinie
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Podstawy elektrotechniki dla szkoły
zawodowej
Maszyny elektryczne
WSiP
obowiązkowy
WSiP
pomocniczo
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA 3
2.
3.
195.
4.
Krok w przedsiębiorczość
Język angielski zawodowy
Podejmowanie
działalności gospodarczej
Maszyny i urządzenia
elektryczne
T.Gorzelany, W. Aue
S. Stein
Zrozumieć świat 3
W centrum uwagi
„Matematyka”
Podręcznik dla zasadniczych szkół
zawodowych, część 2.
Informatyka to podstawa.
Podręcznik do szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy
Ze Zmartwychwstałym w rodzinie
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Język angielski zawodowy w
branży elektronicznej,
informatycznej i elektrycznej.
Zeszyt ćwiczeń
Prowadzenie działalności
gospodarczej
Maszyny elektryczne
NOWA ERA
NOWA ERA
584/3/2014
505/2012
NOWA ERA
573/2/2012
WSiP
544/2012
Wydawnictwo WAM
AZ-52-01/1-1
WSiP
WSiP 2013
WSiP
pomocniczo
15
Download