Program Seminarium Wstęp do teorii pól kwantowych Wstęp

advertisement
Program Seminarium
Wstęp do teorii pól kwantowych
Wstęp techniczny - mechanika kwantowa pojedynczej
cząstki (przypomnienie, ustanowienie notacji itp.)
Układy wielu jednakowych cząstek
Pojęcie identyczności cząstek, twierdzenie o spinie i statystyce
Przestrzeń Focka
Operatory wielociałowe
Operatory kreacji i anihilacji cząstek
Reprezentacja operatorów wielociałowych przez operatory kreacji i
anihilacji
Stany koherentne
Bozonowe stany koherentne
Algebra Grassmana
Różniczkowanie i całkowanie w sensie algebr Grassmana
Fermionowe stany koherentne
Całki gausowskie
Zwykłe całki gausowskie
Grassmanowskie całki gausowskie
Kilka przykładów do wczesniejszego materiału
Przybliżenie Hartry-Focka
Jednorodny gaz fermionowy
Wszystko o modelu plazmy od RPA do rozwiązań Landaua
Wstęp do modelu cieczy fermiego Landaua, pojęcie masy efektywnej
Jednowymiarowy gaz z oddziaływaniem typu delta.
Rozwiązanie Calogero-Degasperisa, ansatz Bethego
Teoria funkcjonału gestości (DFT)
Cząstki naładowane w zewnętrznym, stałym i jednorodnym polu magnetycznym
Rozwiązanie Landaua
Stan koherentny - orbity Larmora
Wariacyjne funkcje falowe
Własności układów dwuwymiarowych - anyony
Spontaniczne łamanie symetrii
Niezmienniczość względem transformacji cechowania
Mody Goldstona
Niezmiennicze transformacje cechowania, mechanizm Higgsa-Andersona
Download