Promieniowanie alfa, beta i gamma.

advertisement
Treści multimedialne - kodowanie,
przetwarzanie, prezentacja
Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski
informatyka +
1
Promieniowanie
alfa,
beta,
gamma.
Urszula Kondraciuk, Grzegorz Witkowski
informatyka +
2
PROGRAM WYKŁADU
•
•
•
•
•
•
•
Definicja promieniotwórczości
Trochę historii
Promieniowanie alfa, beta i gamma
Rozpad alfa
Rozpad betaRozpad beta+
Przykładowe rozpady promieniotwórcze
Promieniowanie alfa, beta i gamma.
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ (radioaktywność) to zjawisko
polegające na samorzutnym rozpadzie jąder atomów,
któremu towarzyszy wysyłanie promieniowania alfa, beta
lub gama.
Na taką reakcję jądrową jądra nie mają wpływu żadne
czynniki zewnętrzne, np. temperatura, pole elektryczne
lub magnetyczne czy też stan skupienia materiału
promieniotwórczego. Promieniotwórczość dzielimy na
promieniotwórczość
naturalną,
która
towarzyszy
przemianom jądrowym izotopów występujących w
przyrodzie oraz promieniotwórczość sztuczną, która
zachodzi w jądrach atomów otrzymywanych sztucznie.
Promieniowanie alfa, beta i gamma.
W 1896 r. Henri Becquerel odkrył zjawisko
promieniotwórczości.
Badając
inne
zjawisko – fosforescencję, zauważył
prześwietlenie kliszy napromieniowanej
przez rudę uranu. Doszedł do wniosku, że
jest to promieniowanie elektromagnetyczne
zbliżone do promieni X. Ruda uranowa
wysyła
samorzutnie
pewne
rodzaje
promieni, które wywołują zjawiska jonizacji
powietrza, czernienia kliszy fotograficznej,
wzbudzenia
fluorescencji
niektórych
substancji itp. Promieniowanie to jest
niezależne
od
wpływu
warunków
zewnętrznych. Nie można go żadnymi
czynnikami osłabić ani wzmocnić.
informatyka +
5
Promieniowanie alfa, beta i gamma.
Badania
nad
promieniotwórczością
Becquerela kontynuował Ernest Rutheford.
Badając
zachowanie
pierwiastków
radioaktywnych udowodnił, że źródłem
promieniowania tych pierwiastków jest
spontaniczny rozpad promieniotwórczy. W
roku 1908 otrzymał za to odkrycie Nagrodę
Nobla z chemii. Rutheford analizując wyniki
badań nad promieniowaniem uranu poprawił
błąd
Becquerela
dowodząc,
że
promieniowanie można podzielić na 3
składowe: alfa, beta i gamma. To on także
ustalił, iż cząstka alfa jest identyczna w
budowie jak jon atomu helu He2+.
Promieniowanie alfa, beta i gamma.
Dalsze prace nad promieniotwórczością
prowadzili także Maria SkłodowskaCurie wraz z mężem Piotrem Curie. W
roku 1898 opierając się na założeniu, że
promieniowanie
to
pochodzi
od
niewielkich
ilości
nowych,
dotąd
nieznanych pierwiastków oraz dysponując
lepszym sprzętem wykonali szereg
dokładniejszych pomiarów i wydzielili z
rudy uranu nowe, bardziej radioaktywne
pierwiastki: polon i rad. Maria została
dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla:
po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz
z mężem i H.Becquerelem za badania
nad zjawiskiem promieniotwórczości, po
raz drugi w 1911 roku z chemii za
wydzielenie czystego radu i badanie
właściwości chemicznych pierwiastków
promieniotwórczych
Promieniowanie alfa, beta i gamma.
Rodzaje promieniowania
PROMIENIOWANIE
alfa
ŁADUNEK
ELEKTRYCZNY
+2e
beta
-1e
gamma
0
MASA
4u
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Jądra atomów helu, poruszają
się z prędkością około 20000
km/s, promieniowanie mało
przenikliwe.
Strumień szybkich
1/1840u elektronów o prędkości
90000-297000km/s,
promieniowanie bardziej
przenikliwe niż α.
0
Promieniowanie
elektromagnetyczne o dużej
przenikliwości i energii.
Promieniowanie alfa, beta i gamma.
Rozpad alfa
A
Z
X
A 4
Z 2
Y  He
4
2
U  Th  He
238
92
234
90
4
2
Promieniowanie alfa, beta i gamma.
Rozpad beta
A
Z
X
Y e
A
Z 1

Th Pa  e
234
90
234
91

Promieniowanie alfa, beta i gamma.
+
Rozpad beta
A
Z
X
Y e
A
Z 1

U  Pa  e
234
92
234
91

Promieniowanie alfa, beta i gamma.
Rozpad promieniotwórczy – szereg uranowy
Th  He
234
90
U
U e
234
92
Th Ra  He
226
88
238
92
234
91
230
90
234
90
Pa
4
2
234
92
226
88
0
1
4
2
Th
U
Pa  e
234
91
0
1
Th  He
230
90
4
2
Ra  Rn  He
222
86
4
2
Download