Pobierz program konferencji

advertisement
Program Ramowy – wykłady na zaproszenie
26 maja (piątek)
10:00-10:10
Sesja I
Sesja II
Sesja III
Sesja IV
Sesja V
Otwarcie Konferencji – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
dr hab.dr n.med. Wiesław Tomaszewski prof. nadzw.
Moderatorzy: dr hab.n.med. Grzegorz Szczęsny, …
dr hab.n.med. Grzegorz Szczęsny
20 min.
Choroba zwyrodnieniowa stawów – etiopatogeneza i
10:10-11:00 możliwości współczesnego leczenia – Wykład
wprowadzający.
Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy
30 min.
Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).
Moderatorzy: dr hab.n.med. Przemysław T.Paradowski,
dr n.med. Piotr Palczewski
dr hab.n.med. Przemysław T.Paradowski
Choroba zwyrodnieniowa stawów w ocenie klinicznej i
20 min.
11:00-12:00 radiograficznej. Kryteria rozpoznawania, ocena progresji
zmian – Wykład wprowadzający.
dr n.med. Piotr Palczewski
Diagnostyka obrazowa choroby zwyrodnieniowej stawów –
15 min.
Wykład wprowadzający.
Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy
25 min.
Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).
12:00-12:30 Przerwa kawowa
Moderatorzy: prof.dr hab.n.med. Ewa Brzeziańska-Lasota,
dr hab.n.med. Grzegorz Szczęsny
prof.dr hab.n.med. Ewa Brzeziańska-Lasota
12:30-13:35
Genetyczno-epigenetyczne interakcje w etiopatogenezie
15 min.
choroby zwyrodnieniowej stawów-nowe możliwości w
diagnostyce i terapii – Wykład wprowadzający.
prof.dr hab.n.med. Krzysztof Włodarski, dr hab.n.med.
Grzegorz Szczęsny
Fizjologiczne i histopatologiczne uwarunkowania technik
15 min.
regeneracji chrząstek stawowych oraz ich zastosowania
kliniczne – Wykład wprowadzający.
dr Iwona Jonik, dr hab.n.med. Grzegorz Szczęsny
Żywieniowe i środowiskowe uwarunkowania predysponujące
15 min.
do występowania choroby zwyrodnieniowej stawów –
Wykład wprowadzający.
Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy
20 min.
Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).
Moderatorzy: prof. dr hab.n.med. Matthias Pawlak,
dr hab.dr n.med. Wiesław Tomaszewski prof.nadzw.
13:35-14:20 prof. dr hab.n.med. Matthias Pawlak
20 min.
Badania doświadczalne wybranych aspektów choroby
zwyrodnieniowej stawów – Wykład wprowadzający.
Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy
20 min.
Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).
Moderatorzy: dr hab.dr n.med. Wiesław Tomaszewski
prof.nadzw.
14:20-15:00 dr hab.dr n.med. Wiesław Tomaszewski prof.nadzw.
10 min.
Leczenie bólu (ogólne założenia, drabina analgetyczna, skale
oceny bólu) – Wykład wprowadzający.
Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy
30 min.
Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).
15:00-15:40 Przerwa obiadowa
Moderatorzy: prof. dr hab.n. med. Wojciech J. Marczyński
prof. dr hab.n. med. Wojciech J. Marczyński,
15:40-17:00
Sesja VI
lek.med. Andrzej Kolbuszewski, dr n. med. Jerzy Białecki
Biologiczne i biochemiczne zapobieganie niszczeniu chrząstki
stawowej – Wykład wprowadzający.
Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy
Konferencji (wystąpienia 10-minutowe)-preferowana
tematyka:
Chondroityna – zastosowanie w terapii choroby
zwyrodnieniowej stawów, Terapia skojarzona Glukozaminą i
Chondroityną, Regulacja wewnątrzstawowego stanu
zapalnego jako istotny element kompleksowego leczenia
zachowawczego choroby zwyrodnieniowej stawów,
Dostępność kwasów hialuronowych i ich wskazania w
leczeniu ChZS, Kolagen – zastosowanie w leczeniu ChZS,
Miejscowe podawanie preparatów sterydowych, Komórki
macierzyste.
17:00-17:30 Przerwa kawowa
Moderatorzy: dr hab.n.med. Krzysztof Ficek prof.nadzw.
dr hab.n.med. Krzysztof Ficek prof.nadzw.i wsp.
17:30-18:30
Sesja VII
Zastosowanie ortobiologii w profilaktyce i leczeniu zmian
zwyrodnieniowych – Wykład wprowadzający.
Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy
Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).
Spotkanie koleżeńskie (szczegóły w następnym
20:00-…
Komunikacie).
27 maja (sobota)
Moderatorzy: dr hab. Jan Szczegielniak prof. nadzw.,
dr hab.n.med. Wojciech Glinkowski
dr hab. Jan Szczegielniak prof. nadzw., dr n.med. Jacek
Łuniewski
Fizjoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawów – Wykład
wprowadzający.
dr hab.n.med. Wojciech Glinkowski
Telerehabilitacja – możliwości zastosowania w leczeniu
Sesja VIII 9:00-10:30
choroby zwyrodnieniowej stawów – Wykład
wprowadzający.
mgr Jakub Szewczyk - Leczenie uzdrowiskowe choroby
zwyrodnieniowej stawów w aspekcie merytorycznym i
administracyjnym – Wykład wprowadzający.
Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy
Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).
10:30-11:00 Przerwa kawowa
Moderatorzy: dr n.med. Franciszek Pietraszkiewicz, mgr
Katarzyna Kot-Bryćko
dr n.med. Franciszek Pietraszkiewicz, mgr Katarzyna KotBryćko
11:00-12:00
Sesja IX
Psychologiczne aspekty choroby zwyrodnieniowej stawów –
Wykład wprowadzający.
Prezentacja prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy
Konferencji (wystąpienia 10-minutowe).
Moderatorzy: dr hab.dr n.med. Wiesław Tomaszewski prof.
12:00-13:00 nadzw.
Sesja X
Tematy Wolne (w obszarze tematu wiodącego Konferencji).
13:00
Zakończenie Konferencji
15 min.
65 min.
20 min.
40 min.
20 min.
15 min.
15 min.
40 min.
20 min.
40 min.
60 min.
Download