Uploaded by belleepoque

Test - XVI w.

advertisement
1. Wymień najważniejsze twoim zdaniem uwarunkowania/wynalazki umożliwiające dalekie podróże:
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………..........................................................
2. Kto stworzył pierwszą szkołę dla żeglarzy I gdzie się znajdowała?
…………………………………………………………………………………………………………………….. …………………….
3. Uzupełnij tabelę:
Rok
Odkryte miejsce
Wyprawy/odkrywcy
Przylądek Dobrej Nadziei
1492
Krzysztof Kolumb
1497 - 1499
Półwysep Labrador
1498
1519 - 1522
1534
Dolina Rzeki Świętego Wawrzyńca
4. Archipelag Bahama, wyspę Kubę oraz Haiti odkrył:
a) Krzysztof Kolumb
b) Ferdynand Magellen
c) Vasco Balboa
d) Ferdynand Cortez
5. Pierwszą wyprawę dookoła świata odbył:
a). Ferdynand Magellan
b). Bartolomeo Diaz
c).Vasco da Gama
d) Francis Drake
6. Zdobywców nowego świata takich jak Francisko Pizzaro, nazywano:
………………………………………….
8. Na terenie dzisiejszego Peru przed przybyciem Europejczyków istniała wysoka cywilizacja stworzona
przez:
a) Majów
b) Azteków
c) Inków
d) Olmekow
3. Na terenie dzisiejszego Meksyku przed przybyciem Europejczyków istniała wysoka cywilizacja stworzona
przez:
a) Majów
b) Inków
c) Azteków
d) Tolteków
4. Jeszcze w ………. roku w Tordesillas został podpisany traktat pomiędzy władcami Hiszpanii i Portugalii.
Czego dotyczył? (1p)
a) podziału świata na strefę wpływów zachód dla Hiszpanii a wschód dla Portugalii
b) podziału świata na strefę wpływów wschód dla Hiszpanii a zachód dla Portugalii
5. Wyspy Kanaryjskie odkryli: (1p)
a) Portugalczycy
b) Holendrzy
c) Hiszpanie
d) Anglicy
6. Na czym polegało zjawisko dualizmu gospodarczego w Europie w XVI w.?
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
7. System, który charakteryzował się m.in. tym, że bogaci kupcy dostarczali bezpośrednim producentom
niezbędne do wytworzenia określonych produktów lub półfabrykatów surowce, a niekiedy i narzędzia.
Producenci zaś za swoją pracę otrzymywali określone wynagrodzenie.
a)
system manufakturowy
b)
system nakładczy
c)
system rozdzielczy
7.
Proces ogradzania w XV i XVI wieku miał miejsce na dużą skalę w:
a) Anglii
b) Niderlandach
c) Hiszpanii
d) Portugalii
e) Francji
8. W XVI wieku handel korzeniami koncentrował się w mieście:
a) Madryt
b) Lizbona
c) Amsterdam
d) Antwepia
e) Londyn
9. Podczas rewolucji cen w Europie zachodniej w XVI wieku:
a) ceny artykułów rzemieślniczych rosły szybciej niż rolniczych
b) ceny artykułów rolniczych rosły szybciej niż rzemieślniczych
c) ceny większości artykułów rosły w jednakowym tempie
d) rosły tylko ceny artykułów rzemieślniczych, natomiast ceny artykułów rolniczych pozostawały bez znaczących
zmian
10. Największa nowożytna giełda powstała w 1531 r. W:
a) Antwerpii
b) Amsterdamie
c) Londynie
d) Wenecji
e) Lubece
f) Gdańsku
11. Pierwsze kompanie handlowa jakie powstały w Europie to:
a) Kompania Wschodnioindyjska i Lewantyńska – rosyjska
b) Kompania Wschodnioindyjska i Lewantyńska – angielska
c) Kompania Wschodnioindyjska i Lewantyńska - holenderska
d) Kompania Wschodnioindyjska i Lewantyńska – portugalska
12. Uczonym, który po siedmiu latach więzienia nie wyrzekł się swoich poglądów naukowych i skazany przez
sąd inkwizycyjny spłonął na stosie był:
a) Mikołaj Kopernik
b) Tomasz Morus
c) Galileusz
d) Giordano Bruno
13. Władca może być cyniczny i niemoralny, jeżeli wymaga tego interes państwa. Zasadę taką głosił:
a) Tomasz Morus
b) Mikołaj Machiavelli
c) Jan Bodin
d) Andrzej Frycz Modrzejewski
14. Podaj trzy najważniejsze twoim zdaniem przyczyny reformacji:
- …………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………..
15. Wystąpienie Marcina Lutra (1517 r.) miało miejsce za pontyfikatu papieża:
a) Juliusza II
b) Leona X
c) Piusa I
16. Na czele wystąpienia chłopskiego w Niemczech w 1525 r. stał:
………………………………………………..
17. Nazwa protestanci pojawiła się w:
a) 1517
b) 1529
c) 1555
d) 1598
18. Wojny religijne w Niemczech w XVI wieku zakończył pokój w:
a) Augsburgu
b) Nantes
c) Stumdorfie
d) Altmarku
e) Landsbergu
19. Na czele stronnictwa katolickiego we Francji podczas wojen religijnych w XVI wieku stał ród:
a)
Medyceuszy
b)
Walezjuszy
c)
Burbonów
d)
Condeuszy
20. W liturgii kościoła anglikańskiego w XVI wieku używano języka:
a) angielskiego
b) łacińskiego
21. Uzupełnij zdania:
W związku z szerzącą się reformacja zwołano sobór..........................obradujący od ............. do................... Utrzymał on
podstawowe przedsoborowe dogmaty i zasady, jak m.in. to, że nie zgodził się na wprowadzenie języków
............................ do liturgii. Z reformacją walczono też przy pomocy trybunału................................... W 1559 r stworzono
.....................ksiąg zakazanych. Powołano też zakon ......................... założony przez ...............................................
22. Sobór trydencki rozpoczął się za pontyfikatu Pawła III:
a) tak
b) nie
23. Uzupełnij tabelę:
Rok/lata
Strony wydarzenia
1492 – 1559 (1525)
Francja
1526
Turcja
Anglia
1581
Wydarzenie
Hiszpania
Hiszpania
Lepanto
1541
Węgry
24. Podpisz ilustracje:
……………………
………………………
……………………….
………………………..
25. Do podanych dzieł dopisz twórcę i jeśli jest to możliwe to tytuł:
………………………………………………….
………………………………………….. ………………………………………..
………………………………………………………
……………………………………………………………………
Download