RAPORT z przeprowadzonego monitoringu Kodeksu Etycznego

advertisement
Kobylnica dn. 31.08.2006r.
RAPORT
z przeprowadzonego monitoringu
Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Kobylnica
1. W drugiej połowie sierpnia br. Urząd Gminy Kobylnica przeprowadził anonimowe
badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii pracowników Urzędu i
społeczności lokalnej na temat funkcjonowania Kodeksu Etycznego Pracowników
Urzędu Gminy Kobylnica.
2. Monitoring Kodeksu został przeprowadzony w formie dwóch odrębnych
anonimowych ankiet, skierowanych osobno do pracowników i osobno do klientów
Urzędu.
3. Ankiety, skierowane do pracowników Urzędu, wypełniło 34 pracowników.
Wynika z nich, że:
a) wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Kobylnica znają treść Kodeksu Etycznego
i kierują się nim w swojej codziennej pracy,
b) 25 pracowników stwierdziło, że wprowadzenie Kodeksu Etycznego w
Urzędzie Gminy Kobylnica było dobrą inicjatywą i przyczyniło się do
poprawy jakości ich pracy, 9 pracowników nie zgodziła się z tym,
c) 24 pracowników uznaje, że Kodeks Etyczny jest dobrym sposobem na
promowanie otwartości i uczciwości ich pracy, 10 nie jest tego samego zdania,
d) 32 pracowników nie widzi konieczności dokonywania zmian w Kodeksie
Etycznym. Jedynie 2 pracowników uważa, że zmiany w Kodeksie należy
wprowadzić, lecz nie sprecyzowali dokładnie co należy zmienić w
dokumencie.
4. Ankiety skierowane do klientów Urzędu, załatwiających sprawę na miejscu, wypełniło
9 osób.
Wynika z nich, że:
a) 6 klientów stwierdziło, że wie o istnieniu Kodeksu Etycznego Pracowników
Urzędu Gminy Kobylnica. 3 nie spotkało się z tym dokumentem,
b) 5 klientów znało treść Kodeksu, 4 nie czytało jego treści,
c) 4 klientów stwierdziło, że zapisy Kodeksu są właściwe, 1 nie miała zdania na
ten temat,
d) żadna z badanych osób nie spotkała się z przypadkiem naruszenia Kodeksu
przez pracowników Urzędu Gminy Kobylnica,
e) 2 klientów uznało, że wprowadzenie Kodeksu w Urzędzie wpłynęło na jakość
pracy urzędników, 3 osoby uznały, że nie widzi różnicy w pracy urzędników
po wprowadzeniu Kodeksu, pozostali nie mieli zdania na ten temat,
f) 5 klientów uważa, że treść Kodeksu jest odpowiednio rozpropagowywana
wśród mieszkańców Gminy, 4 osoby nie zgodziły się z tym, lecz żadna z nich
nie zaproponowała nowego sposobu rozpropagowania treści Kodeksu
Etycznego.
5. W sumie 36 ankietowanych stwierdziło, że treść Kodeksu Etycznego jest właściwa.
Jedynie 2 osoby mają inne zdanie, lecz nie sprecyzowali dokładnie jakie zamiany
powinny być wprowadzone, w związku z tym nie dokonano kolejnych zmian w
dokumencie.
Raport sporządził
mł. ref. ds. .promocji i rozwoju gminy
Magdalena Husar
Download