Jak Budowac Relacje

advertisement
Jak Budować Fantastyczne
Relacje - wprowadzenie!
www.sukcesZpasja.pl
Strona "1
Spis Treści:
1. Dlaczego budowanie bardzo dobrych relacji jest ważne? ............................3
1.1 Podświadome budowanie więzów z rozmówcą ............................... 4
1.1.1 Mowa Ciała jako element budowania relacji .............................4
1.1.2 Ton głosu ...................................................................................5
1.1.3 Kwestia słów ............................................................................. 6
2. Pierwsze wrażenie ....................................................................................... 9
3. 5 elementów poprawienia Twoich relacji ....................................................13
www.sukcesZpasja.pl
Strona "2
1. Dlaczego budowanie bardzo dobrych relacji jest ważne?
Budowanie dobrych relacji to przede wszystkim sztuka komunikacji. Umiejętność
budowania dobrych relacji wykorzystujesz w codziennym życiu, w relacjach ze swoimi
znajomymi, przyjaciółmi, rodziną oraz obcymi ludźmi, których spotykasz codziennie na
swojej drodze.
Ale dodatkowo tworzenie dobrych relacji jest fundamentem w Twoim biznesie. Dzięki temu
możesz sprzedawać co chcesz i ile chcesz oraz efektywnie komunikować się z ludźmi w
taki sposób, że stworzone przez Ciebie relacje będą długotrwałe i efektywne.
Badania pokazują, że najlepsi sprzedawcy charakteryzują się właśnie tym, że potrafią
wytworzyć bardzo dobrą relację ze swoim rozmówcą. Nawiązanie takiej relacji zachodzi
wtedy kiedy Ty i Twój rozmówca komunikujecie się ze sobą na tym samym podświadomym
poziomie.
Jeżeli raz, dowiesz się jak budować świetne relacje, całe Twoje życie ulegnie zmianie.
Będziesz miał więcej znajomych, będziesz szczęśliwszy w swoim związku i będziesz
potrafił poprawić swoją pozycje zawodową, czy chociażby zwiększyć sprzedaż.
Każdy kontakt z drugim człowiekiem jest tak naprawdę procesem komunikacji i budowania
dobrych relacji.
Jest to umiejętność prosta do opanowania i naprawdę zmieniająca życie na lepsze.
Pozwól, że zadam Ci pytanie.
Czy masz czasami wrażenie, że ktoś nie interesuje się tym co do niego mówisz?
A może masz nieraz obawy jak zacząć rozmowę?
Może chciałbyś poznać kogoś interesującego, ale nie wiesz jak to zrobić i o czym z tą
osobą rozmawiać?
A może nie wiesz jak rozmawiać z Twoimi klientami lub znajomymi?
Może chcesz mieć więcej przyjaciół, albo chcesz mieć lepszą pozycje w swojej firmie?
Jeśli na jakiekolwiek pytanie odpowiedziałeś TAK, to jest to świetny e-book dla Ciebie.
Nauka, która zajmuje się miedzy innymi efektywną komunikacją, nazywa się Neuro
Linguistic Programing. Powstała ona w USA i stworzyli ją naukowcy-psycholodzy.
Zauważyli oni, że każdego człowieka sukcesu można skopiować, tak żeby odnieść
dokładnie takie same rezultaty jak oryginał. Dzieje się to poprzez obserwacje i wyciąganie
Strona "3
www.sukcesZpasja.pl
specyficznych cech i zachowań danej osoby. Każda osoba sukcesu ma schemat
zachowań, nawet jeśli ona sama nie zdaje sobie z tego sprawy. Za każdym razem, kiedy
osiąga pożądane rezultaty robi to przechodząc przez ten, sam specyficzny schemat
zachowań.
1.1 Podświadome budowanie więzów z rozmówcą
Czy wiedziałeś, że w komunikacji największą rolę odgrywa Twoja mowa ciała?
Pośród wszystkich informacji, jakie do nas docierają np. podczas rozmowy, 7% czerpiemy
ze słów, 38% z tonu głosu i aż 55% z mowy ciała.
W szkołach nauczyciele uczą dzieci jak prawidłowo posługiwać się językiem, ale czy ktoś
nas uczył czym jest mowa ciała i jak istotną rolę odgrywa ona w naszym życiu?
1.1.1 Mowa Ciała jako element budowania relacji
(Przykłady stosowania mowy ciała jako cześć budowania dobrych relacji).
