Enzymy - Lider

advertisement
ENZYMY
Enzymy-fermenty, biokatalizatory, zaczyny, substancje białkowe, które katalizują, czyli
przyśpieszają przemiany biochemiczne w żywych organizmach. W cząsteczce białka może
występować także inny składnik chemiczny, który nazywa się koenzymem, lub grupą
prostetyczną, a część białkowa apoenzymem. Zależnie od rodzaju przyśpieszonej reakcji i
budowy koenzymu enzymy dzielą się na klasy: oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy,
liazy, izomerazy i ligazy. Enzymy wewnątrzkomórkowe to większość ogólnej ilości białek w
komórce. Niektóre z nich są wydzielane na zewnątrz i noszą miano enzymów
zewnątrzkomórkowych - do nich należą > ENZYMY TRAWIENNE.
(I. Celejowa)
Download