Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego

advertisement
Rodzaje grup na zajęciach
wychowania fizycznego
Andrzej Turski
specjalista chorób dziecięcych
Wojewódzki Koordynator
ds. Pediatrii
PCZP w Gdańsku
2008-06-11
Agenda


Rodzaje grup na zajęciach wychowania
fizycznego
Charakterystyka uczniów w grupach wychowania
fizycznego
Klasyfikacja uczniów do grupy A
 Klasyfikacja uczniów do grupy B
 Klasyfikacja uczniów do grupy C

Rodzaje grup na zajęciach
wychowania fizycznego




A - zdolni do Wf bez ograniczeń
A s - uprawiający sport w szkole
lub poza szkołą
B - zdolni do Wf z ograniczeniami i/lub
wymagający specjalnej uwagi nauczyciela
B k - zdolni do Wf z wymagający
dodatkowych zajęć ruchowych
korekcyjnych
Rodzaje grup na zajęciach
wychowania fizycznego
C - niezdolni do zajęć Wf
 C 1 - niezdolni do Wf uczestniczący
w zajęciach rehabilitacyjnych

Charakterystyka uczniów
w grupach wychowania fizycznego




A i As
uczniowie bez odchyleń w stanie zdrowia
i rozwoju
uczniowie z niektórymi odchyleniami
w stanie zdrowia, gdy ich rodzaj i stopień
nie stanowią przeciwwskazań do udziału
w zajęciach Wf, nie wymagają
ograniczeń, zajęć dodatkowych
lub specjalnej uwagi nauczyciela
udział w zawodach sportowych
i sprawdzianach bez ograniczeń.
Charakterystyka uczniów
w grupach wychowania fizycznego





B - uczniowie z odchyleniami w stanie
zdrowia i rozwoju wymagający:
ograniczeń w zakresie obowiązujących
zajęć Wf , intensywność, czas trwania,
niekorzystne warunki
specjalnego indywidualnego traktowania,
aktywnego udziału nauczyciela
w wyrównywaniu, korekcji niektórych
zaburzeń
ewentualne ograniczenia ustalane
indywidualnie w zależności od stanu
zdrowia
Charakterystyka uczniów
w grupach wychowania fizycznego
B k – uczniowie, którzy ze względu
na stan zdrowia wymagają
dodatkowych zajęć ruchowych
a także korekcyjnych
 ewentualne ograniczenia ustalane
indywidualnie w zależności od stanu
zdrowia