Wyobraź sobie, że będziesz miał za chwilę spotkanie z nowym znajomym czy klientem.
Jak myślisz co powinieneś zrobić i jak poprowadzić rozmowę, żeby osiągnąć cel Twojego
spotkania?
Masz tylko jedną szanse, żeby osoba z którą rozmawiasz Cię polubiła i zaakceptowała.
Badania naukowe potwierdzają, że ludzie wyrabiają sobie opinie już w ciągu pierwszych
sekund spotkania i dlatego jest to bardzo ważne, żeby wiedzieć co należy zrobić by ten
czas dobrze wykorzystać.
Za chwile masz wejść do pokoju gdzie zobaczysz osobę, z która masz spotkanie.
Więc wchodzisz, osoba ta siedzi na fotelu. Witasz się z nią i też siadasz.
Najlepiej zajmij miejsce po skosie albo obok, unikaj siadania frontalnie, ponieważ
podświadomie często wzbudza to negatywne reakcje. Twoim zadaniem jest zbudowanie
jak najlepszej podświadomej relacji używając (na razie) tylko mowy ciała poprzez
www.sukcesZpasja.pl
Strona "4
dokładne lub odwrotne naśladowanie jego ruchów (Matching and Mirroring).
Matching: jest to naśladowanie ruchów i zachowań Twojego rozmówcy w trakcie spotkania
w sposób subtelny i dyskretny, w taki sposób, że jeśli on ma skrzyżowaną prawa nogę Ty
też masz skrzyżowaną prawa nogę, jeśli on siedzi wyprostowany na krześle Ty też.
Mirroring: jest kiedy naśladujesz ruchy odwrotnie, tak jakby osoba widziała siebie w
lustrze. Czyli jeśli on ma skrzyżowaną prawa nogę Ty lewą itd.
Dlaczego tak prosta technika ma tak niesamowite efekty? Dzieje się tak, ponieważ
podświadomość szuka podobieństwa i im więcej znajdzie podobieństw tym bardziej się z
Tobą utożsamia i tym bardziej rozmówca czuje się z Tobą swobodnie. Rozmówca nie wie
dlaczego nagle czuje się z Tobą dobrze i zaczyna Cię lubić. Jest to proces bardzo
naturalny, jest on w zasadzie nie do wychwycenia. Sztuka polega tutaj na zrobieniu tego
bardzo subtelnie i płynnie a efekt jest gwarantowany. Jest to technika używana przez
polityków, ludzi biznesu, efektywnych sprzedawców i ludzi którzy maja dużo przyjaciół.
Wielu z nich robi to nieświadomie a inny opanowali ta sztukę do perfekcji.
Jeśli Twój rozmówca będzie oddychać szybko a Ty wolno to w czasie rozmowy dobrze,
żebyś zaczął oddychać szybciej i dopasował się do jego tempa. Oddychanie jest
niesamowicie ważne w podświadomej akceptacji.
Skąd będziesz wiedział, że połączyłeś się już podświadomie z drugą osobą?
Kiedy będziesz myślał, że już zbudowałeś dobre relacje przychodzi moment na
przeprowadzenie małego testu.
Jeśli relacja była poprawnie zbudowana to nasz rozmówca podświadomie będzie robił to
co Ty. Czyli jeśli np. w czasie rozmowy zmienisz sposób siedzenia Twój rozmówca również
go zmieni!
Jeśli zauważysz, że tak jest to gratulujemy Ci, ponieważ zbudowałeś prawdziwą relacje z
druga osobą.
Im lepiej opanujesz sztukę budowania podświadomej relacji tym łatwiej i skuteczniej
będziesz nawiązywał bardzo dobre relacje z innymi i osiągniesz swój cel spotkania.
www.sukcesZpasja.pl
Strona "5
1.1.2 Ton głosu Kolejnym, bardzo ważnym elementem budowania dobrych relacji jest ton głosu, który
stanowi aż 38% całej komunikacji i jest jednym z najszybszych sposobów na zbudowanie
podświadomej relacji.
Jest on głównym czynnikiem budowania relacji kiedy rozmawiasz przez telefon lub Skype i
ma niesamowity wpływ na tok rozmowy a tym samym na rezultaty.
Czym jest ton głosu i jakie elementy zawiera? Ton głosu składa się z kilku elementów
takich jak:
- tempo – jak szybko lub wolno mówisz;
- głośność- jak głośno lub cicho mówisz;
- czystość głosu – czy jest to głos czysty czy przez nos itp;
- akcent – region kraju, albo narodowość, skąd pochodzisz;
- wysokość głosu – wysoki, średni, niski;
Im bardziej upodobnisz Twój ton głosu do głosu rozmówcy tym szybciej i efektywniej
zbudujesz natychmiastową relacje na poziomie podświadomym.
