Od stycznia 2017r. nasza szko*a uczestniczy w projekcie euronet 50

advertisement
Od stycznia 2017r.
nasza szkoła uczestniczy
w projekcie
euronet 50/50maxx
Projekt ma na celu ograniczenie zużycia energii
w budynkach publicznych poprzez zastosowanie
innowacyjnej metodologii 50/50, która aktywnie
angażuje użytkowników budynku w proces zarządzania
energią. Osiągnięte oszczędności finansowe są
dzielone równo pomiędzy szkołę a samorząd lokalny,
który finansuje jej rachunki za energię.
Projekt ten pomaga szkołom ograniczyć zużycie
energii bez dużych nakładów inwestycyjnych – głównie
poprzez zmianę zachowań uczniów, nauczycieli
i innych użytkowników budynku oraz drobne naprawy.
Kto realizuje zadania w projekcie?
☼ Uczniowie: są liderami
działań, badaczami sytuacji
energetycznej szkoły oraz
autorami
proenergooszczędnych
rozwiązań wprowadzonych
w budynku.
☼ Nauczyciele: pomagają uczniom
odkryć, jak w szkole
wykorzystywana jest energia
i skąd ona pochodzi, a także
zachęcają ich do działania
i koordynują prace
zespołu ds.energii.
☼Szkolni woźna i konserwator:
znają budynek szkoły
i jego system energetyczny,
dlatego mogą znacząco pomóc
uczniom w podniesieniu
efektywności wykorzystania
energii w szkole.
☼Pozostali użytkownicy budynku szkoły:
mogą pomóc uczniom w osiągnięciu ich celów
zmieniając własne zachowania na bardziej
energooszczędne.
Organ
prowadzący:
wspiera szkołę
we wdrażaniu
koncepcji 50/50
i nagradza ją
wypłacając 50%
zaoszczędzonych
przez uczniów
pieniędzy.
Co będziemy robić?
Dlaczego projekt jest ważny?
• uczniowie ukształtują wiedzę
w zakresie wykorzystania energii
w szkole: pochodzenie, zużycie,
straty, efektywność, oszczędzanie….
• nastąpi zmiana zachowań uczniów
i nauczycieli dotyczących wykorzystania
energii
• społeczność szkolna zostanie
zaangażowana w zarządzanie energią
w szkole, w celu osiągnięcia lepszej
efektywności energetycznej
Co będziemy oszczędzać?
Prąd
między innymi poprzez:
Gaszenie światła, gdy z niego nie korzystamy.
Stan czuwania (stand by) i wyłączanie
z urządzeń, których nie używamy. Większość urządzeń
elektronicznych posiada stan czuwania. Mała, świecąca się dioda marnuje
niepotrzebnie energię elektryczną. Jeżeli nie używasz jakiegoś urządzania
przez dłuższy czas, po prostu je wyłącz z gniazdka, a oszczędności same się
będą naliczać.
Wodę między innymi poprzez:
Dokręcanie kranu, aby woda nie kapała.
Nawet niepozorna kropla może podnieść
rachunki za wodę.
Oszczędne używanie wody.
Ogrzewanie
między innymi poprzez:
Skręcanie kaloryferów, gdy otwieramy okno.
Dostosowanie temperatury
do pomieszczeń.
W Sali lekcyjnej temperatura
powinna wynosić 20 stopni.
Nie zasłanianie
grzejników.
Każdy wygrywa!
• uzyskamy dodatkowe środki finansowe
• ograniczymy swoje wydatki na energię
• przyczynimy się do osiągnięcia celów
związanych z wykorzystaniem energii
i ochroną klimatu
Pamiętajmy, że to my
tworzymy naszą szkołę
Dziękujemy za uwagę
Download