Fale dźwiękowe

advertisement
Fale dźwiękowe
Fala dźwiękowa (akustyczna)
jest to fala mechaniczna o częstotliwości
od 16 Hz do 16 000 Hz.
Fale akustyczne to fale podłużne,
przestrzenne i kuliste.
Fale akustyczne rozchodzą się w ciałach
stałych, cieczach i gazach. Najszybciej
dźwięki rozchodzą się w ciałach stałych.
Fala dźwiękowa rozchodzi się w powietrzu
z prędkością 330 – 340 m/s.
Prędkość ta zależy od ciśnienia, wilgotności
i temperatury.
Ultradźwięki - dźwięki o częstotliwości większej
niż 16 kHz.
Ultradźwięki stosowane są w technice, echolokacji,
medycynie (ultrasonografia).
W przyrodzie ultradźwięki występują jako głosy
świata zwierzęcego (nietoperzy, delfinów).
Infradźwięki - są to fale o częstotliwości mniejszej
niż 16 Hz. Źródłem infradźwięków są: wyładowania
atmosferyczne (pioruny), różnego rodzaju eksplozje,
trzęsienia ziemi, itp. Są wykorzystywane
w badaniach warstw atmosfery i skorupy Ziemi.
Echo – zjawisko akustyczne polegające na odbijaniu
się fali dźwiękowej od przeszkody (min.17 m).
Rezonans akustyczny
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards