Wprowadzenie do studiów kulturowych

advertisement
WPROWADZENIE DO
STUDIÓW
KULTUROWYCH
FEMINISTYCZNE STUDIA KULTUROWE
ZAJĘCIA I
CZYM ZAJMUJĄ SIĘ FEMINISTYCZNE
STUDIA KULTUROWE?
• Polityka reprodukcji
• Polityka reprezentacji
• Polityka podmiotowości
• Polityka oporu
PLAN
WYKŁADU
• Społeczne ujęcie
kultury i jej praktyk
• Teoria hegemonii
• Badania CCCS
• Główne założenia
studiów kulturowych
„CULTURE IS ORDINARY”
CZĘŚĆ 1
3 TRADYCJE
• Francuska – civilisation
• Niemiecka – Kultur, Bildung
• Angielska
• „(…) pursuit of our
total perfection by
means of getting to
know, on all the
matters which most
concern us, the best
which has been
thought and said in
the world.„
• Kultura to:
• Zbiór wartości
(wymiar
aksjologiczny)
• Kanon (wymiar
dokumentujący)
• Sposób życia (wymiar
społeczny)
REWOLUCJA KULTUROWA
• Rozwój edukacji
• Demokratyzacja
• Technologie
teleinformatyczne
THE WHOLE WAY OF LIFE
• „(…) wszystkie charakterystyczne
czynności i zainteresowania narodu,
regaty Henley, Cowes, dwunasty
sierpnia, finały mistrzostw świata w piłce
nożnej, wyścigi hartów, kręgle, grę w
rzutki, ser Wensleydale, posiekaną
gotowaną kapustę, marynowane
buraki, dziewiętnastowieczne
neogotyckie kościoły oraz muzykę
Elgara.”
Thomas Stearns Eliot
Kultura jest
czymś zwyczajnym
TEORIA HEGEMONII
CZĘŚĆ II
ANTONIO
GRAMSCI
HEGEMONIA
Praktyka kształtowania relacji władzy
polegająca na roztaczaniu autorytetu
moralnego, kulturowego i intelektualnego
nad jak największą liczbą grup
społecznych, którego celem jest
podporządkowanie sobie owych grup, nie
tylko za pomocą wymuszania biernego
posłuszeństwa, lecz przede wszystkim na
drodze osiągania aktywnej zgody i
PRZYZWOLENIA.
CELEM HEGEMONII
JEST
KONSENSUS
I
SAMOREPRODUKCJA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I
POLITYCZNE
• Społeczeństwo polityczne = PODMIOT
WŁADZY
• Społeczeństwo obywatelskie =
PRZEDMIOT WŁADZY
WOJNA POZYCJI
DYNAMIKA SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
Każda
hegemonia
jest
tymczasowa i
zmienna
KRYZYS HEGEMONII
„Jeśli klasa panująca
utraciła przyzwolenie,
czyli nie jest już
„kierowniczą” a jedynie
„panującą”,
dysponującą wyłącznie
siłą przymusu, oznacza
to, że szerokie masy
oderwały się od
ideologii tradycyjnych,
nie wierzą już w to, w co
wierzyły dawniej, itd.”
WRAZ Z HEGEMONIĄ
POWSTAJE
KULTURA HEGEMONICZNA
KULTURA HEGEMONICZNA
• Zdrowy rozsądek
• Kultura popularna
• Wzorce konsumpcyjne
• Media
Hegemonia jest
kategorią za
pomocą której
można badać
kulturę
CZY MOŻNA
MÓWIĆ
O MĘSKIEJ
HEGEMONII?
BADANIA CCCS
CZĘŚĆ III
Powstanie
Centre for
Contemporary
Cultural Studies
ETNOGRAFIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
OBSZARY BADAWCZE CCCS
Media, doświadczenie potoczne,
kultura popularna – JAK DOCHODZI
DO REPRODUKCJI HEGEMONII? W
JAKICH OKOLICZNOŚCIACH
POJAWIA SIĘ OPÓR?
FEMINIZM W CCCS
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
STUDIÓW KULTUROWYCH
P O D S U M O WA N I E
1. Konsumpcja kultury
jest jednocześnie jej
produkcją – czynny
udział odbiorców
2. Praktyki kulturowe
rządzą się swoją
dynamiką – różne
modele partycypacji w
kulturze
3. Kultura to obszar
hegemonicznej
reprodukcji
4. Kultura to obszar
subwersji
Download