prawo-gospodarcze-reglamentacja

advertisement
zagadnienia
Sfera stosunków gospodarczych nie jest obca żadnej z gałęzi prawa. Termin „prawo gospodarcze”
jest terminem niejednoznacznym. Najczęściej teoretycy prawa uważają prawo gospodarcze jako
jedną z podstawowych gałęzi prawa. Inni teoretycy uważają, że dotąd nie stworzono jednolitej
koncepcji prawa gospodarczego jako odrębnej gałęzi prawa. Nie ma oczywiście przepisów
proceduralnych prawa gospodarczego w postaci kodeksu gospodarczego. Prawo gospodarcze jest,
więc uważane jako jedną z dyscyplin naukowych, albo dyscyplin dydaktycznych. Kształtowanie się
prawa gospodarczego w Polsce. W ramach prawa administracyjnego pod koniec lat 60-ych w
różnych ośrodkach dydaktycznych działających w systemie nakazowo rozdzielczym zostało
wydzielone tzw. prawo zarządzania gospodarką narodową, czyli wydzielono nową część prawa
adm. regulującą stosunki gospodarcze i tą część nową, która nie regulowała stosunków obywatel
organ adm. państwowej określono prawem zarządzania gospodarką narodową. Pod koniec lat 80tych prawo zarządzania gospodarką narodową zaczęto określać mianem publicznego prawa
gospodarczego. Publiczne prawo gospodarcze to takie prawo, które reguluje stosunki gospodarcze
za pomocą metody jednostronnej, administracyjno-prawnej, gdzie organy administracji
wykorzystują swoje władztwo w stosunkach pomiędzy innymi podmiotami prowadzącymi
działalność gospodarczą. W analogicznych latach w ramach prawa cywilnego dla potrzeb
dydaktycznych wydzielono normy, które zaczęto określać mianem prawa obrotu uspołecznionego.
Należy zwrócić uwagę, że w omawianych latach gospodarkę dzielono na uspołecznioną, czyli
państwową i spółdzielczą oraz na nieuspołecznioną, czyli rzemiosło, drobny handel itp. Po
zniesieniu tego podziału w/w normy zaczęto nazywać prawem obrot
Sfera stosunków gospodarczych nie jest obca żadnej z gałęzi prawa. Termin „prawo gospodarcze”
jest terminem niejednoznacznym. Najczęściej teoretycy prawa uważają prawo gospodarcze jako
jedną z podstawowych gałęzi prawa. Inni teoretycy uważają, że dotąd nie stworzono jednolitej
koncepcji prawa gospodarczego jako odrębnej gałęzi prawa. Nie ma oczywiście przepisów
proceduralnych prawa gospodarczego w postaci kodeksu gospodarczego. Prawo gospodarcze jest,
więc uważane jako jedną z dyscyplin naukowych, albo dyscyplin dydaktycznych.
Kształtowanie się prawa gospodarczego w Polsce.
W ramach prawa administracyjnego pod koniec lat 60-ych w różnych ośrodkach dydaktycznych
działających w systemie nakazowo rozdzielczym zostało wydzielone tzw. prawo zarządzania
gospodarką narodową, czyli wydzielono nową część prawa adm. regulującą stosunki gospodarcze i
tą część nową, która nie regulowała stosunków obywatel organ adm. państwowej określono prawem
zarządzania gospodarką narodową. Pod koniec lat 80-tych prawo zarządzania gospodarką narodową
zaczęto określać mianem publicznego prawa gospodarczego. Publiczne prawo gospodarcze to takie
prawo, które reguluje stosunki gospodarcze za pomocą metody jednostronnej, administracyjnoprawnej, gdzie organy administracji wykorzystują swoje władztwo w stosunkach pomiędzy innymi
podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
W analogicznych latach w ramach prawa cywilnego dla potrzeb dydaktycznych wydzielono normy,
które zaczęto określać mianem prawa obrotu uspołecznionego. Należy zwrócić uwagę, że
w omawianych latach gospodarkę dzielono na uspołecznioną, czyli państwową i spółdzielczą oraz
na nieuspołecznioną, czyli rzemiosło, drobny handel itp. Po znie
Uprawnienia organów założycielskich - wykład
Prawne elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa - wykład
Majątek przedsiębiorstwa państwowego - omówienie (II sem)
przedsiębiorstwo państwowe
Organy przedsiębiorstwa państwowego - Rada pracownicza
Test z publicznego prawa gospodarczego
Reklama
Powiązane zagadnienia

Polska Klasyfikacja Działalności




Postępowanie upadłościowe
Europejska Klasyfikacja Działalności
Organ założycielski
Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download