DROGA UCZENNICO! DROGI UCZNIUKLASY SZÓSTEJ! Historia to

advertisement
DROGA UCZENNICO! DROGI UCZNIUKLASY SZÓSTEJ!
Historia to nauka o przeszłości m.in. państw, religii, kultury itp.
Część państw Europy ma historię ponad tysiącletnią, część stuletnią.
Od czasu chrztu Mieszka I , Polska trwale związała się z kościołem
rzymsko-katolickim i kulturą zachodnioeuropejską. Od setek lat w
naszym kraju, obok katolików, mieszkają także wyznawcy
prawosławia, grekokatolicy, luteranie, wyznawcy judaizmu i islamu.
Miasta i wioski w Europie zdobią nie tylko wieże kościołów
katolickich, ale również kościoły protestanckie, cerkwie, synagogi, a
nawet meczety. Od pierwszych wieków naszej państwowości osiedlali
się w Polsce przedstawiciele różnych narodów. W czasach
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, II i III Rzeczypospolitej
zamieszkiwali i zamieszkują nasze państwo obok Polaków, Litwinów,
Rusinów(Ukraińców)- Żydzi, Ormianie, Tatarzy, Niemcy, Rosjanie,
Romowie, Grecy, Holendrzy, Szkoci , Czesi. W innych państwach
Istniały i istnieją obok siebie różne narodowości, religie, zwyczaje i
obyczaje. Wiele narodów, języków, religii łączy państwo ale w
przeszłości i obecnie państwo jest przyczyną wojen(domowych,
religijnych). Część z nich wynika z chęci zdobycia i utrzymania nowych
terytoriów, władzy, pieniędzy.
Często jednak przyczyną wojen jest niezrozumienie innych ludzi,
różniących się językiem, wyglądem, sposobem życia.
Proszę o wykonanie do końca listopada 2014r. pracy
semestralnej pt. ,,Państwa wielu kultur narodów i religii. Rywalizacja
i budowa mostów między państwami, miejscowościami, religiami,
grupami społecznymi”. Proszę o wybór trzech państw europejskich.
Proszę o przygotowanie pracy w dowolnej formie (plakat, album,
prezentacja multimedialna…….).
Przykładowy zestaw haseł:
1.Strona tytułowa( dane o autorze, tytuł pracy, miejsce wykonania
pracy).
2.Spis treści.
3.Historia trzech państw Europy.
4.Terytorium.
5.Ludność.
6.Narody i języki.
7.Architektura i sztuka.
8.Literatura.
9.Religie i świątynie(kościoły, cerkwie, zbory, synagogi, meczety…).
10.Atrakcje turystyczne(zabytki, osobliwości przyrodnicze, miejsca
zabaw dla dzieci i młodzieży…).
11.Życie codzienne(mieszkanie, stroje ludowe, tradycyjne zajęcia,
przysmaki kuchni i przepisy kulinarne…).
12. Obrzędy rodzinne(chrzest ,ślub i wesele….).
13.Święta i zwyczaje.
14.Rywalizacja i współpraca(polityczna, gospodarcza, sportowa…).
Przykłady budowania mostów pomiędzy państwami, narodami,
religiami(pojednanie, odbudowa zabytków, ekumenizm….).
15.Bibliografia.
KRYTERIA OCENY PRACY NA OCENĘ CELUJĄCĄ(15 HASEŁ,17
PUNKTÓW):
-strona tytułowa(imię, nazwisko, klasa, szkoła, miejsce i rok napisania pracy)-3
punkty;
-spis treści-rozdziały(tytuły) pracy-(1 punkt);
-bibliografia(spis treści i opracowań wykorzystanych w pracy)-(2 punkty);
-zawartość merytoryczna pracy-(0-7 punktów);
-poprawność ortograficzna i językowa-(2 punkty);
-estetyka pracy(pismo, przejrzystość, zwięzłość, spójność ,oprawa,
własnoręczne zilustrowanie wykonanymi zdjęciami lub pracami plastycznymi(2
punkty);
Powodzenia, Piotr Jażdżewski
Download