Spółka Chattem należąca do grupy Sanofi nabyła dostępny bez

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
Spółka Chattem należąca do grupy Sanofi nabyła dostępny
bez recepty lek zobojętniający sok żołądkowy Rolaids®
-- Nabycie tego produktu dodatkowo wzmocniło
pion Consumer Healthcare firmy Sanofi w USA –
Paryż, Francja – 7 stycznia 2013 r. – Firma Sanofi (EURONEXT: SAN i NYSE: SNY) ogłosiła,
że jej amerykański pion Consumer Healthcare, prowadzący działalność jako spółka Chattem, Inc.,
zakupił obowiązujące na całym świecie prawa do marki Rolaids® od pionu McNeil Consumer
Healthcare spółki McNEIL-PPC, Inc.
– Dodanie leku Rolaids do naszego asortymentu stanowi wyjątkową okazję uzyskania
powszechnie znanej marki, która według nas koreluje pozytywnie z naszą sprawdzoną strategią
rozwoju marek poprzez innowacje i reklamy – stwierdził Zan Guerry, dyrektor wykonawczy w firmie
Chattem. – Jesteśmy gotowi do wykorzystania możliwości rynkowych, jakie daje nam uzyskanie
marki Rolaids, aby uzyskać zwiększenie wzrostu i przenieść tę markę na nowy poziom.
Rolaids jest dostępnym bez recepty lekiem zobojętniającym sok żołądkowy, który łagodzi objawy
zgagi i -zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego związanych z nadkwaśnością . Produkt został
po raz pierwszy wprowadzony do obrotu w 1954 r. i z biegiem lat stał się jednym z najlepiej
sprzedających się leków markowych w kategorii leków stosowanych w leczeniu chorób przewodu
pokarmowego. Spółka Chattem ponownie wprowadzi Rolaids do obrotu. Planuje jego
udostępnienie w punktach sprzedaży detalicznej w ciągu roku.
– To nabycie jest zgodne z naszą długofalową strategią, która obejmuje poszerzanie naszej oferty
leków dostępnych bez recepty w ramach dążenia do szerszej dywersyfikacji działalności –
stwierdziła Anne Whitaker prezes spółki North America Pharmaceuticals należącej do Sanofi. –
Spółka Chattem udowodniła już w przeszłości, że jest w stanie z sukcesem dokonać przejęć
i integracji, a dodanie preparatu Rolaids, marki o ugruntowanej pozycji i z długą tradycją,
zwiększyło dodatkowo dywersyfikację portfolio firmy.
W 2008 r. firma Sanofi wskazała dziedzinę leków dostępnych bez recepty jako podstawową
platformę wzrostową firmy, w związku z czym dokonała przejęcia spółki Chattem z siedzibą
w Chattanooga w stanie Tennessee, USA, w marcu 2010 r. Jej przejęcie zapewniło firmie
obecność na amerykańskim rynku leków dostępnych bez recepty, który stanowi 25 procent
aktualnego rynku ogólnoświatowego. W okresie wiosny 2011 r. spółki Chattem i Sanofi
wprowadziły do obrotu dostępny bez recepty (ang. over-the-counter, OTC) preparat Allegra. Była
to jedna z najbardziej udanych premier leków dostępnych bez recepty na rynku USA.
Poza preparatem Allegra® asortyment marek leków dostępnych bez recepty spółki Chattem
obejmuje produkty Icy Hot®, Gold Bond®, Cortizone-10®, Selsun Blue®, ACT® i Unisom®.
Informacje o Sanofi
Sanofi jest globalnym dostawcą usług zdrowotnych, zaangażowanym w odkrywanie, produkcję
i dystrybucję leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. Firma jest notowana
na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi należą:
1
Sanofi Pasteur, największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji leków generycznych
w Europie Środkowo-Wschodniej, NepentesPharma, uznany w branży polski producent leków oraz
dermokosmetyków oraz Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich. Grupa Sanofi
w Polsce zatrudnia ponad 1000 osób. Według danych IMS, Grupa Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc
w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. jest członkiem Związku
Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Izby Gospodarczej Farmacja Polska,
a także członkiem PASMI – Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.sanofi.pl
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. W myśl tej definicji, stwierdzenia
odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i
oszacowania wraz z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące
planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami,
usługami, opracowywaniem produktów i możliwości, oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia
odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”,
„zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne. Mimo iż zarząd firmy Sanofi jest przekonany o tym, że
oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy
powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od
rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których wiele nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza
kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się
różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do
przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami
naukowymi, przyszłymi danymi klinicznymi oraz analizami, w tym analizami po wprowadzeniu na rynek, decyzjami
urzędów rejestracyjnych, takich jak FDA czy EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego
zastosowanie biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami
dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub powodzenie takiego produktu;
nieudzieleniem gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku;
przyznaniem innych zezwoleń i sukcesem rynkowym produktów alternatywnych; zdolność Grupy do wykorzystania
zewnętrznych możliwości wzrostu, tendencje w zmianach kursów walut i aktualnych stóp procentowych, wpływ polityk
ograniczania kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnią liczbę akcji pozostających w obrocie, jak również kwestie
omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi instytucjom SEC i AMF, w tym
między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do
przyszłości” w raporcie rocznym firmy Sanofi na formularzu 20 F za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. Firma Sanofi nie
przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości,
chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.
Osoby kontaktowe:
Monika Chmielewska-Żehaluk
Dyrektor Działu Komunikacji
Tel. +48 22 280 07 53; kom. +48 695 588 881
[email protected]
Download