Ludzie, którzy się ze sobą utożsamiają bardziej się lubią i są otwarci na to co chcesz im
zaproponować.
1.1.3 Kwestia słów
Mimo iż stanowią tylko 7% komunikacji są one istotne, ponieważ jest to jedyna droga
przekazania naszej treści.
Czy zastanawiałeś się kiedyś jak to jest, że niektórzy bardzo szybko potrafią nawiązać z
każdą osobą kontakt i dobre relacje a inni w ogóle tego nie potrafią?
Jest to spowodowane „systemem wewnętrznej reprezentacji”. Kluczem do sukcesu jest
rozpoznanie, do którego typu komunikacji należy Twój rozmówca.
Istnieją 4 grupy komunikacji:
- Wizualna
- Słuchowa
www.sukcesZpasja.pl
Strona "6
- Kinestetyczno – odczuciowa
- Analityczna
Z osobami należącymi do grupy wizualnej najłatwiej zbudujesz relację kiedy zaangażujesz
podczas rozmowy ich wyobraźnie. Takim osobom możesz pokazać jakieś zdjęcia, film.
Możesz też używać słów kluczy np.
•
Czy teraz widzisz jak…,
•
Możesz sobie teraz wyobrazić … ,
•
Zobacz ….
Podczas rozmowy z osobami należącymi do grupy słuchowej powinieneś używać słów
kluczy, które zaangażują ich zmysły słuchowe np.
•
Czy ta propozycja brzmi dla Ciebie dobrze?
•
Posłuchaj tylko pozytywnych opinii na temat…
Osoby z grupy kinestetyczno – odczuciowej przetwarzają informacje przez odczucia.
Możesz np. podczas rozmowy dać takim osobom coś do ręki, a słowa klucze w tym
przypadku to np.
•
poczuj jakie ten produkt może mieć dla Ciebie rezultaty,
•
jak będziesz się czuł kiedy…,
•
weź to tylko do ręki a poczujesz jakie to wartościowe.
Grupa analityczna lubi analizować wszystkie informacje. Takie osoby mogą podczas
rozmowy np. milczeć czy prowadzić ze sobą dialog wewnętrzny. Dla takich osób istotne są
wszystkie detale, wszystkie fakty. Lubią sformułowania typu „nawet patrząc tylko na suche
fakty od razu widać, że…”. Takie osoby lubią wszelkie wykresy, tabele, jasne i logiczne
argumenty.
Magiczne słowa - sztuka perswazji
Nasz umysł składa się z dwóch części: świadomej i nieświadomej. Umysł świadomy jest
odpowiedzialny za nasze racjonalne myślenie natomiast umysł nieświadomy za nasze
emocje, uczucia a także sprawuje kontrolę nad naszym ciałem i zmysłami oraz odgrywa
istotną rolę w procesie podejmowania decyzji.
www.sukcesZpasja.pl
Strona "7
Bardzo ważne jest to, że umysł nieświadomy rozumie tylko bardzo prosty język, nie
rozumie np. zaprzeczeń, nie odróżnia czasów, trybów warunkowych i tak dalej.
Dlatego pozwól, że zadam Ci pytanie. Czy też częściej mówisz “nie zapomnij … ” niż “pamiętaj o … “?
Mam dla Ciebie zadanie – NIE wyobrażaj sobie teraz dużego słonia. Nie wyobrażaj sobie
dużego, różowego słonia, z czerwoną kokardką na ogonie. I co?
Zapewne przyznasz rację, że słowo NIE w tym przypadku, nie zadziałało i pomyślałaś o
słoniu. Dlaczego? Ponieważ nasz podświadomy umysł nie rozumie zaprzeczeń, a więc
zdanie typu „Nie zapomnij o … ” interpretuje jako „zapomnij o …”. Zastanów się czy jeżeli
powiesz do kogoś “Muszę Ci coś powiedzieć, tylko się NIE denerwuj” czy to zadziała?
Czy wręcz przeciwnie? Z pewnością wypowiadasz takie zaprzeczenia dziesiątki razy
dziennie. Założę się, że mówisz np. uważaj nie upuść tego; tylko nie zgub tego; tylko nie
zapomnij… i tak dalej. A co powinieneś powiedzieć?
