Ważne informacje o Wiśle: Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka

advertisement
Ważne informacje o Wiśle:
1. Wisła (łac. Vistula) –
najdłuższa rzeka Polski,
o długości 1047 km.
2. Źródła rzeki znajdują się
w południowej Polsce, na wysokości
1107 m n.p.m.(Czarna Wisełka)
i 1080 m n.p.m. (Biała Wisełka)
na zachodnim stoku Baraniej
Góry w Beskidzie Śląskim.
3. Ujście deltowate do Zatoki Gdańskiej
tworzą dwa główne ramiona Leniwka (lewe)
i Nogat (prawe), które tworzą się w
miejscowości Biała Góra (koło Sztumu,
50 km od ujścia). W miejscowości Gdańska
Głowa od Leniwki oddziela się w kierunku
wschodnim kolejne rami zw. Szkarpawa
w celu ochrony przeciwpowodziowej
zamknięte śluzą. Kolejne ramię Martwa
Wisła oddziela się w Przegalinie. Uchodzi do Zatoki Gdańskiej.
4. 5 najdłuższych prawych dopływów –
Dunajec, San, Wieprz, Narew, Drwęca
5. 5 najdłuższych lewych dopływów –
Nida, Pilica, Bzura, Brda i Wda
6. Największe miasta położone nad Wisłą
– Kraków, Warszawa, Płock, Włocławek,
Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk.
Warszawski fragment Wisły:
1. W granicach administracyjnych
stolicy przepływa 28 kilometrów
środkowego biegu Wisły, pomiędzy
jej 498 a 526 km.
2. Szerokość koryta wynosi od kilometra na południu Warszawy do 600 –
700 m na północy (350 m na wysokości mostu Śląsko – Dąbrowskiego)
3. Kolor wody to żółtobrunatny, ponieważ oprócz piasku występuje tu dużo
zawiesiny pyłowej i iłowej oraz szczątki organiczne.
4. Wisła dzieli miasto na dwie części:
– lewobrzeżną położoną głownie na morenowej równinie
(wysokość 115m n.p.m.)
- prawobrzeżną, leżącą w dolinie (wysokość do 90 m n.p.m.)
3. Występują tu liczne starorzecza (niewielkie
jeziora);
- na prawym brzegu: jeziora Sporne i Żabie
w Wawrze, Jezioro Gocławskie, Jezioro
Kamionkowskie w Parku Skaryszewskim
- na lewym brzegu: jeziora Powsinkowskie,
Wilanowskie oraz Czerniakowskie
5. Obszary chronione zachowujące naturalne piękno dzikiej przyrody:
- rezerwat ornitologiczny
„Wyspy Zawadowskie”
(południowy kraniec rzeki)
- rezerwat ornitologiczny
„Ławice Kiełpińskie”
(północny kraniec rzeki)
- Natura 2000 – „Dolina
Środkowej Wisły” ,
warszawski odcinek Wisły
należący do europejskiej
sieci ekologicznej Natura
2000
- Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu – obszar pełniący funkcję
jednego z najważniejszych korytarzy ekologicznych w Europie
- parki i kompleksy zielone, m. In.: Park Praski, rezerwat Lasek Bielański,
Park Młociny
5. Wzdłuż warszawskiego fragmentu Wisły występują wierzbowo –
topolowe lasy łęgowe oraz wiklin iska z podrostami drzew, wierzbami
oraz wysoka roślinnością zielną.
6. Wśród roślinności można spotkać
ptaki lęgowe: mewy, rybitwy,
sieweczki, nurogęsi, zimorodki oraz
zatrzymujące się jedynie w przelocie
lub zimą: bieliki, czaple, kormorany,
nury i różne gatunki kaczek.
7. Występuje tu również wiele
gatunków ssaków: nietoperze, jeże,
krety, rzęsorki, nornice, piżmaki,
wiewiórki, bobry, łasice, wydry
i gronostaje, dziki, sarny i łosie .
8. Zanieczyszczenie wód Wisły spadło niemal dwukrotnie w ciągu ostatniej
dekady, ale nadal ścieki nieoczyszczane z terenu województwa
mazowieckiego stanowiły 30% takich ścieków w Polsce.
Największe oczyszczalnie ścieków w warszawie:
- oczyszczalnia miejsca „Czajka” na Białołece
- oczyszczalnia miejska „Południe” w Wilanowie
- oczyszczalnia przemysłowa przy Elektrociepłowni Siekierki na Mokotowie
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards