Lyxumia® to pierwszy w swojej klasie lek

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
Lyxumia® to pierwszy w swojej klasie lek przeciwcukrzycowy
zarejestrowany w Japonii do stosowania w skojarzeniu z insuliną
bazalną
- Pierwszy agonista receptora GLP-1 przyjmowany okołoposiłkowo raz dziennie oferuje
nową opcję leczenia dla Japończyków z cukrzycą typu 2 Paryż, Francja – 28 czerwca 2013 r. – Sanofi (EURONEXT: SAN oraz NYSE: SNY) ogłosiła,
że japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej (MHLW) zezwoliło na wytwarzanie
i dystrybucję preparatu Lyxumia® (liksysenatyd) do leczenia cukrzycy typu 2. Lyxumia, pierwszy
w swojej klasie agonista receptora (RA) GLP-1, przyjmowany okołoposiłkowo raz dziennie,
jest też pierwszym RA GLP-1 zatwierdzonym w Japonii do stosowania w skojarzeniu z insuliną
bazalną. Preparat Lyxumia jest wskazany u pacjentów z cukrzycą typu 2, gdy następujące metody
leczenia nie zapewniają odpowiedniego wyrównania glikemii: dieta i aktywność fizyczna oraz pochodne
sulfonylomocznika (z biguanidami lub bez biguanidów) lub dieta i aktywność fizyczna
oraz rozpuszczalna insulina o przedłużonym działaniu lub o pośrednim czasie działania (z pochodnymi
sulfonylomocznika lub bez tych leków).
– Lyxumia, jako pierwszy agonista receptora GLP-1 zarejestrowany w Japonii do stosowania
w skojarzeniu z insuliną bazalną, będzie stanowił cenną nową opcję leczenia dla żyjących w tym kraju
ponad 6 milionów osób chorych na cukrzycę typu 2 – powiedział Pierre Chancel, starszy wiceprezes
Globalnego Działu Cukrzycy Grupy Sanofi. – Decyzja MHLW bezpośrednio umożliwia stosowanie
preparatu Lyxumia, który działa w sposób uzupełniający działanie insuliny bazalnej.
Choć leczenie insuliną bazalną zapewnia skuteczną kontrolę ogólnych odchyleń poziomu glikemii
poprzez działanie przede wszystkim na poziom glikemii na czczo (FPG), 1,2 gdy cukrzyca rozwija
się w czasie, to jednak u pacjentów leczonych insuliną bazalną może nie udawać się utrzymanie
docelowego poziomu HbA1c, pomimo dobrej kontroli FPG. W takim przypadku dołączenie leku takiego
jak Lyxumia, który działa na poziom glikemii po posiłku, może stanowić skuteczną strategię
dodatkowego obniżania poziomu glikemii we krwi w celu osiągnięcia docelowego poziomu HbA1c.
Zarejestrowanie leku przez MHLW w Japonii jest oparte na wynikach międzynarodowego programu
GetGoal, obejmującego łącznie 11 badań klinicznych z udziałem ponad 5000 pacjentów z cukrzycą
typu 2. Jednym z tych badań jest kluczowe badanie fazy III GetGoal-L-Asia, w którym uczestniczyło
159 pacjentów z Japonii.3
Preparat Lyxumia jest obecnie zarejestrowany w Meksyku, Unii Europejskiej, Australii i Japonii.
W Stanach Zjednoczonych oceniany jest obecnie wniosek o rejestrację nowego leku dotyczący
liksysenatydu.
Informacje o leku Lyxumia® (liksysenatyd)
Preparat Lyxumia® (liksysenatyd) jest agonistą receptora glukagonopodobnego peptydu 1 (RA GLP-1),
przeznaczonym do leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2. GLP-1 jest naturalnie występującym
hormonem peptydowym, który jest uwalniany w ciągu kilku minut po spożyciu posiłku. Wiadomo,
że hamuje wydzielanie glukagonu z komórek alfa trzustki i stymuluje zależne od glukozy wydzielanie
insuliny przez komórki beta trzustki.
Preparat Lyxumia jest licencjonowany od firmy Zealand Pharma A/S (NASDAQ OMX w Kopenhadze:
ZEAL), www.zealandpharma.com, a także jest zarejestrowany w Europie do leczenia dorosłych
pacjentów z cukrzycą typu 2 w celu osiągnięcia kontroli glikemii w połączeniu z doustnymi lekami
hipoglikemizującymi i/lub insuliną bazalną, gdy metody te – wraz z dietą i aktywnością fizyczną –
nie zapewniają odpowiedniego wyrównania poziomu glikemii. Preparat Lyxumia jest też zarejestrowany
w Meksyku i Australii do leczenia osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Lyxumia jest zastrzeżoną nazwą
preparatu RA GLP-1 – liksysenatydu, zatwierdzoną przez Europejską Agencję ds. Leków
oraz przez inne władze rejestracyjne. Zastrzeżona nazwa dla liksysenatydu w USA jest obecnie
dyskutowana.
Informacje o Sanofi Diabetes
Sanofi dąży do tego, aby pomagać ludziom w walce ze złożonym problemem, jakim jest cukrzyca,
poprzez dostarczanie innowacyjnych, zintegrowanych i spersonalizowanych rozwiązań. Kierując się cennymi
informacjami otrzymywanymi dzięki opiniom chorych na cukrzycę i kontaktom z nimi, firma nawiązuje współpracę
z innymi podmiotami, aby zaoferować systemy diagnostyczne, terapie, usługi i urządzenia, w tym innowacyjne
systemy monitorowania glikemii. Sanofi wprowadza na rynek zarówno iniekcyjne, jak i doustne leki dla pacjentów
z cukrzycą typu 1 lub typu 2
Informacje o Sanofi
Sanofi jest globalnym dostawcą usług zdrowotnych, zaangażowanym w odkrywanie, produkcję i dystrybucję
leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. Firma jest notowana na giełdach w Paryżu
(EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce należą: Sanofi Pasteur,
największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie
Środkowo-Wschodniej, Nepentes Pharma, uznany w branży polski producent dermokosmetyków oraz Genzyme,
producent leków stosowanych w chorobach rzadkich. Jedna z 80 fabryk Grupy Sanofi na świecie,
jest zlokalizowana w Rzeszowie, Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia blisko 1000 pracowników. Według danych IMS
Health Polska, Grupa Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm
farmaceutycznych. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. jest członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych INFARMA, Izby Gospodarczej Farmacja Polska, a także członkiem PASMI – Polskiego
Związku Producentów Leków bez Recepty.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.sanofi.pl
Piśmiennictwo
1. Aronoff i wsp. Glucose metabolism and regulation: Beyond insulin and glucagon. Diabetes Spectrum 2004;
17(3): 183–190.
2. Riddle i wsp. Contributions of basal and postprandial hyperglycemia over a wide range of A1c levels before
and after treatment intensification in type 2 diabetes. Diabetes Care 2011; 34(12): 2508–2514.
3. Seino Y i wsp. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of the once-daily GLP-1 receptor agonist
lixisenatide in Asian patients with type 2 diabetes insufficiently controlled on basal insulin with or without
a sulfonylurea (GetGoal- L-Asia). Diabetes Obes Metab 2012; 14(10): 910–977.
Osoby kontaktowe:
Monika Chmielewska-Żehaluk
Dyrektor Działu Komunikacji
Tel. +48 22 280 07 53; kom. +48 695 588 881
[email protected]
Download