Powietrze w Opolu jest bardziej czyste dzięki bateriom słonecznym

advertisement
Radio Opole: http://radio.opole.pl/103,204985,powietrze-w-opolu-jest-bardziej-czyste-dzieki-ba
Powietrze w Opolu jest bardziej czyste dzięki bateriom
słonecznym ECO
Instalacja solarna Energetyki Cieplnej Opolszczyzny przynosi wymierne efekty ekologiczne.
Dzięki bateriom słonecznym, działającym od maja ubiegłego roku, powietrze w Opolu jest
czystsze o 100 ton dwutlenku węgla. Poza tym spółka zużyła o 29 ton węgla mniej. Inwestycja
ECO ma charakter badawczy i testowy, bo energia słoneczna może stanowić nie więcej niż 10-15
procent zapotrzebowania na ciepło w mieście wielkości Opola. <br /> <br /> - Instalacja jest w
całości dziełem pracowników naszej grupy - mówi Wojciech Zachariasiewicz, dyrektor ECO do
spraw zarządzania majątkiem.<br /> <br /> - Nasza instalacja praktycznie nie ustępuje
instalacjom duńskim, uważanym za wzorcowe pod względem parametrów technicznych. W
naszym klimacie i używanych tu systemach ciepłowniczych, stosowanie wielkoskalowych
instalacji słonecznych raczej nie będzie mieć uzasadnienia ekonomicznego. Wydaje się, że lepszy
efekt przynosi produkcja energii elektrycznej ze słońca. <br /> <br /> Instalacja solarna ECO ma
powierzchnię 280 metrów kwadratowych, a koszt jej budowy to około 300 tysięcy złotych.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards