Badanie transformatora trójfazowego

advertisement
Ćwiczenie nr 12
Nazwisko imię .......................................................
Ocena ........................................
Klasa
.......................................................
Data wykonania ćwiczenia .....................................
Data oddania sprawozdania .....................................
TEMAT:
Badanie transformatora trójfazowego
CEL ĆWICZENIA
Wyznaczenie parametrów stanu jałowego i zwarcia transformatora oraz jego charakterystyk przy
obciążeniu rezystancyjnym.
WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Informacje dotyczące budowy, zasady działania transformatorów oraz ich stany pracy są opisane
w ćwiczeniu nr 3 poświęconym badaniu transformatora jednofazowego.
PRZEBIEG ĆWICZENIA
1 Badanie transformatora w stanie jałowym
Stan jałowy transformatora to taki stan w którym uzwojenie wtórne jest rozwarte.
Badanie to ma na celu określenie prądu stanu jałowego, strat w rdzeniu i współczynnika mocy
w stanie jałowym.
1.1 Układ połączeń
1.2 Tabela pomiarów
lp
U 1A1B
V
U1B1C
V
U1A1C
V
POMIARY
I1A
I1B
A
A
I1C
A
P
W
P
W
1
2
3
4
5
6
Lp
1
2
3
4
5
6
U0
V
I0
A
OBLICZENIA
P0
cos0
W
-
I0w
A
Im
A
Zasada obliczeń
UWAGA! Przykładowe obliczenia wykonaj na oddzielnych kartkach i dołącz do wniosków.
Wykonaj charakterystyki P0=f( U0), I0=f(U0), cos 0 =f(U0) i dołącz do wniosków.
2
Badanie transformatora w stanie zwarcia pomiarowego
Stan zwarcia pomiarowego to taki stan w którym przy zwartym uzwojeniu wtórnym, do
zacisków uzwojenia pierwotnego przyłożone jest napięcie wymuszające w uzwojeniach
transformatora przepływ prądów znamionowych.
Napięcie to nazywa się napięciem zwarcia transformatora.
Badanie to ma na celu: określenie wartości napięcia zwarcia pomiarowego, strat w miedzi
oraz impedancji zwarcia.
2.1 Układ połączeń
2.2 Tabela pomiarów
2.3
lp
U 1A1B U1B1C
V
V
1
2
3
4
5
6*
U1A1C
V
POMIARY
I1A
I1B
A
A
I1C
A
P
W
P
W
Lp
Uz
V
I 1z
A
Pz
W
OBLICZENIA
cosz
-
U zn%
%
1
2
3
4
5
6*
Zz

Izn
A
-
* Uwaga! Pomiar wykonaj dla prądu po stronie wtórnej I2= I2n=16A
Zasada obliczeń:
UWAGA! Przykładowe obliczenia wykonaj na oddzielnych kartkach i dołącz do wniosków.
Wykonaj charakterystyki Pz=f( Uz), Iz=f(Uz), cos z =f(Uz) i dołącz do wniosków.
3. Badanie transformatora w stanie obciążenia
3.1 Układ połączeń
3.2 Tabela pomiarów
lp
U1
V
I1A
A
POMIARY
strona pierwotna
I1B
I1C
PA
PB
A
A
W
W
PC
W
strona wtórna
U2
I2
V
A
1
2
3
4
5
6
Lp
I1
A
PC
W
OBLICZENIA
P2
cos1
W
cos2
-

%
1
2
3
4
5
6
Zasada obliczeń:
Prąd fazowy strony pierwotnej
Moc czynna strony pierwotnej
Współczynnik mocy strony pierwotnej
Moc czynna strony wtórnej
Sprawność transformatora
I1=( I1A+ I1B+ I1C)/3
Pc= PA + PB + PC
cos1= PC/ ( 3* U 1* I 1)
P2= 3* U2* I2 * cos2
= P2/Pc
UWAGA! Przykładowe obliczenia wykonaj na oddzielnych kartkach i dołącz do wniosków.
Wykonaj charakterystyki I1=f(I2 ), =f(I2), cos 1 =f(I2), U2 =f(I2) i dołącz do
wniosków.
4. Wykaz przyrządów
5 Uwagi i wnioski
Download