pojecia-polityczne-okresu-przedklasycznego

advertisement
Pojęcia polityczne okresu przedklasycznego Poematy homerowe - Iliada i Odeseja
Świat ludzi i bogów tworzy jedną, przenikająca się wzajemnie całość, bogów odróżnia większa moc
i nieśmiertelność
Jest to świat wyobrażeń arystokracji greckiej, Homer odcina się od dołów społecznych
Bliski Homerowi świat patrymonialnych władców, szlachty i herosów (basileus, rada starszychbule, w stanie zalążkowym agora-zgromadzenie ludowe); nie ma jeszcze pogardy do pracy
Nie ma prawa w znaczeniu pr. Stanowionego (nomos); Themis - wyraża boską wolę; uosobieniem
Temida, która wspomaga Dike
Sąd polubowny, brak przestępstwa ściganego z urzędu ale myśl o porządku prawnym wynikającym
z woli boskiej
Hezjod z Askry
Proces ponownego przechodzenia prerogatyw królewskich do rąk szlachty - centralny element tła
jego twórczości
„Prace i dni”, „Teogonia” - obraz trudu chłopskiego, chciwość i sprzedajność możnych, godność
pracy ludzkiej, błędne łączenie szlachectwa z bogactwem, potępił sprzedajne sądy
Prawa Zeusa winny być wzorcem dla innych norm; Dike wspomagana przez 3 bóstwa
Teognis z Megary
Obraz przejęcia przez lud władzy sprawowanej dotąd przez arystokrację (rzecznik jej supremacji)
Godzi w lud gminu - podły, występny, zły
Tworzy swego rodzaju terminologię demagogiczno-partyjną
Hidtoria doktryn polityczno-prawnych
Racjonalizacja wierzeń mitycznych w okresie przedklasycznym
Doktryny zachowawcze
Starożytna myśl prawna - wykład
Arystoteles i św. Tomasz - podobieństwa i różnice - wykład, 2sem
Bodin - omówienie
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download