NOWY FUNGICYD DO OCHRONY BURAKA CUKROWEGO

advertisement
SPYRALE – Profil produktu
Substancje czynne
fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 375 g/l,
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l
Formulacja
koncentrat do sporządzenia emulsji wodnej (EC)
Uprawa
burak cukrowy
Dawka
1 l/ha
Sposób działania
zapobiegawczo lub interwencyjnie
Okres karencji
28 dni – okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
Spektrum działania
chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka, brunatna plamistość liści
Ilość zabiegów
maksymalnie dwa razy w sezonie
Lista odmian buraków cukrowych
® – zarejestrowany znak fabryczny SYNGENTA Group Company, TM znak handlowy
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia
i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzielne.pl
1/2017
Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa
tel. (22) 326 06 01
fax (22) 326 06 99
NOWY FUNGICYD DO OCHRONY
BURAKA CUKROWEGO
Choroby grzybowe w uprawie buraka cukrowego
Chwościk buraka – Cercospora beticola
Na liściach widoczne są okrągłe, szare plamy (2-3 mm). Przy silnym
porażeniu plamy się łączą. Liście szybko usychają. Choroba postępuje od
liści zewnętrznych do wewnętrznych. Rozwojowi choroby sprzyja wilgotna
i ciepła pogoda (temperatura powyżej 25 °C i 100% wilgotność powietrza –
ciepłe noce). Choroba gospodarczo bardzo ważna. Powoduje znaczne straty
plonu korzeni (do 35%) i zawartości cukru (do 2%). Zwalczamy fungicydem
SPYRALE 475EC. Wykorzystujemy odmiany odporne na tą chorobę.
Brunatna plamistość liści – Ramularia beticola
Na liściach widoczne nieregularne, jasnobrązowe plamy (5-10 mm)
o niewyraźnej brązowej krawędzi. Plamy łączą się przy postępującym
porażeniu. Liście usychają i powodują pękanie obumarłej tkanki.
Zwalczamy fungicidem SPYRALE 475EC. Wykorzystujemy odmiany
o podwyższonej tolerancji.
Nowa substancja
aktywna w uprawie buraka
Zwalcza szerokie
spektrum chorób
cukrowego – fenpropidyna
(związek z grupy morfolin).
– chwościk buraka, mączniak
prawdziwy buraka, rdza buraka,
brunatna plamistość liści.
Dwie substancje
aktywne z dwóch grup
chemicznych wzajemnie
uzupełniających się. Działają
zarówno zapobiegawczo,
jak i interwencyjnie.
Preparat sprawdzony w Polsce w 2016 r. W niektórych regionach kraju, chwościk już
uodpornił się na niektóre substancje aktywne stosowane od wielu lat. W takich przypadkach, koniecznie należy
sięgnąć po nowe preparaty, aby uniknąć odporności i uzyskać wysoki plon. SPYRALE 475EC rozwiązuje
ten problem dzięki nowym substancjom aktywnym. SPYRALE 475EC to fundament w ochronie buraka
cukrowego w innych krajach, takich jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy.
Skuteczność zwalczania chwościka przez różne substancje aktywne
37%
40
Mączniak prawdziwy buraka – Erysiphe betae
Na wierzchniej powierzchni liści, widoczne są szarobiałe krostki łączące się
w późniejszej fazie rozwojowej tworząc mączysty nalot. Czasem porażenie
występuje na spodniej stronie liścia. Przy silnym porażeniu liście żółkną
i więdną. Rozwojowi choroby sprzyjają: wysokie temperatury, niski poziom
opadów, duże wahania temperatur między dniem a nocą, rosa oraz wysokie
dawki nawozów azotowych. Stosowane fungicydy skutecznie ograniczają
rozwój tej choroby.
Rdza buraka – Uromyces betae
Na powierzchni liści środkowych i zewnętrznych widoczne są
rdzawo-brązowe krostki (1 mm), a później rdzawo brązowy nalot.
Młode liście kędzierzawią się i żółkną. Mocno porażone więdną, usychają
i obumierają. Rozwojowi choroby sprzyjają nadmierne dawki azotu,
wysoka wilgotność powietrza przy temperaturze od 10 do 20°C.
Stosowanie fungicydów przeciw chwościkowi bardzo mocno ogranicza
również rozwój rdzy.
35
30
26%
24%
25
20
15%
15
10
SPYRALE 475EC
1 l/ha
epoksykonazol
tiofanat metylowy
0,6 l/ha
tebukonazol
0,8 l/ha
kontrola
Źródło: Doświadczenia własne, Kaźmierz k/ Szamotuł, 2016
Wpływ ochrony fungicydowej na plon korzeni i cukru
Plon korzeni w t/ha
Plon cukru w %
100
150
80
86
80
71
66
125
60
100
40
75
20
50
SPYRALE epoksykonazol tebukonazol
tiofanat metylowy
0,8 l/ha
475EC
0,6 l/ha
1 l/ha
kontrola
134%
122%
109%
SPYRALE epoksykonazol tebukonazol
tiofanat metylowy 0,8 l/ha
475EC
0,6 l/ha
1 l/ha
Źródło: Doświadczenia własne, Kaźmierz k/ Szamotuł, 2016. Plon cukru z kontroli 100% = 11,42 tony
100%
kontrola
Download