Pierwsze kroki w biznesie, czyli wsparcie samozatrudnienia osób

advertisement
O Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości prowadzi
działalność od 2003 r. w zakresie:
-szkoleniowo - konsultacyjnej z zakresu obsługi i
zarządzania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej.
-organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje dla osób
bezrobotnych, niepełnosprawnych, przedsiębiorców,
pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
Dzięki wsparciu w ramach projektów współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego wiele osób
rozpoczęło działalność gospodarczą czy też podniosło
własne kwalifikacje.
Celem głównym projektu „PIERWSZE KROKI W
BIZNESIE, jest :
Podniesienie zdolności do samozatrudnienia
przez
40
bezrobotnych
osób
niepełnosprawnych (20 kobiet i 20 mężczyzn)
zamieszkałych w mieście Leszno, Kalisz lub
Poznań
Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Uczestnikiem projektu może zostać osoba która jednocześnie
spełnia wszystkie warunki:
-
-
-
-
-
jest osobą niepełnosprawną (aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności)
jest osobą bezrobotną (zarejestrowaną we właściwym Urzędzie
Pracy – aktualne zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej)
mieszka na terenie miasta Leszna, Kalisza lub Poznania
(honorowane jest również zameldowanie tymczasowe)
przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadził działalności
gospodarczej
Jest osobą w wieku 18-64 lata
Jakie wsparcie oferujemy w ramach projektu?
-
do 40 000 zł bezzwrotnej dotacji na
wsparcie inwestycyjne, która zostanie
przyznana, aż 30 spośród 40 Uczestników
projektu.
pomoc w okresie pierwszych 6 miesięcy od
dnia założenia własnej firmy w wysokości
1500 zł brutto miesięcznie!
Jakie wydatki można ponosić w ramach dotacji?
a. składniki majątku trwałego,
b. sprzęt i wyposażenie (np. meble), dla których
prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowowartościowa,
c. koszty prac remontowych i budowlanych
d. środki obrotowe
e. zakup strony internetowej
Jakie wydatki można ponosić w ramach wsparcia
pomostowego?
-kosztów ZUS,
-kosztów administracyjnych (w tym koszty czynszu lub wynajmu
pomieszczeń bezpośrednio z wiązanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą),
-kosztów eksploatacji pomieszczeń (w tym m. in. opłaty za energię
elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
-kosztów usług pocztowych, kosztów usług księgowych, kosztów
usług prawnych itp.

Jesteś bezrobotną osobą niepełnosprawną
z Leszna, Kalisza lub Poznania?

Myślisz o własnej działalności gospodarczej?

Masz pomysł na biznes?
Jeśli odpowiedziałeś/odpowiedziałaś 3 x TAK, to
właśnie Ciebie szukamy
Strona projektu: www.pierwszekroki.biz.pl
Osoba do kontaktu: Adam Wilski
Tel: 505 797 812
lub [email protected]
Joanna Poźniak
Tel: (61) 853 36 97
Download