ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „Niepełnosprawność społeczna

advertisement
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
„Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera
i zaburzenia pokrewne”
Program szkolenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Statystyka występowania zaburzeń autystycznych
Charakterystyka zaburzenia
Teorie dotyczące spektrum
Problemy medyczne
Trudności ze zdiagnozowaniem
Zaburzenia podobne
Zaburzenia współwystępujące
Postawy w ASD
Charakterystyka zaburzenia w różnych okresach życia
Terapie podstawowe i wspomagające
Metody i narzędzia pracy
Indywidualny Plan Nauczania
Rola nauczyciela-cienia
Program „Kumpel tygodnia”
Oceniania uczniów z ASD
Charakterystyka mowy w zespole Aspergera
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Aspergera
Obszary wymagające stymulacji i terapii logopedycznej u osób z zespołem Aspergera
Prawa przysługujące rodzicom i opiekunom dzieci z zaburzeniami autystycznymi
Dokumentacja dziecka w systemie oświaty, służby zdrowia i pomocy społecznej
Szkolenie organizuje:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera
„NIE-GRZECZNE DZIECI”, ul. Dembego 20 lok. 2, 02-796 Warszawa, tel. 0 887 059 343 mail:
[email protected]
Szkolenie finansowane przez PFRON
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards