W województwie pomorskim uprawa ro*lin wodno-b

advertisement
W województwie pomorskim uprawa roślin
wodno-błotnych na nieużytkach przyczynia
się do oczyszczenia Morza Bałtyckiego.
PARTNERZY
PROJEKTU
PROJEKT WAB
Glony i rośliny z mokradeł mogą służyć do
produkcji biogazu czyli energii elektrycznej,
ciepła i paliwa transportowego.
„Mokradła (nieużytki), glony i biogaz –
projekt przeciwdziałania eutrofizacji
Południowego Bałtyku”
„Wetlands, Algae and Biogas - a southern Baltic
Sea Eutrophication Counteract Project”
Sprzęt zbierający glony z Bałtyku w szwedzkiej Gminie Trelleborg
Działania PODR w projekcie WAB

Badania ankietowe rolników z 16 powiatów
województwa pomorskiego

Utworzenie bazy elektronicznej na podstawie
zebranych ankiet

Opracowanie profesjonalnej ekspertyzy określającej
potencjał energetyczny regionu




Realizacja - na terenie województwa pomorskiego
i Gminy Trelleborg w Szwecji
Wykonanie map cyfrowych GIS z lokalizacją
przyszłych pomorskich biogazowni
Przeszkolenie około 1000 osób
Wyjazd studyjny w 2012 r. wybranych 50 rolników
do Gminy Trelleborg w Szwecji
Promocja produkcji biogazu na obszarach wiejskich
www.wabproject.eu
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 - 2013
Mokradła
Glony
Biogaz
Odpady pofermentacyjne z biogazowni mogą
być wykorzystane rolniczo jako nawóz.
Projekt WAB realizowany jest w okresie:
Związki azotu i fosforu (biogeny), pochodzące
głównie z nawozów organicznych, spływają
z pól uprawnych z wodą deszczową do Bałtyku,
powodując tzw. eutrofizację – masowy rozwój
sinic oraz glonów jedno- i wielokomórkowych.
W wyniku eutrofizacji dochodzi m.in. do
radykalnego zmniejszenia ilości tlenu w wodzie
i pojawienia się substancji toksycznych, czego
następstwem są masowe śnięcia ryb, a także
stopniowe pogorszenie warunków turystycznych.
W
ten
sposób
realizujemy
model
zrównoważonego zarządzania strefą przybrzeżną
Bałtyku. Poprawiamy jakość wody (rośliny
mokradeł pochłaniają biogeny), ale także
zwiększamy ilość substratów do produkcji
biogazu.
Biomasa zebranych roślin wodno-błotnych z
mokradeł oraz biomasa poławianych glonów to
„paliwo” (substraty) dla biogazowni.
Biogaz jako źródło energii odnawialnej zamienia
się w energię elektryczną, ciepło i paliwo
transportowe.
Rekonstrukcja mokradeł
na
nieużytkach
rolniczych w województwie pomorskim oraz
usuwanie glonów z morskiej strefy przybrzeżnej
to działania przyczyniające się do poprawy
czystości Południowego Bałtyku i do wzrostu
produkcji biogazu.
01.02.2010 r. – 31.12.2012 r.
Gdańsk, dn. 31.03.2011r., międzynarodowa konferencja WAB w PODR
Download
Random flashcards
Create flashcards