Newsletter nr Z/06/2017

advertisement
Nazwa materiału/Opis informacji
Lp
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w związku z zaplanowanymi
pracami serwisowymi w infrastrukturze technicznej, w dniu 21.01.2017
(sobota) od godz.22:00 do godz. 2:00 w dniu 22.01.2017 (niedziela) nastąpi
przerwa w świadczeniu usług portalowych.
W tym czasie przewidziana jest całkowita niedostępność portalu oraz usług
niewizualnych:
1
e-Klient,
e-Wnioski,
e-Zefir,
e-Zabezpieczenia,
e-Booking TRUCK,
e-Tranzyt
e–INTRASTAT
e–Import (AIS/ICS)
Dotyczy to także innych e-usług, które są w fazie testów i pilotaży.
W związku z powyższym planowana na 20.01.2017 (w godz. 19.20 – 3.00)
przerwa techniczna związana z aktualizacją systemu PUESC zostaje
przesunięta na dzień 22.01.2017 (w godz. 19.20 – 3.00). Podczas tej przerwy
niedostępna będzie komunikacja z wykorzystaniem Portalu PUESC w zakresie
ww. usług. Niedostępne będą wszystkie kanały komunikacyjne: Portal PUESC,
e-mail, web service, e-PUAP.
W przypadku usług wdrożonych produkcyjnie należy stosować przewidziane
dla nich procedury awaryjne.
Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji w swoich planach
operacyjnych.
Przepraszamy za utrudnienia
2
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o
wymaganiach fitosanitarnych obowiązujących przy wywozie na Ukrainę
wszelkich towarów z towarzyszeniem drewnianego materiału
opakowaniowego (DMO) i drewna mocującego (palety, skrzynie,
skrzyniopalety itp.).
Opakowania drewniane, w tym palety używane w handlu międzynarodowym
przy przewożeniu wszelkich towarów niosą ze sobą ryzyko zawleczenia
różnych szkodników i chorób.
W celu wyeliminowania tego zjawiska, opracowany został Międzynarodowy
Standard dla Środków Fitosanitarnych: ISPM FAO nr 15 „Wytyczne dla
unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu
międzynarodowym”, Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin FAO
(International Plant Protection Convention - www.ippc.int). Standard ten
zakłada, m.in., że drewno, z którego wykonane są opakowania drewniane
powinno być poddane określonym zabiegom.
Nazwa
załącznika/Link
Spełnienie tego wymogu potwierdza się umieszczeniem na opakowaniach
specjalnego znaku zatwierdzonego przez IPPC, m.in. z numerem
zatwierdzonego zakładu wykonującego zabieg.
Zgodnie z zapisami przepisów fitosanitarnych Ukrainy drewniany materiał
opakowaniowy i drewno mocujące towarzyszące wszelkim eksportowanym
towarom winny być oznakowane zgodnie z zapisami ww. Standardu, (Nakaz
Nr 731 z dnia 22.12.2005 r. Ministerstwa Polityki Rolnej Ukrainy w sprawie
zatwierdzenia Przepisów Fitosanitarnych, dotyczących przywozu z zagranicy,
przewozu w granicach kraju, eksportu oraz produkcji drewnianego materiału
opakowaniowego).
Zespół „Newsletter”
Download