5 lat działalności Programu 6-10-14

advertisement
Program „6-10-14 dla Zdrowia”
podsumowanie 5 lat pracy
Gdańsk, 10.06.2016 r.
Paulina Metelska
Koordynator Programu
„6-10-14 dla Zdrowia”
Idea
Obserwacja:
W stosunku do rówieśnika z prawidłową masą ciała
dziecko otyłe w wieku 10-13 lat jest ok. 5-krotnie
bardziej narażone na występowanie otyłości w wieku
dorosłym!
80% otyłych nastolatków pozostanie otyłymi
dorosłymi!
Działanie:
Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 28.11.2010 ws.
przyjęcia "Programu Promocji Zdrowia i
Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w
Gdańsku na lata 2011-2013"
Główne cele programu
Badania przesiewowe i ankietowe wśród dzieci.
Identyfikacja dzieci z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych.
Pełna interwencja edukacyjno-terapeutyczna w powyższej grupie.
Kompleksowy program dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
Łączne dane od 9.2011 do
01.06.2016 r.
Podczas 5 lat trwania programu przebadano ponad 36.469 dzieci w etapie
podstawowym, do etapu specjalistycznego zakwalifikowano niemal 3.935 dzieci
(ok.11%)
Uczestnicy
Kwalifikacja
Odsetek
36.469
3.935
10,73%
Powikłania otyłości
Metaboliczne
cukrzyca t. 2
nadciśnienie tętnicze
choroba wieńcowa
dyslipidemia
niektóre nowotwory
choroby dróg żółciowych
zaburzenia oddychania
zaburzenia snu
Mechaniczne
koślawość kolan
płaskostopie
bóle przeciążeniowe
kręgosłupa i kończyn
zmiany zwyrodnieniowe
czyli trwałe uszkodzenia
najbardziej obciążonych
części układu kostnego –
bioder, kolan, stóp,
kręgosłupa
Psychologiczne
obniżenie zadowolenia
z życia
niskie poczucie własnej
wartości
poczucie osamotnienia
wyobcowanie
brak akceptacji własnego
ciała (→ liczne konflikty,
agresja, częściej
pojawiająca się depresja,
prowadząca nawet do prób
samobójczych)
Etap specjalistyczny
Interwencja medyczna
Interwencja dietetyczna
Interwencja
psychologiczna
Interwencja dotycząca
aktywności fizycznej
4-krotne wizyty w
gabinecie specjalistycznym w 0-3-6-12 miesiącu
Edukacja środowiska
szkolnego
Edukacja rodziców
Etap specjalistyczny
Efekty
Efektem rocznego uczestnictwa w programie u ponad 75 % podopiecznych jest
obniżenie centyla BMI (średnio o 6 punktów procentowych)
Efekty
U 18 % dzieci zidentyfikowano poważne odchylenia w wynikach badań
laboratoryjnych, przede wszystkim w poziomie glukozy, trójglicerydów i
poszczególnych frakcji cholesterolu, wymagające natychmiastowej dodatkowej
konsultacji specjalistycznej.
Efekty
6%
Dzieci z prawidłowym poziomem
glukozy na czczo
Dzieci z podwyższonym poziomem
glukozy na czczo
94%
Efekty
Kolumna U
7%
dzieci z podwyższonym poziomem
trójglicerydów we krwi
dzieci z prawidłowym poziomem
trójglicerydów we krwi
93%
Efekty
Kolumna I
22%
dzieci z podwyższonym poziomem
cholesterolu całkowitego we krwi
dzieci z prawidłowym poziomem
cholesterolu całkowitego we krwi
78%
Efekty
l
972 dzieci ukończyło udział w programie
Obecnie pod opieką programu „6-10-14 dla Zdrowia” znajduje się ok. 830 dzieci oraz
ich rodziny, a kolejne 100 oczekuje na pierwsze spotkanie.
l
Przez cały okres trwania programu „6-10-14 dla Zdrowia” udzielono 23.960 porad
specjalistycznych.
l
W warsztatach edukacyjnych dla rodziców dotyczących zdrowego stylu życia wzięło
udział 1554 uczestników.
l
Efekty
Przeszkolono 165 pracowników stołówek szkolnych w
zakresie przygotowania zdrowych posiłków.
l
Przeprowadzono edukację 2408 uczniów II klas SP w
zakresie zdrowego odżywiania
l
990 nauczycieli przeszkolono z zakresu problemu
cukrzycy u dzieci.
l
350 nauczycieli przeszkolono w zakresie tworzenia
szkolnych polityk zdrowotnych (wg HEPS)
l
Efekty
l
Efekt populacyjny
Masa ciała
Kryterium 1 – rok 2011/2012;
Kryterium 2 – rok 2015/2016
Ciśnienie tętnicze
Kryterium 1 – rok 2011/2012;
Kryterium 2 – rok 2015/2016
Wydolność fizyczna
Kryterium 1 – rok 2011/2012;
Kryterium 2 – rok 2015/2016
Sens tego
wszystkiego...
Pozytywna opinia AOTM
I Nagroda w roku 2012
I Nagroda w roku 2013
Akredytowane Centrum Leczenia Otyłości
Download