Uważaj trzymaj to mocno, pilnuj tego, pamiętaj o…..
Dla Ciebie może nie ma różnicy, ale uwierz mi, że dla Twojej podświadomości ma to
ogromne znaczenie.
Istnieją jeszcze inne słowa, które są interpretowane przez Twój umysł nieświadomy
inaczej niż myślisz. Np. słowo „spróbuj”. Kiedy powiesz np. dzisiaj spróbuje myśleć
pozytywnie, umysł podświadomy skoncentruje się w głównej mierze na części spróbuj.
Będzie po prostu próbował. Próbowanie to nie to samo, co działanie. Niestety ludzie
często popełniają ten błąd. Sam się zastanów czy przypadkiem też tak nie robisz? Czy nie
mówisz „ok., spróbuje to zrobić”, „wciąż próbuje to robić, ale…” Jeżeli Ci na czymś zależy
zamiast powiedzieć spróbuj to zrobić powiedz zrób to! Zamiast „ok., podejmuje wyzwanie
spróbuje pić wodę co godzinę” powiedz „ok., podejmuje to wyzwanie, pije wodę co
godzinę”. Dla naszej podświadomości ma to ogromny wpływ! Słowo spróbuj można też
wykorzystać do sabotowania czyjegoś działania. Jak? Np.
•
„zawsze możesz spróbować wymyślić coś lepszego”,
•
„niech Pan zobaczy ofertę naszej konkurencji i spróbuje znaleźć coś chociaż
odrobinę korzystniejszego”,
•
„spróbuj mnie pokonać”.
•
www.sukcesZpasja.pl
Strona "8
Rozumiesz? Warto nauczyć się świadomie używać odpowiednich słów.
www.sukcesZpasja.pl
Strona "9
2. Pierwsze wrażenie
Badania naukowe dowiodły, że
podczas pierwszych kilku sekund w czasie spotkania
ludzie wyrobią sobie o opinie na temat Twojego statusu społecznego i ekonomicznego
oraz poziomu Twojego sukcesu.
Podczas następnych kilku minut dodatkowo zdecydują podświadomie o Twoim poziomie
inteligencji, kompetencji, wiary w siebie itp.
Zawsze musisz pamiętać, że masz tylko jedną szanse żeby zrobić dobre pierwsze
wrażenie. Nasza mowa ciała wysyła jasną i czytelną wiadomość do naszego rozmówcy na
poziomie podświadomym.
Twoje pierwsze wrażenie będzie miało wpływ na Twoja całą relacje z klientami przez lata i
jest bardzo trudne do zmienienia.
Nasz rozmówca kiedy podejmie opinię na nasz temat będzie podświadomie szukał w
naszym zachowaniu potwierdzenia, że miał rację. Nawet gdyby się pomylił to jego
podświadome filtry wyłapią tylko to co potwierdzi jego opinię o nas.
Dlaczego i w jaki sposób inni tak szybko decydują o tym kim jesteśmy?
Dzieje się tak ponieważ tylko 7% komunikacji stanowią słowa.
Większość komunikacji odbywa się podświadomie. Pierwsze wrażenie, czyli Twoja mowa
ciała i zachowanie jest odbierana przez rozmówce podświadomie.
Ocenią Cię na podstawie:
- wyglądu
- zachowania
Badania przeprowadzone na uniwersytecie Harvard udowodniły, że pierwsze wrażenie jest
generowane przez najszybszą i najbardziej prymitywną część mózgu, która pozwala nam
przetrwać. Ta właśnie cześć mózgu decydowała o tym, że nasi przodkowie przetrwali
pozwalając im bardzo szybko podjąć decyzje czy jest to przyjaciel, czy wróg.
Ten sam instynkt decyduje również dziś, czy osoba odbierze Cię przyjaźnie i będzie
chciała z Tobą współpracować czy też przyjmie pozycję obronną. Z drugiej strony jeśli
Strona "10
www.sukcesZpasja.pl
zrobisz dobre pierwsze wrażenie to będzie to pozytywnie oddziaływać na resztę Twojej
znajomości z daną osobą. Jest to bardzo ważnie zwłaszcza w biznesie, ponieważ w
biznesie jeśli nie zbudujesz zaufania to ktoś inny podpisze kontrakt.