Charakterystyka uczniów
w grupach wychowania fizycznego




C – uczniowie, których stan zdrowia
uniemożliwia czasowo lub długotrwale
udział w zajęciach Wf
niezdolni do udziału w zawodach
C 1 – Uczniowie uczestniczący
w zajęciach rehabilitacyjnych lub innej
formie terapii ruchowej poza szkołą
niezdolni do udziału w zawodach
Klasyfikacja do grupy A
I.Zaburzenia w rozwoju somatycznym
i motorycznym:
1.Prosty niedobór wysokości i masy
ciała /przy opóźnionym wieku
rozwojowym – grupa B/
2.Obniżona sprawność fizyczna
poniżej przeciętnej
Klasyfikacja do grupy A
II. Wady i choroby narządu wzroku:
1. Krótkowzroczność
- każdy przypadek krótkowzroczności
poniżej - 3.0 D wymaga klasyfikacji
indywidualnej po badaniu okulistycznym
- przed pokwitaniem do - 3.0 D
- zaawansowane dojrzewanie do - 4.0 D
- ćwiczenia w zajęciach Wf bez szkieł
korekcyjnych
Klasyfikacja do grupy A
2.Nadwzroczność
- nadwzroczność do + 4.0 D
Udział w zajęciach bez szkieł
3.Astygmatyzm
4.Zaburzenia widzenia barwnego
Udział w zajęciach Wf bez ograniczeń
Klasyfikacja do grupy A
III.Choroby przewlekłe uszu
i nosogardzieli:
1.Perforacja błony bębenkowej
- przeciwwskazane pływanie i sporty
wodne
Klasyfikacja do grupy A
IV.Choroby i zaburzenia układu krążenia:
1.Zaburzenia przewodnictwa i rytmu
2.Szmery niewinne
Udział bez ograniczeń
Stwierdzenie szmeru skurczowego powyżej
3 skali Lewina, oraz nieprawidłowej
sylwetki serca w obrazie rtg wymaga
szybkiej konsultacji specjalistycznej
Klasyfikacja do grupy A
3.Podwyższone ciśnienie:
- pod nadzorem dopuszczalne:
pływanie, gimnastyka, jogging,
koszykówka
- ograniczyć: podnoszenie ciężarów,
zapasy
/ćwiczenia izometryczne/
Klasyfikacja do grupy B
I.Zaburzenia w rozwoju somatycznym
i motorycznym:
1. Otyłość prosta /nadwaga do 30%/
- zwiększyć aktywność fizyczną
- zajęcia ruchowe
- dodatkowe zajęcia poza szkołą
Klasyfikacja do grupy B
Podgrupa Bk
A/ Otyłość prosta /nadwaga pow.30%
- brak skutecznego leczenia
dietetycznego
- terapią ruchową
- obniżenie sprawności fizycznej
- dysharmonia rozwoju motorycznego
- koślawość kolan i stępów
Klasyfikacja do grupy B
2.Prosty niedobór wysokości i masy ciała:
- aktywność fizyczna stymuluje wzrastanie
- obciążenie dostosowane do możliwości
ucznia
3.Zaburzenia miesiączkowania
- nieprawidłowe i nadmierne, bolesne
- zwolnić z zajęć Wf na okres całego cyklu,
bądź części okresu
Klasyfikacja do grupy B
II.Zaburzenia rozwoju i zdrowia
psychicznego:
1. Nadpobudliwość ruchowa
- nadmierna ruchliwość
- wzmożone reakcje emocjonalne
- niezdyscyplinowanie
Zwiększone ryzyko urazu
Klasyfikacja do grupy B
2.Nerwice:
- nerwica lękowa
- wyeliminowanie ćwiczeń
sprawiających trudności
- ograniczenie udziału w zawodach
Klasyfikacja do grupy B
III.Choroby układu neuromięśniowego
1.Padaczka
- kwalifikacja indywidualna
- dziecko z farmakologicznie kontrolowaną
padaczką:
- gra w tenisa, bieganie , jazda konna
pływanie, gra w koszykówkę, siatkówkę
- przeciwwskazane – boks, zapasy
Klasyfikacja do grupy B
2.Mózgowe porażenie dziecięce:
- wskazane lekkie i umiarkowane biegi
- ćwiczenia z piłką lekarską
- ćwiczenia na ergometrze
- pływanie
Klasyfikacja do grupy B
IV.Wady i choroby narządu wzroku:
1.Krótkowzroczność: od – 3.0 D przed,
do – 6.0 D przed pokwitaniem
- przeciwwskazania: duży wysiłek,
- przewroty, zwisy, podrywy, ćwiczenia
siłowe, ćwiczenia na przyrządach, skoki
do wody, ochrona przed urazami
2. Nadwzroczność:powyżej +4.0 D
Klasyfikacja do grupy B
V.Choroby przewlekłe uszu
i nosogardzieli:
1.Niedosłuch – utrudniający słyszenie
mowy z odległości poniżej 3-5 m.
2.Przewlekłe zapalenie dróg oddechowych:
- ograniczenia zajęć w złych warunkach
atmosferycznych /niska temperatura,
