mgr Ewa Błaszczyk - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

advertisement
Otwarte Seminarium
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Katowice, 18 września 2014
godzina 13:00, sala 121
mgr Ewa Błaszczyk
Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu
Śląskiego
w Katowicach
na
kierunku
Biotechnologia,
specjalność:
Biotechnologia
roślin
i mikroorganizmów. Od 2011 zatrudniona w Instytucie Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych. Aktualnie pracownik Zespołu
Analiz Ryzyka Środowiskowego. Zawodowo zajmuje się oceną
narażenia ludzi na czynniki genotoksyczne obecne w środowisku
przy użyciu nieinwazyjnych biomarkerów. Wykonawca projektów badawczych
finansowanych ze środków krajowych (MNiSW) lub zagranicznych (COHIBA).
Współautor publikacji oraz opracowań naukowych. Obecnie przygotowuje rozprawę
doktorską pt. „Poziom adduktów BPDE-1-DNA oraz zmian cytogenetycznych
w komórkach nabłonkowych z jamy ustnej u dzieci narażonych środowiskowo na
czynniki genotoksyczne”.
Publikacje naukowe:
 Mielzynska-Svach D., Blaszczyk E., Butkiewicz D., Durzynska J., Rydzanicz
M. Influence of genetic polymorphisms on biomarkers of exposure and
effects in children living in Upper Silesia. Mutagenesis 2013, 28(5):591-599.

Błaszczyk E., Mielżyńska-Švach D. Wykorzystanie komórek nabłonkowych
z jamy ustnej w monitoringu biologicznym ludzi. Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine 2012, 15(4):129-138.
Kontakt:
mgr Ewa Błaszczyk
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Zakład Zarządzania Środowiskowego
Zespół Analiz Ryzyka Środowiskowego
tel. 32 254 60 31 wew. 247
e-mail: [email protected]
Otwarte Seminaria IETU są transmitowane on-line oraz nagrywane za pośrednictwem systemu
wideokonferencyjnego zakupionego w ramach projektu
Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych
środowiskowych.
Dodatkowe informacje dostępne na stronach internetowych www.ietu.katowice.pl oraz
www.in2in.pl
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Download