Pytania do egzaminu pisemnego z historii powszechnej nowożytnej

advertisement
Pytania do egzaminu pisemnego z historii powszechnej nowożytnej
(Przykłady)
Uwaga: Są to pytania przykładowe, mające pomóc w organizacji materiału podczas uczenia.
Nie oznacza to, że dokładnie takie pytania pojawią się na egzaminie – mogą być ich wariacje.
1. Podaj przyczyny reformacji.
2. Humanizm jako prąd kulturowy
3. Odrodzenie w kulturze i sztuce.
4. Porównaj luteranizm z kalwinizmem i religia katolicką.
5. Skrajne, radykalne ruchy religijne w XVI i XVII wieku.
6. Wojny włoskie.
7. Francja u progu epoki nowożytnej.
8. Półwysep apeniński w XVI wieku.
9. Półwysep iberyjski w XVI wieku.
10. Państwa Habsburgów w XVI wieku.
11. Turcja od początku wieku XVI po bitwę pod Lepanto.
12. Wschód w XVI wieku – państwo moskiewskie.
13. Skandynawia w XVI wieku, aż po wojny początku wieku XVII.
14. Wojna chłopska w Niemczech.
15. Rozwój państwa pruskiego – od sekularyzacji, po królestwo.
16. Anglia Tudorów.
17. Henryk VIII i reformacja w Anglii.
18. Dzieci Henryka VIII na tronie angielskim.
19. Czasy elżbietańskie w Anglii; polityka, kultura, sztuka.
20. Rola parlamentu w Anglii XVI i XVII wieku.
21. Wojny religijne we Francji.
22. Wojna trzech Henryków we Francji.
23. Historia Węgier w wieku XVI.
24. Wyprawy odkrywcze i pierwsze kolonie Portugalczyków.
25. Wyprawy odkrywcze i pierwsze kolonie Hiszpanów.
26. Podbój Ameryki Łacińskiej przez Hiszpanów; organizacja kolonii hiszpańskich.
27. Odkrycia geograficzne w XV i XVI wieku.
28. Handel niewolnikami i piractwo w wieku XVI.
29. Imperium kolonialne Holendrów.
30. Początki imperium kolonialnego Anglii.
31. Panowanie pierwszych Stuartów na tronie angielskim.
32. Wojna domowa i rewolucja w Anglii w połowie XVII wieku. Rola Oliviera
Cromwella.
33. Restauracja w Anglii.
34. Chwalebna Rewolucja.
35. Wojna trzydziestoletnia i jej etapy.
36. Sobór trydencki i jego dzieło.
37. Zakon jezuitów; idea, założenia i działalność w XVI i XVII wiekach.
38. Rewolucja w Niderlandach.
39. Stosunki angielsko-hiszpańskie w XVI wieku.
40. Stosunki angielsko-holenderskie w XVII wieku.
41. Akty nawigacyjne.
42. Kardynał Richelieu i jego rola w kształtowaniu absolutyzmu we Francji.
43. Fronda.
44. Sztuka i ideologia baroku.
45. Traktaty westfalskie i ich znaczenie.
46. Myśl polityczna w XVI i XVII wieku.
47. Merkantylizm.
48. Rozwój kolonii angielskich w Ameryce Północnej w XVII i XVIII wiekach.
49. Rozwój kolonializmu francuskiego.
50. Unie angielsko-szkockie.
Download