Zajmiemy się najpierw WYGLĄDEM
Nasz wygląd ma największe znaczenie w tym jak inni nas ocenią. Ludzie lubią robić
interesy z tymi którzy dobrze wyglądają, dobrze pachną i są zadbani. Jest to bardzo
ważne żebyś zawsze wyglądał na 150% tego jaki jesteś. Podobnie jak kiedy idziesz na
pierwszą randkę i naprawdę starannie się ubierasz i inwestujesz sporo czasu żeby dobrze
wyglądać. Od dziś pamiętaj, że masz tak zawsze wyglądać. Zawsze i wszędzie. Nie ma
znaczenia czy idziesz na spotkanie biznesowe czy tylko na spacer. Musisz nauczyć się
kochać swój wygląd i siebie samego. Dopiero wtedy inni zauważą w Tobie niesamowitą
siłę.
Jest to dobrze znane prawo że musisz najpierw czuć się dobrze sam, żeby coś dobrego Ci
się przytrafiło. Twój wygląd zewnętrzny bardzo często zdecyduje o tym czy wygrasz czy
przegrasz.
Żeby dobrze wyglądać musisz pamiętać o:
a) zdrowym stylu życia
Musisz być i wyglądać zawsze na zdrowego, ćwiczyć regularnie i utrzymywać prawidłową
wagę ciała. Bardzo ważne jest aby odżywiać się zdrowo.
b) ubraniach
To jak się ubierasz mówi o Tobie wszystko. Twoje ubranie jest Twoim kostiumem.
Powoduje, że jesteś tym kim jesteś kiedy wychodzisz z domu. Jeśli będziesz ubierał się
jak lekarz to ludzie pomyślą, że jesteś lekarzem, a jeśli będziesz ubierał się jak strażak to
pomyślą, że jesteś strażakiem. Ubieraj się tak jak ubierają się osoby wykonujące to co Ty
chcesz robić. Jeśli chcesz być milionerem to ubieraj się tak jak milioner.
Jeśli nie masz dużo pieniędzy to musisz pamiętać że czasami akcesoria jakie nosisz mogą
dodatkowo spowodować dużą różnice. Zacznij inwestować w swoje ubrania i akcesoria
jeśli naprawdę chcesz osiągnąć sukces.
c) zadbanym wyglądzie
Jeśli nie wyglądasz dobrze to inni pomyślą podświadomie, że skoro nie dbasz o siebie to
prawdopodobnie nie dbasz też o swój biznes. Zawsze pamiętaj żeby być ładnie
Strona "11
www.sukcesZpasja.pl
ostrzyżony, ogolony, i wyglądał najlepiej jak to tylko możliwe. Jeśli jesteś przystojny to
będzie Ci łatwiej a jeśli nie to będziesz musiał spędzić więcej czasu żeby wyglądać
najlepiej jak tylko się da np. ciekawa para okularów, super koszula i eleganckie buty.
Panie natomiast maja cały arsenał narzędzi do pomocy, najważniejsze aby wyglądać
zadbanie. Zwłaszcza w biznesie ludzie zwracają uwagę na Twoje włosy, paznokcie i zęby.
Tak właśnie zęby! Badania potwierdziły, że ludzie kupują chętniej od osób z białymi
zadbanymi zębami. Wiec zamiast kupować nowa parę Jimmy Choo zadbaj o kosmetykę
zębów.
ZACHOWANIE
Żeby zostać tym kim chcesz, musisz nauczyć zachowywać się jak taka osoba. Dobrą
wiadomością jest to, że nie potrzebujesz do tego pieniędzy.
Musisz nauczyć się po prostu kopiować zachowanie swojego idola. Musisz chodzić tak jak
on, mówić tak jak on i zachowywać się w ten sam sposób.
Dlatego też nawet jeśli jesteś spóźniony na spotkanie to zanim wejdziesz do pokoju
zatrzymaj się i przybież “mowę ciała” osoby pewnej siebie i pomyśl jak chciałbyś aby to
spotkanie się zakończyło. Kiedy już wejdziesz do pokoju słuchaj aktywnie co jest ważne
dla Twojego rozmówcy i jak możesz mu pomóc.
Musisz również pamiętać żeby być ubranym w wygodne ubrania, w których nie będzie ci
ani za gorąco ani za zimno. Nie mogą one też być na ciebie za małe lub za ciasne.
Pewnie jesteś ciekawy dlaczego?
