„Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii”

advertisement
„Konwencjonalne i
niekonwencjonalne źródła
energii”
„Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w woj.lubuskim”
zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW w Zielonej Górze
Energia z nieodnawialnych źródeł energii
http://www.zielonaenergia.eco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=189
•:
Najprostsze metody wykorzystania energii
odnawialnej przez człowieka, stosowane od
wieków
Młyny wodne – min w Bogdańcu
•
Źródło: http://www.bogdaniec.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=9&strona=1
Wiatraki
•
http://www.zielonaenergia.eco.pl/wiatr/wiatr8.jpg
Sezonowanie drewna na opał.
http://www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/widget/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/19-04-2016-zapraszamy-do-zakupu-papierowki-brzozowej-doskonalego-surowca-opalowego/maximized#.WFGI09ThCt8
Współczesne urządzenia do pozyskiwania energii z
odnawialnych źródeł:
Turbiny wiatrowe
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395374,elektrownie-wiatrowe-zabijaja-ptaki.html
Turbiny wiatrowe
Wiatraki zbudowane są z następujących elementów:
maszt ( wysoka wieża w kształcie rury)
wirnik wraz z łopatami ( najpopularniejsze są 3 łopaty)
gondola, w jej wnętrzu znajduję się mechanizm, który
zamienia energię wiatru na energię elektryczną.
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395374,elektrownie-wiatrowe-zabijaja-ptaki.html
Turbiny wiatrowe
Zalety to:
wiatr to energia odnawialna,
czysta energia,
wiatr jest za darmo
możliwość zastosowania małych turbin wirowych i produkcji
prądu w terenach gdzie prąd sieciowy nie dociera.
Wady energetyki wiatrowej:
wiatr jest zmienny,
farmy wiatrowe zajmują dużo miejsca, potrzebują terenów
niezamieszkałych i odległych od miast,
W wielu miejscach wiatr jest za słaby,
duże skupiska wiatraków zagrażają przelatującym ptakom.
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395374,elektrownie-wiatrowe-zabijaja-ptaki.html
Panele solarne
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqTge7HJdaiuy1nHuAZPWXhV2V-wPJH5IMeNNO55DzHAJugNFT
Panele solarne
Kolektor słoneczny zamienia energię
słoneczną na energię cieplną.
Nośnikiem ciepła jest ciecz, najczęściej
glikol, gdyż woda zamarzałaby w zimie.
Istnieją też kolektory powietrzne, w
których nośnikiem jest bezpośrednio
powietrze.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqTge7HJdaiuy1nHuAZPWXhV2V-wPJH5IMeNNO55DzHAJugNFT
Panele fotowoltaiczne
Baterie słoneczne produkują prąd elektryczny
wykorzystując efekt fotowoltaiczny, którego
motorem jest promieniowanie słoneczne. Na
skutek padających promieni światła powstaje
siła elektromotoryczna.
Panele fotowoltaiczne
•
http://www.zielonaenergia.eco.pl/slonce/s24.jpg
Zalety i wady korzystania z energii słonecznej
Zalety:
Energia słońca jest niewyczerpalna,
Słońce świeci za darmo
Z energii słońca można wyprodukować ciepło lub prąd
Kolektory słoneczne nie są drogie. Łatwo je zamontować
Jest to czysta energia.
Wady
Zależy od pory roku.
Zależy od pogody.
Pompy ciepła;
Pompy ciepła
Odzyskuje się ciepło zawarte w gruncie, wodach gruntowych.
Sprężarkowa pompa ciepła wykorzystuje właściwości czynnika roboczego –
specjalnego płynu, który paruje w bardzo niskich temperaturach (np. 0ºC),
który wypełnia wewnętrzną instalację pompy. Płyn przepływając przez
wymiennik ciepła (parownik) pobiera ciepło niskotemperaturowe (z tzw.
źródła dolnego) i parując przechodzi w postać gazową. Następnie sprężarka
podnosi ciśnienie pary, czemu towarzyszy wzrost temperatury gazu. Gaz
ten oddając ciepło w drugim wymienniku ciepła (skraplaczu) do układu
odbiorczego (nazywanego górnym źródłem ciepła) zmienia swój stan
skupienia na ciekły. Następnie czynnik roboczy przepływając przez zawór
rozprężny, w którym następuje redukcja wysokiego ciśnienia i obniżenie
temperatury, wraca do parownika i proces rozpoczyna się ponownie.
Biogazownie
•
http://www.zielonaenergia.eco.pl/biomasa/b20.jpg
Elektrociepłownie na biomasę
Stanowice - Bioenergy Farm
•
http://www.zielonaenergia.eco.pl/biomasa/b20.jpg
Źródło informacji:
http://www.zielonaenergia.eco.pl
Elektrociepłownie na biomasę
Zalety:
Zerowy bilans emisji CO2, Podczas spalania wydziela się dwutlenek
węgla, ale związek ten rośliny pobierają w procesie wzrostu
Niska zawartość siarki, a więc po spaleniu emisja do atmosfery jest
minimalna
Niska zawartość popiołu
Stałe dostawy, biomasa nie jest nieprzewidywalna jak energia
wiatru lub słońca
Możliwość wykorzystania i przetworzenia odpadów
Wady:
Spalanie biomasy zanieczyszczonej nawozami i rożnymi
chemikaliami sprawia, że związki te dostają się do powietrza
Duże uprawy roślin
energetycznych zmniejszają bioróżnorodność,
•
http://www.zielonaenergia.eco.pl/biomasa/b20.jpg
Biomasa często zawiera dużo wilgoci, przez co spalanie jest mniej
efektywne.
Download