Analiza zlodzenia Zatoki Puckiej za pomocą zdjęć satelitarnych

advertisement
Dni Technik Satelitarnych, Warszawa 21-24.06.2007
Analiza zlodzenia Zatoki Puckiej za
pomocą zdjęć satelitarnych MODIS
Jacek Urbański
Lucyna Kryla
Zakład Oceanografii Fizycznej
Instytut Oceanografii
Uniwersytet Gdański
Analiza zlodzenia Zatoki Puckiej za
pomocą zdjęć satelitarnych MODIS
Cele pracy:
Analiza tworzenia się, ewolucji i zaniku pokrywy
lodowej na Zatoce Puckiej w celu stworzenia mapy
liczby dni z lodem zimą 2005/6 (za pomocą zdjęć
satelitarnych MODIS) – metodyka tworzenia średniej
mapy dni z lodem (wskaźnik zmian klimatycznych)
Jacek Urbański
Lucyna Kryla
dodatkowo pytanie:
Czy na Małej Zatoce Puckiej w czasie trwania
pokrywy lodowej tworzą się obszary wolne od lodu?
Zakład Oceanografii Fizycznej
Instytut Oceanografii
Uniwersytet Gdański
250 m
1 0.620 - 0.670
2 0.865 - 0.876
500 m
3 0.459 - 0.479
4 0.545 - 0.565
5 1.230 - 1.250
6 1.628 - 1.652
7 2.105 - 2.155
1000 m
8 0.412 - 0.420
9 0.438 - 0.448
21 marzec 2006
Modis – Moderate resolution imaging spectroradiometer
Poprzednicy: AVHRR (ląd), SeaWIFS (morze)
Umieszczony na satelitach:
Terra (od 1999)
Aqua (od 2002)
Zakres spektralny: 36 kanałów od 0.4 do 14.2 m
Rozdzielczość: 250 (2 kanały), 500 (5 kanałów),1000 m
Zdjęcie 2 razy dziennie: ok. 10.30 i 13.30
21 marzec 2006
MODIS Rapid Response Project at NASA/GSFC
True color image – dostępny prawie w czasie rzeczywistym (gotowe mapy do GIS)
Wykorzystuje kanały: 1 (0.659) R, 4 (0.555) G, 3 (0.470) B
. jpgw
Wykorzystuje kanał 1(250m) do dostarczenia informacji do 3 i 4 (500m)
R = B1i/B1 – spatial resolution ratio
B3 = B3i/R, B4=B4i/R
DANE
Średnie dobowe: temperatura powietrza, prędkość i kierunek wiatru (moda) 15 grudzień – 31 marzec
30 zdjęć MODIS z okresu 8 styczeń – 1 kwiecień 2006 (lód na Zatoce Puckiej)
INTERPRETACJA RODZAJU I ZASIĘGU LODU (rozwój lodu)
próba
8 styczeń 2006
9 styczeń 2006
10 styczeń 2006
15 styczeń 2006
16 styczeń 2006
23 styczeń 2006
wiatr
24 styczeń 2006
wiatr
26 styczeń 2006
wiatr
27 styczeń 2006
wiatr
31 styczeń 2006
wiatr
6 luty 2006
19 luty 2006
20 luty 2006
28 luty 2006
3 marzec 2006
7 marzec 2006
10 marzec 2006
14 marzec 2006
17 marzec 2006
21 marzec 2006
24 marzec 2006
30 marzec 2006
2 kwiecień 2006
Metodyka: określanie powierzchni zlodzenia
Połynia Każa
Średni czas trwania sezonu lodowego w Zatoce
Puckiej 1946/47 – 1980/81 (wg
Girjatowicza1988)" Zatoka Pucka, 1993"
90
70
80
60
40
30
50
20
Średni czas trwania sezonu lodowego w Zatoce
Puckiej 1946/47 – 1980/81 (wg
Girjatowicza1988)" Zatoka Pucka, 1993"
90
Granice pomiędzy Zewnętrzną i
Wewnętrzną Zatoką Pucką
(wyznaczone przez Rybitwią
Mieliznę) są ostrzejsze
70
80
60
40
30
50
20
Izolinie dni z lodem w Wewnętrznej
ZP nie mają przebiegu prostopadłego
do osi Zatoki
Zaznacz się wyraźnie obszar Zatoki
Rewskiej
Częstsze zjawiska lodowe w
Zewnętrznej ZP występują na
mieliznach wzdłuż Półwyspu
Helskiego
Typowe ?
dziękujemy..
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards