dane personalne

advertisement
CURRICULUM VITAE
DANE PERSONALNE:
Imię i nazwisko: Tomasz Juśkiewicz
Adres: Wyszyńskiego 43/19 94-047 Łódź
Telefon: (+48) 603 123 119
Data urodzenia: 06.03.1978
Miejsce urodzenia: Łódź
Stan cywilny: kawaler
E-mail: [email protected]
WYKSZTAŁCENIE:
1993 - 1997 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
1997 - 2002 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego, kierunek informatyka
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
1999 - 2002 Udział w tworzeniu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, praca w
zakresie projektowania i programowania systemu (cześć oracle’owa)
2001 (luty) tworzenie projektu systemu obsługi egzaminów maklerskich, dla firmy
ANCHOR
2002 WONLOK SA, praca na stanowisku programista baz danych
(udział w tworzeniu SAK-KFM, praca w zakresie projektowania i
programowania systemu z wykorzystaniem narzędzi ORACLE)
UMIEJĘTNOŚCI:
Znajomość systemów operacyjnych Linux oraz Windows(95/98/, NT)
Umiejętność programowania oraz projektowania obiektowego (znajomość języków
C++, Smalltalk)
Umiejętność programowania systemowego (znajomość działania jądra systemu Linux,
poparta dobrą znajomością języka C)
Umiejętność programowania i projektowania aplikacji relacyjnych baz danych
(znajomość języków SQL, PL/SQL a także narzędzi CASE)
Znajomość produktów Oracle: Forms, Reports, Designer/2000, Developer/2000.
Umiejętność myślenia analitycznego oraz skutecznego rozwiązywania problemów
natury programistycznej
HTML, DHTML, Java Script
Umiejętność pracy w zespole
Język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji
ZAINTERESOWANIA:
Matematyka
Sport
scrabble
Download