A więc jeśli będzie Ci za gorąco albo za zimno lub niewygodnie to może spowodować to
na Twojej twarzy mikro zmarszczki, które podświadomość naszego rozmówcy bardzo
szybko wyłapie. Nie będzie on wiedział dlaczego podczas rozmowy zaczynasz
zachowywać się nerwowo i pomyśli, że pewnie to z jego powodu lub z powodu tego co
mówi do Ciebie. Tak samo ważne jest, aby nie spotykać się w miejscu gdzie jest bardzo
głośno lub nie siadać tak aby słońce świeciło nam w oczy. Jeśli w czasie ważnej rozmowy
zauważysz, że występuje któryś z powyższych czynników powiedz swojemu rozmówcy o
dyskomforcie i dlaczego on występuje i albo zakończ spotkanie lub zmień lokal albo
miejsce gdzie siedzisz tak aby wyeliminować to, co może spowodować, że nie osiągniesz
Strona "12
www.sukcesZpasja.pl
wyników jakie chcesz.
Najlepszą metodą aby zrobić dobre pierwsze wrażenie, które decyduje o wszystkim jest
opanowanie sztuki Efektywnej Komunikacji oraz bycie charyzmatycznym liderem.
A czym jest charyzma?
Charyzma jest tym, co powoduje, że ludzie Ci wierzą i chcą z Tobą współpracować.
Charyzma to coś co powoduje, że ludzie są przyciągani do Ciebie jak magnes i chcą
posłuchać co masz im do powiedzenia. Jest to coś, co jest nieuchwytne dla świadomości i
powoduje głębokie podświadome zaufanie.
www.sukcesZpasja.pl
Strona "13
3. 5 elementów poprawienia Twoich relacji
Znasz już pewnie powiedzenie “z kim przystajesz takim się stajesz”. Ale co zrobić jeżeli
Twoi najbliżsi, rodzina, współlokatorzy czy znajomi w pracy są… jacy są, niekoniecznie są
dla Ciebie autorytetem?
Nie możesz przecież od tak nagle zmienić pracy czy wyprowadzić się z domu. Takie
relacje są przecież równie istotne. Tylko jak można o nie zadbać?
1. Fundamentem tych relacji jest Twoja INTENCJA. Przeanalizuj krąg najbliższych Ci osób i zastanów się, co chcesz wnieść do danej
relacji. W przypadku partnera może miłość, w przypadku znajomych może otwartość.
Zadaj sobie pytanie jaką chcesz mieć interakcję z tą drugą osobą i zachowuj się tak żeby
ją wytworzyć.
Przy budowaniu relacji zawsze zaczynasz od siebie, co Ty możesz wnieść do tej interakcji.
Zachowując się w odpowiedni sposób osoba od razu wyczuje Twoją energię i intencje.
Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w ludziach!
2. Pamiętaj także o STANIE TWOJEGO UMYSŁU.
Pomyśl jak chcesz, aby inni Cię odbierali. Jak powinieneś się zachowywać podczas
interakcji z drugą osobą, aby rozmówca widział Cię takiego jakim chcesz. Pamiętaj, że
energia bierze się głównie z Twojego umysłu. Jesteś świadomy swojego nastawienia i
nawet w gorszy dzień możesz kontrolować stan w jakim jesteś. Kiedy uśmiechniesz się do
kogoś obcego na ulicy, zazwyczaj ta osoba odwzajemni uśmiech, ponieważ jesteś jak
lustro w interakcjach z innymi. 3. PYTANIA.
Kluczem do budowania fantastycznych relacji jest Twoje szczere zainteresowanie drugą
osobą. Możesz je stworzyć poprzez zadawanie pytań otwartych, które pozwolą otworzyć
się Twojemu rozmówcy i poczuć się ważnym. www.sukcesZpasja.pl
Strona "14
4. POCZĄTEK I KONIEC.
Zazwyczaj większość ludzi zapamiętuje początek i koniec rozmowy. Aby pozostawić po
sobie dobre wrażenie nadaj rozmowie pozytywną energię na samym początku oraz
zakończ ją w wesoły, radosny sposób. Ton jaki nadasz rozmowie jest niezwykle istotny. 5. Twoja OBECNOŚĆ.
Pewnie wiele razy podczas rozmowy miałeś wrażenie, że Twój rozmówca nie do końca
jest obecny, nie słucha Cię uważnie. Takie zachowanie rodzi zagrożenie dla interakcji. Ty
czujesz się w tym przypadku w pewien sposób zaniedbany, lekceważony a rozmówce
odbierasz jako kogoś nie autentycznego. Zadbaj o to aby nie dopuścić do takiej sytuacji.
www.sukcesZpasja.pl
Strona "15
Download