Narzędzia chirurgiczne

advertisement
Narzędzia
chirurgiczne
lek. Maciej Stryga
I Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
II Wydział Lekarski AM w Warszawie
Narzędzia
1.
2.
3.
4.
Do szycia tkanek
Do cięcia tkanek
Do chwytania tkanek
Do odciągania tkanek
Narzędzia do szycia tkanek
1) Igłotrzymacze – imadła
(np. Hegara Mathieu)
Narzędzia do szycia tkanek
2) Igły:
1. Tnące- trójkątne, szpiczaste na czubku
(trzy brzegi tną tkankę- np. skórę)
2. Okrągłe- stopniowo zwężające w
kierunku czubka (do szycia tkanek
miękkich- np. jelita, naczynia)
3. Trójgraniaste- trójkątne, na czubku igły
znajduje się część tnąca (do twardych
tkanek np. chrząstek, kości)
4. Proste
Szwy chirurgiczne

1.
2.

1.
2.
3.
Wchłanialne (jednowłókienkowe, plecione), do szycia większości
tkanek, podwiązki
Naturalne - katgut- obecnie niestosowany
Syntetyczne- vicryl, dekson, polidioksanon, maxon
Niewchłanialne (jednowłókienkowe, plecione) - do szycia skóry,
powięzi, podwiązki naczyniowe
Organiczne- jedwab, len
Syntetyczne- nylon, prolen, politetrafluoroetylen
Metalowe- drut metalowy, zszywki staplerowe
Plecione- bardzo mocne, większa możliwość zakażenia i wytworzenia
ropnia w okolicy szwu (jeżeli zastosowano szew niewchłanialny, aby
rana goiła się prawidłowo, należy go koniecznie usunąć)
Staplery chirurgiczne
1. Stapler okrężny- do zespalania narządów
jamistych (koniec do końca,bok do boku,
koniec do boku”) np. zespolenie
przełykowo-jelitowe, jelitowo-żołądkowe.
2. Stapler liniowy- do zamykania światła
narządów jamistych (np. żołądek, jelito,
oskrzele) i częściowych resekcji narządów
miąższowych (np. płuco)
Staplery chirurgiczne
3. Stapler liniowy tnący - w sytuacjach
wymagających przecięcia narządu
z jednoczesnym zaszyciem jego
końców lub w przypadkach zespoleń
bok do boku
narządów jamistych
4. Stapler skórny
5. Klipsownice
Narzędzia do cięcia tkanek
1. Skalpel, trzonek
2. Nożyczki- preparacyjne
- do obcinania nitek
- hokejki
3. Noże- np. amputacyjny
4. Piły
5. - Do cięcia twardych tkanek np.
kości – Liston
Koagulacja
1.
2.
3.
4.
5.
Cięcie
Koagulacja monopolarna
Koagulacja bipolarna
Koagulacja natryskowa
Koagulacja argonowa
Narzędzia do chwytania
tkanek
1. Pincety - chirurgiczna
- anatomiczna
- naczyniowa
2. Klemy - naczyniowe
(np. aortalne, Satyńskiego,
Bulldog)
- jelitowe
(twarde, miękkie)
3. Dissektor- do preparowania
tkanek na tępo
Narzędzia do chwytania tkanek
3. Kleszczyki
- Peana
(proste,wygięte)
- Kochera
(proste,wygięte)
- Mikulicza
- Chaputa
Narzędzia do odciągania tkanek
1. Haki– powłokowe
(faraboeff, langenback
ostre)
- głębokie
(np. Mikulicza, hak
sympatektomijny)
- do narządów wew.
- automatyczne
- rozwieracze ( np.
do żeber)
Sondy
1. Sonda żołądkowa (dł. 40–80 cm)
2. Sonda dwunastnicza Levina (120-150cm
3. Sonda Millera-Abbota (ponad 150 cm)
dwukanałowa rurka stosowana do
wewnętrznego szynowania jelit.
Jeden kanał służy do odsysania treści
jelitowej, drugi zaś do wypełnienia balonu
umieszczonego na końcu sondy,
który ułatwia przechodzenie jej z
falą perystaltyczną.
4. Sondy Sengstakena-Blakemore`a,
Lintona–Nachlasa
do tamowania krwawienia z GOPP,
balony uciskają krwawiące miejsca
5. Sonda doodbytnicza Hegarado odbarczania jelita grubego np.
w przypadku jego niedrożności
Dreny
1. Redona- drenaż ssący- stosowany
po operacjach kiedy nie jesteśmy
100% pewni hemostazy lub operacja
wysokiego ryzyka krwawienia
pooperacyjnego.
2. Lateksowe- (drenaż grawitacyjny)wyprowadzane z jamy brzusznej po
operacjach celem odprowadzania
płynnej treści z jamy otrzewnowej.
3. Opłucnowe- stosowane w przypadku
odmy lub płynu w jamie opłucnowej
4. Kehra- dren w kształcie litery T- po
otwarciu dróg żółciowych
zewnątzrwątrobowych.
Cewniki
1. Urologiczne –
Foleya
Nelatona
Tiemana
Pezzera
2. Naczyniowe- Fogarthy`ego
(embolektomia)
- do implantacji
Stent-Graft-u
Protezy naczyniowe
1. Protezy poliestrowe –
- dziane (oczka - przed wszyciem
uszczelnienia krwią chorego)
- tkane nie wymagają uszczelniania
krwią chorego
2. Protezy z politetrafluoroetylenu
(PTFE)
3. Stenty – protezy wszczepiane
wewnątrznaczyniowo
Siatki przepuklinowe
Dziękuję za uwagę
Download
Study collections