Igrzyska olimpijskie

advertisement
 Nie są znane dokładne początki igrzysk
olimpijskich. Dane historyczne przytaczają
imię pierwszego zwycięzcy, Koroibosa
z Elidy, i datę pierwszych igrzysk w Olimpii
– 776 rok p.n.e. Nagrodami dla zwycięzców
w początkowym okresie były wieńce
z gałązek oliwnych, a później również
pieniądze, co stanowiło pokusę
do nieuczciwej walki i korupcji.
 Przewodnictwo nad igrzyskami w Olimpii sprawowało
jedno z miast – Pisa lub Elida. Rywalizacja między
nimi doprowadziła w końcu do starć zbrojnych,
w wyniku których Pisa została zniszczona (572 p.n.e.),
a przewodnictwo objęła Elida. Na okres igrzysk
do Olimpii przybywało wielu gości, widzów
i pielgrzymów. Zawodnicy przybywali z miesięcznym
wyprzedzeniem, by trenować pod okiem sędziów.
W pierwszym dniu igrzysk składano ofiary i przysięgi.
 Obiekty, które znajdowały się w Olimpii
to m.in. stadion z bieżnią, gimnazjon,
buleuterion, pracownie rzeźbiarzy, łaźnie


pozostałości po buleuterion
 W igrzyskach mogli uczestniczyć jedynie mężczyźni.
Występowali oni nago (z wyjątkiem wyścigów
rydwanów i wyścigów w pełnym uzbrojeniu).
W zawodach nie mogły uczestniczyć kobiety, zaś
mężatki opuszczały Olimpię na czas zawodów.
 Igrzyska trwały początkowo tylko 1 dzień. Potem –
w miarę dodawania konkurencji – przedłużono je do 5.
Wyznaczeni
sędziowie
doglądali
przebiegu
konkurencji, a były to: biegi, zapasy, wyścigi konne,
pentatlon, boks, pankration, wyścigi rydwanów,
czy też wyścigi hoplitów.
Przebieg igrzysk
 Wszyscy zawodnicy uczestniczyli w obrzędach ku czci
Zeusa i przysięgali wraz z ojcem i swymi braćmi
i siostrami, że będą walczyć uczciwie. Każdy składał
przysięgę, że nie dopuści się żadnego oszustwa na
zawodach, co potwierdzali drugą przysięgą, w której
mówili, że ściśle przykładali się do ćwiczeń przez
poprzednie 9 miesięcy. Zaprzysięgani byli również
sędziowie.
Zeus
Zeus
W mitologii greckiej najwyższy z bogów.
Syn Kronosa i Rei.
Władca błyskawic.
Jego atrybutami były złote pioruny, orzeł
i tarcza zwana egidą.
 Rano
rozgrywane
były
wyścigi
rydwanów
na hipodromie, natomiast po południu rozgrywany był
pentatlon
czyli
pięciobój
składający
się
z następujących konkurencji: bieg, skok w dal, rzut
dyskiem i oszczepem oraz zapasy
O
poranku ponownie składano ofiary
Zeusowi, ze 150 wołów, natomiast
po południu odbywały się biegi chłopców.
 W tym dniu rozgrywane były zawody,
w których celem było wykazanie się odwagą
i wytrwałością – zapasy, boks, pankration,
wyścigi w pełnym uzbrojeniu.
 W dniu piątym odbywała się dekoracja
uczestników, którzy zajęli pierwsze miejsce.
 Pomiędzy tymi wielkimi imprezami rozgrywano też
inne igrzyska sportowe, lecz nie na taką skalę.
Igrzyskami w Olimpii zainteresowane były wszystkie
polis greckie.
 W okres igrzysk i miesiąc przed zawodami
przestrzegano ogólnogreckiego rozejmu – ekechejrii
(pokój boży). Zawieszano wykonywanie kary śmierci
i tok procesów sądowych. Do miast i kolonii greckich
wysyłano posłów, którzy ogłaszali termin igrzysk.
OLIMPIJSKIE CIEKAWOSTKI
•sportowcy w trakcie zawodów
występowali nago
•za
pierwszego
zwycięzcę
igrzysk uznaje się Koroibusa
z Elis, który był kucharzem
•biegi nie odbywały się dookoła
stadionu, ale na prostym torze
•oszustwo było karane - np. oszust
musiał zapłacić za budowę posągu Zeusa
•kobiety nie mogły oglądać przebiegu
igrzysk,
więc
lekkoatleta
Pizydorus
postanowił
przebrać
swoją
matkę
za trenera, by mogła ona wejść na
stadion
•w pierwszych latach w trakcie igrzysk
przeprowadzano nie tylko konkurencje
sportowe, ale także teatralne, muzyczne
i krasomówcze
 w starożytnym teatrze greckim i rzymskim
oraz w cyrku rzymskim, usytuowany
w centrum takiego obiektu i wysypany
piaskiem, plac w kształcie koła, elipsy.
Miejsce walk, turniejów, popisów, igrzysk
i widowisk
W średniowieczu arena była placem
gonitw i turniejów rycerskich. W wieku
XVIII
areny
bywały
jednym
z elementów barokowych kompozycji
ogrodowych. Współcześnie termin
używany jest w odniesieniu do cyrków,
a także w licznych nazwach własnych,
np. stadionów oraz w znaczeniu
przenośnym.
 Wikipedia.
 Google grafika
 Bryk.pl
 Krystian Kois
 Mikołaj Michalak
 Krzysztof Działoszyński
 Opiekun: Piotr Suhak
Download