OZE_Szacunkowe koszty zakupu i montażu instalacji.15.02.2017

advertisement
I.
Szacunkowe koszty zakupu i montażu instalacji*
Poniższe kwoty zostały oszacowane na podstawie rozeznania rynku, dlatego
po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne mogą one ulec zmianie.
Zestawienie szacunkowych kosztów w przypadku uzyskania dofinansowania w wysokości minimum
85% (VAT 8%)
Rodzaj inwestycji
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2-2,5 kW
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3-3,5 kW
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5-5,5 kW
średni
koszt
netto
VAT 8%
15%
wkład
dofinansowanie
koszt dla
własny
85% kwoty
mieszkańca
od kwoty
netto
netto**
Łączny
koszt
brutto
11 990,74
16 620,37
29 537,04
959,26
1 329,63
2 362,96
1 798,61
2 493,05
4 430,56
2 757,87
3 822,68
6 793,51
10 192,13 12 950,00
14 127,32 17 950,00
25 106,48 31 900,00
pompa ciepła z zasobnikiem 200-220l
7 200,00
576,00
1 080,00
1 656,00
6 120,00
7 776,00
pompa ciepła z zasobnikiem 270-300l
8 300,00
664,00
1 245,00
1 909,00
7 055,00
8 964,00
**- wkład własny zostanie powiększony o ewentualne koszty niekwalifikowane szacowane od 1%- 3%
(np. koszt ubezpieczenia instalacji, zarządzania projektem)
Zestawienie szacunkowych kosztów w przypadku uzyskania dofinansowania w wysokości minimum
85% (VAT 23%)
Rodzaj inwestycji
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2-2,5 kW
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3-3,5 kW
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5-5,5 kW
pompa ciepła z zasobnikiem 200-220l
średni
koszt
netto
VAT
23%
15 %
wkład
dofinansowanie
koszt dla
własny
85% kwoty
mieszkańca
od kwoty
netto
netto**
Łączny
koszt
brutto
11 990,74 2 757,87
16 620,37 3 822,68
29 537,04 6 793,52
1 798,61
2 493,05
4 430,56
4 556,48
6 315,73
11 224,07
10 192,13
14 127,32
25 106,48
14 748,61
20 443,05
36 330,56
7 200,00 1 656,00
8 300,00 1 909,00
1 224,00
1 411,00
2 880,00
3 320,00
5 976,00
6 889,00
8 856,00
10 209,00
pompa ciepła z zasobnikiem 270-300l
*opracowano na podstawie rozeznania rynku
Pierwsza rata wkładu własnego w wysokości 50% szacowanych kosztów właściciela instalacji OZE
Zestawienie szacunkowych kosztów w przypadku uzyskania dofinansowania w wysokości minimum
85% (VAT 8%)
VAT 8%
15%
wkład
własny
od kwoty
netto**
11 990,74
16 620,37
29 537,04
959,26
1 329,63
2 362,96
1 798,61
2 493,05
4 430,56
1 378,94
1 911,34
3 396,76
pompa ciepła z zasobnikiem 200-220l
7 200,00
576,00
1 080,00
828,00
6 120,00
7 776,00
pompa ciepła z zasobnikiem 270-300l
8 300,00
664,00
1 245,00
954,50
7 055,00
8 964,00
Rodzaj inwestycji
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2-2,5 kW
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3-3,5 kW
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5-5,5 kW
średni
koszt
netto
koszt dla
mieszkańca
dofinansowanie
85% kwoty
netto
Łączny
koszt
brutto
10 192,13 12 950,00
14 127,32 17 950,00
25 106,48 31 900,00
**- wkład własny zostanie powiększony o ewentualne koszty niekwalifikowane szacowane od 1%- 3%
(np. koszt ubezpieczenia instalacji, zarządzania projektem)
Zestawienie szacunkowych kosztów w przypadku uzyskania dofinansowania w wysokości minimum
85% (VAT 23%)
Rodzaj inwestycji
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2-2,5 kW
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3-3,5 kW
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5-5,5 kW
pompa ciepła z zasobnikiem 200-220l
średni
koszt
netto
VAT
23%
15 %
wkład
własny
od kwoty
netto**
koszt dla
mieszkańca
dofinansowa
nie 85%
kwoty netto
Łączny
koszt
brutto
11 990,74 2 757,87
16 620,37 3 822,68
29 537,04 6 793,52
1 798,61
2 493,05
4 430,56
2 278,24
3 157,87
5 612,04
10 192,13
14 127,32
25 106,48
14 748,61
20 443,05
36 330,56
7 200,00 1 656,00
8 300,00 1 909,00
1 224,00
1 411,00
1 440,00
1 660,00
5 976,00
6 889,00
8 856,00
10 209,00
pompa ciepła z zasobnikiem 270-300l
*opracowano na podstawie rozeznania rynku
Download