Spotkanie formacyjne – wrzesień 2008

advertisement
KONSPEKTY DO MIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ KAPŁAŃSKICH
2008/2009
WPROWADZENIE
Być wolnym i uczyć żyć w wolności
Materiały do miesięcznych spotkań kapłańskich na rok 2008/09
W roku 2009 będziemy świętować 30-lecie proklamacji Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka (proklamowanej 8 czerwca 1979). W miesiącach poprzedzających XXIX
Pielgrzymkę KWC zapraszam do podjęcia spotkań kapłańskich w małej grupie w oparciu
o teksty nawiązujące do tematu wolności i wyzwolenia. Dla ks. Blachnickiego był to
zasadniczy temat, inspirujący go do zainicjowania dzieła KWC. Jako członkowie UKChS
jesteśmy również członkami Krucjaty. Ufam, że zaproponowane materiały, a przede
wszystkim same spotkania w grupie dzielenia, przyczynią się do odnowienia w nas wierności
podjętej drodze, wyzwolą w nas nowy zapał i poprowadzą do podjęcia dzieła wyzwolenia z
nową gorliwością. Teksty biblijne do spotkań są w całości zaczerpnięte z listów św. Pawła –
ze
względu
na przeżywany Rok św. Pawła. Teksty ks. F. Blachnickiego pochodzą głównie z Podręcznika
KWC, wyd. IV, 2004 r.
Życzę wszystkim kapłanom gorliwości w realizacji tegorocznego hasła formacyjnego:
„Czyńcie uczniów”. Pozwólmy prowadzić się Duchowi Świętemu w różnego rodzaju
działaniach, zmierzających do umacniania wspólnot kapłańskich. Nikogo z pewnością
nie trzeba przekonywać, że jako kapłani tworzący Unię Kapłanów Chrystusa Sługi, jesteśmy
zaproszeni do czynienia uczniów nie tylko pośród świeckich, ale i wśród swoich współbraci
kapłanów. Ufam, że obecny rok formacyjny przyczyni się do poszerzenia naszej wspólnoty
o nowych członków. Najbliższe rekolekcje kapłańskie, które odbędą się w Krościenku
w tygodniu po Uroczystości Chrystusa Króla, będziemy przeżywać według programu ORD,
aby m.in. dać możliwość przeżycia tego typu rekolekcji tym kapłanom, którzy w innym
czasie nie mogą z nich skorzystać, a noszą się z zamiarem przystąpienia do Unii. Bądźmy
apostołami tej sprawy w swoich środowiskach kapłańskich.
Ks. Jan Mikulski, Moderator UKChS
Wrzesień 2008
Temat spotkania: Obdarowani wolnością
Wolność osoby – godność człowieka
Słowo Boże:
„W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed
Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa
Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył
nas w Umiłowanym” (Ef 1,4-6).
Jakie jest moje doświadczenie wolności:
 na drodze formacji oazowej;
 poprzez trwanie w Krucjacie i służbę na rzecz wolności i wyzwolenia.
Bądź uwielbiony, Boże, we wszelkich wysiłkach podejmowanych w celu ratowania
godności człowieka, zarówno na płaszczyźnie formacji Ruchu Światło-Życie, jak i posługi
w ramach KWC.
Z Podręcznika KWC:
Słowa Ojca świętego Jana Pawła II zawarte w jego liście pożegnalnym do Polaków
z dnia 23 października 1978 r.: „proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza
ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać
jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca
ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła” - stały się – i to już w chwili
ich wygłoszenia przez Ojca świętego podczas pamiętnej audiencji pożegnalnej –
bezpośrednim bodźcem i natchnieniem do podjęcia nadzwyczajnej akcji na rzecz ratowania
narodu
od alkoholizmu oraz innych zagrożeń. (...)
Krucjata Wyzwolenia Człowieka ma być samodzielnym, autonomicznym programem
działania i wyzwolonym poprzez niego ruchem. Ruch Światło-Życie natomiast chce służyć
tej sprawie, chce podjąć diakonię wyzwolenia w ramach Krucjaty, chce służyć jej ludźmi
przygotowanymi do tego rodzaju apostolstwa i ewangelizacji, oraz – wypracowanymi
i wypróbowanymi już metodami formacji i działania, chce przy tym w całości włączyć się
do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (rozdz. I, p. 1 i 4).
Download