Celem badań nieniszczących jest:

advertisement
Celem badań nieniszczących
jest:
a) Wykrywanie tylko wad produkcyjnych
b) Wykrywanie wad eksploatacyjnych
c) Określanie poziomu naprężeń w
konstrukcjach stalowych
1
Fale powierzchniowe to:
a) Fale Rayleigha
b) Fale Lamba
c) Fale Love’a
8
Fale poprzeczne są zazwyczaj
a) Wolniejsze od fal podłużnych
b) Szybsze od fal podłużnych
c) Mniejsze od fal podłużnych
9
Transformacja ultradźwiękowych
fal podłużnych na poprzeczne:
a) Możliwe jest tylko w stali
b) Zachodzi dla odpowiedniego kąta padania
fali podłużnej
c) Zachodzi zawsze w powietrzu
13
Określenie poziomu
namagnesowania
a)
b)
c)
Nie ma wpływu na wynik badania magnetyczno-proszkowego
Jest niezbędne dla poprawności wykonanego badania metodą
magnetyczno-proszkową
Powinno być wykonane po badaniach magnetycznoproszkowych
22
Download