nomad.pja.edu.pl,

advertisement
Czym jest NOMAD? To platforma edukacyjna, która razem z Tobą wędruje poprzez kolejne etapy
życia zawodowego. Kursy, które na niej zamieszczamy, mają odpowiadać na nowe potrzeby rynku
pracy, a nawet sięgać w przyszłość przygotowując Cię do zawodów, które dopiero się rozwijają.
Wzbogać swoje CV o certyfikat z nabytymi na platformie kompetencjami zawodowymi.
Zarejestruj się na platformie znajdującej się pod linkiem:
http://nomad3.pjwstk.edu.pl
Na platformie NOMAD możecie już wybierać spośród 26 zdalnych, bezpłatnych kursów:
- Autoprezentacja w sieci
- Bazy danych – podstawy projektowania relacyjnych baz danych
- Bazy danych − SQL – język komunikowania się z bazą danych
- Bazy gotowych zasobów multimedialnych: rodzaje i zasady użytkowania (stocki)
- Bezpieczny Internet
- Co mówią liczby? (statystyka) - Część 1 i 2
- Edukacja zdrowotna - cele, koncepcje, metody i formy realizacji
- Finanse dla “niefinansistów” - kurs podstawowy
- Finanse dla „niefinansistów” kurs zaawansowany
- Narzędzia informatyczne w obróbce i przygotowaniu materiałów video
- Narzędzia informatyczne w tworzeniu multimediów
- Nowoczesne metody dydaktyczne w tym stosowanie gier w nauczaniu
- Podstawowe techniki rozwiązywania problemów
- Podstawy zarządzania wiedzą
- Prawa autorskie i licencje w Internecie
- Proces projektowania dydaktycznego
- Przeszukiwanie zasobów Internetu
- Skuteczne pisanie ofert handlowych
- Specyfikacja systemów informatycznych
ŁAMIGŁÓWKI DLA NOMADA – METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU
PJATK
ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
tel. 22 58 44 500, fax 22 58 44 501
nomad.pja.edu.pl, [email protected]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
- Sporządzanie raportów biznesowych i projektowych
- Systemy wspomagania pracy grupowej
- Systemy zarządzania procesami pracy
- Systemy zarządzania treścią (HTML i CSS)
- Wstęp do marketingu
Wszystkie kursy "Łamigłówek dla Nomada" są całkowicie bezpłatne i odbywają się na platformie
NOMAD dostosowanej do komputerów oraz urządzeń mobilnych takich jak smartfon i tablet. Po
ukończeniu kursu wystawiany jest certyfikat.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://nomad.pja.edu.pl/
oraz naszym facebooku: http://facebook.com/LamiglowkiDlaNomada
Zapraszamy!
ŁAMIGŁÓWKI DLA NOMADA – METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU
PJATK
ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
tel. 22 58 44 500, fax 22 58 44 501
nomad.pja.edu.pl, [email protected]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
Download