zapylenie sali, kurz/
3.Zapalenie zatok: zakaz pływania, sportów
wodnych, zwisy głową w dół
Klasyfikacja do grupy B
VI.Choroby przewlekłe układu
oddechowego:
1.Dychawica oskrzelowa
- nie ma wskazań do ograniczenia
aktywności fizycznej
- klasyfikacja do zajęć indywidualna
- u dzieci z powysiłkowymi napadami
duszności zaleca się:
- krótkotrwałe wysiłki, pływanie, jazda
na rowerze, podanie leków 15-30 min.
przed wysiłkiem
Klasyfikacja do grupy B
- ograniczenia przy astmie:
- w czasie infekcji układu oddechowego
- unikanie czynników wyzwalających:
zapylenia, dym tytoniowy, ochłodzenie,
silny wiatr, zmęczenia, stres
- udział w zawodach
2.Gruźlica: po okresie 1-2 lat od leczenia,
- powrót do normalnej aktywności
Klasyfikacja do grupy B
VII.Choroby i zaburzenia układu krążenia:
1.Wady wrodzone i kardiomiopatie
- ubytek w przegrodzie przedsionkowej
i międzykomorowej
- dzieci po zabiegach kardiologicznych
- ograniczenia:intensywny wysiłek,
długotrwałe biegi, ćwiczenia siłowe,
sprawdziany
Klasyfikacja do grupy B
2.Podwyższone ciśnienie tętnicze:
- przy współistnieniu zmian w EKG
- wyeliminować wysiłki statyczne
i izometryczne
3.Nadciśnienie wtórne:
- w przebiegu chorób nerek
- zaburzeń endokrynologicznych
Klasyfikacja do grupy B
4. Dystonia wegetatywna:
- w okresie dojrzewania, uczucie bicia
serca, duszność, bóle w klatce
piersiowej, duszność, zmęczenie,
przyśpieszenie czynności serca,w
czasie umiarkowanego wysiłku
omdlenie
Klasyfikacja do grupy B
VIII.Choroba reumatyczna i choroby
tkanki łącznej:
- po roku od zachorowania, przy
braku wykładników klinicznych
i laboratoryjnych stopniowe
wdrażanie do zajęć Wf
Klasyfikacja do grupy B
IX.Choroby przewlekłe układu moczowego:
1. Okresowy lub stały krwinkomocz
i białkomocz
- ograniczenie zajęć o dużej
intensywności:marsze, biegi
- rozpocząć zajęcia po 4-6 tygodniach
po przebyciu ostrego zakażenia
2. Zakażenie układu moczowego
3.Zespół nerczycowy:ograniczenia ćwiczeń
długotrwałych o dużej intensywności
Klasyfikacja do grupy B
X.Trwałe uszkodzenia narządu ruchu
i zaburzenia statyki ciała:
Podgrupa Bk
1. Boczne skrzywienia kręgosłupa:
I stopnia- ćwiczenia wzmacniające gorset
mięśniowy
- ograniczenia: biegi, długie marsze,
długotrwałe gry zespołowe,
wyeliminowanie: skoków, ćwiczeń
asymetrycznych, zwisów, przewrotów,
dźwigania
Klasyfikacja do grupy B
- wskazane pływanie /grzbiet/
- II-IV stopień: kwalifikacja indywidualna
ortopedy, niezbędna rehabilitacja
2.Choroba Scheuermanna
3.Koślawość kolan i stępów:
- ograniczenie zajęć w pozycji statycznej:
ćwiczenia w pozycji rozkrocznej, siad
płaski, siad na piętach
4.Stopy płasko-koślawe:gimnastyka
korekcyjna
Klasyfikacja do grupy B
XI.Inne zaburzenia i choroby przewlekłe:
1.Cukrzyca – dieta, insulina, aktywność
fizyczna
2.Choroba wrzodowa – przeciwwskazany
udział w zawodach
3.Stan po zapaleniu wątroby – około 6
miesięcy po leczeniu
4.Hemofilia – indywidualnie dobrana
aktywność fizyczna
5.Przepuklina pachwinowa i udowa – do
zabiegu ograniczyć ćwiczenia siłowe
Klasyfikacja do grupy C
1.Padaczka:pomimo leczenia występują
napady
2.Mózgowe porażenie dziecięce
3.Krótkowzroczność: powyżej 6.0 D
4.Choroba Meniera
5.Dychawica oskrzelowa:napady częste,
średniociężkie, bezpośrednio związane
z wysiłkiem
6.Wady serca: napadowe zaburzenia rytmu,
omdlenia, bóle zamostkowe
w czasie wysiłku, stany zapalne serca
Klasyfikacja do grupy C
7.Choroba reumatyczna: postać przewlekła
8.Zespół nerczycowy
9.Boczne skrzywienie kręgosłupa:II-IV
stopnia
10.Jałowe martwice kości:zwolnienie
z zajęć Wf na okres 6-12 miesięcy
11.Stan po zabiegach ortopedycznych
12.Stan po urazie głowy ze wstrząśnieniem
mózgu: okres rekonwalescencji około
6 miesięcy
Download