przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

advertisement
ROZMOWA
KWALIFIKACYJNA
Moje
przygotowanie
Mój cel
 Przed rozmową istotne jest określenie
stanowiska pracy, które chcę zdobyć
oraz uświadomienie sobie moich
kwalifikacji i atutów, które mogą
przyczynić się do jego zdobycia.
Nastawienie
 Istotne jest, aby idąc na rozmowę
kwalifikacyjną – mieć dobre nastawienie,
wtedy nasz mózg będzie szukał
odpowiednich sposobów, pokazania
naszej wiedzy i umiejętności, w jak
najpełniejszy sposób, a my zrobimy
wrażenie osoby opanowanej i pewnej
siebie.
Przygotowanie
 Wygląd
 Zachowanie
 Treści merytoryczne
Wygląd
 Dobrze by było, gdyby nasz strój – był
naszą „drugą skóra”, wtedy czujemy się
komfortowo i atrakcyjnie.
 Poczucie własnej atrakcyjności odpręża i
stanowi źródło samozadowolenia.
 Czując się dobrze, we własnej skórze –
nie musimy zwracać uwagi na strój i
możemy skoncentrować się na innych
elementach.
Wygląd c.d.
 Stój powinien być schludny, elegancki i
pasujący do naszego wizerunku.
 Wskazane jest, aby ubrać się podobnie
do pracowników firmy, do której
aplikujemy o stanowisko pracy – wtedy
podświadomie możemy być skojarzeni
już jako pracownicy tej firmy.
 Możemy użyć wody toaletowej, o
przyjemnej, neutralnej nucie.
Zachowanie
 Powinno być przede wszystkim zgodne z
zasadami dobrego wychowania.
 Korzystne jest sprawiać wrażenie osoby
opanowanej i otwartej, gdyż takie osoby
są pozytywnie kojarzone.
 Jeśli nie palimy – jest to punktowane
pozytywnie przez pracodawcę – większa
wydajność pracownika, brak kłopotu z
„palarnią”
Zachowanie c.d.
 Możemy skorzystać z oferty napicia się
czegoś, jeśli taka propozycja padnie
 Uważajmy na żarty podczas rozmowy,
gdyż poczucie humoru jest bardzo
indywidualną sprawą
 Pamiętajmy o mowie ciała i że
świadomie możemy kontrolować tylko
trzy elementy
Mowa ciała
 Bardzo ważne jest tak zwane pierwsze
wrażenie tj. pierwsze 30s. – postaraj się,
żeby było jak najlepsze
 Staraj się sprawiać wrażenie osoby
pewnej tego co mówi i odpowiedzialnej
za swoje słowa
 Postaraj się skupić uwagę potencjalnego
pracodawcy, zainteresować sobą
Mowa ciała
 Zwróć uwagę na kontakt wzrokowy z
potencjalnym pracodawcą – optymalnie
50% czasu intertakcji
 Zwróć uwagę na swoją postawę ciała,
sposób chodzenia – powinieneś być
wyprostowany – to poprawia wygląd
sylwetki i wpływa na poczucie pewności
siebie
Mowa ciała
 Pamiętaj o uścisku dłoni podczas
przywitania, by był zgodny z zasadami
savoir vivre
 Pamiętaj, aby właściwie siedzieć – nie
zakładać nogi na nogę i poruszać się –
nie wykonywać gwałtownych ruchów
Stres
 „Nobody is perfect” – jeśli zdarzy Ci się
potknięcie – nie koncentruj się na nim,
nie trać opanowania i kontynuuj dalej
swoje wystąpienie/rozmowę
 Myśl o treściach merytorycznych,
czynnościach do wykonania, nie o
ocenie
 Nasz mózg nie zna słowa „nie” – jeśli
chcesz jego pomocy, zwracaj się tylko
afirmacjami, nigdy przecząco
Treści merytoryczne
 Dowiedz się wcześniej czegoś o firmie,
stanowisku pracy, które chcesz objąć
 Bądź dobrze przygotowany nt.
zagadnień zawodowych, o które możesz
być pytany
 W trudnych kwestiach bądź dyplomatą
POWODZENIA !!!
 Dziękuję za uwagę – Aleksandra Stuła
Download