Informacje o firmie Sanofi Diabetes

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
Preparat Afrezza®, jedyna na rynku insulina wziewna
opracowana przez firmy Sanofi i MannKind Corporation,
jest już dostępny w USA
Paryż i Valencia (Kalifornia, USA) – 12 lutego 2015 r. – Firmy Sanofi i MannKind Corporation
poinformowały, że preparat Afrezza® - jedyna na rynku insulina ludzka w postaci proszku
do inhalacji – został wprowadzony do obrotu w aptekach na całym terytorium Stanów
Zjednoczonych. Produkt został zatwierdzony przez amerykańską Agencję do Spraw Żywności
i Leków (FDA) do stosowania w regulacji wysokiego poziomu cukru we krwi u dorosłych chorych na
cukrzycę typu 1 lub typu 2. Lek jest dostępny na receptę.
- Wiele osób cierpiących na cukrzycę nie jest w stanie kontrolować poziomu glukozy we krwi za
pomocą obecnie zażywanych leków. Insulina może pomóc im rozwiązać ten problem. Tym bardziej,
że teraz może być stosowana beziniekcyjnie. Nowa forma podania leku prawdopodobnie
pozytywnie wpłynie na porozumienie między personelem medycznym a chorymi na cukrzycę
w zakresie wprowadzania lub intensyfikacji insulinoterapii - wyjaśnia dr Janet McGill, profesor
medycyny w Akademii Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego w St. Louis, która prowadziła
badania kliniczne nad preparatem Afrezza.
Afrezza to połączenie produktu leczniczego z wyrobem
medycznym. Zawiera suchy preparat insuliny ludzkiej
podawany za pomocą niewielkiego, przenośnego
inhalatora umożliwiającego pacjentom odpowiednią
regulację poziomu cukru we krwi. Ten szybko
wchłaniający się lek ma krótki okres działania. Należy
zażywać go bezpośrednio przed posiłkiem.
Preparat
Afrezza,
stosowany
jako
element
kompleksowego
planu
leczenia
cukrzycy
obejmującego również odpowiednią dietę, ćwiczenia
i inne leki, pomaga regulować wysoki poziom cukru we
krwi. Jednakże, nie należy stosować go u pacjentów
cierpiących
na
przewlekłe
choroby
układu
oddechowego, takie jak astma lub przewlekła
obturacyjna choroba płuc (POChP), ani w leczeniu
kwasicy ketonowej występującej w przebiegu cukrzycy.
Stosowanie preparatu Afrezza nie jest zalecane u osób
palących lub takich, które niedawno zerwały
z nałogiem palenia.
Inhalator Afrezza® z pojemnikami na 4 lub 8
jednostek insuliny ludzkiej w proszku do
inhalacji. Aby pobrać zdjęcie, kliknij tutaj
- Afrezza stanowi ważne poszerzenie coraz bogatszego wachlarza
oferowanych przez firmę Sanofi zintegrowanych i spersonalizowanych
rozwiązań skierowanych do osób chorych na cukrzycę. Wprowadzenie tego
leku na rynek dowodzi, że jesteśmy całkowicie oddani misji tworzenia
innowacyjnych terapii odpowiadających na potrzeby pacjentów z cukrzycą - mówi Pierre Chancel,
Senior Vice President Diabetes Division, Sanofi. - Zapotrzebowanie na insulinę, która może być
podawana beziniekcyjnie, rośnie, a my dostrzegamy ten trend. Dlatego dokładamy wszelkich
starań, aby zapewnić wszystkim pacjentom dostęp do nowych możliwości leczenia – dodaje.
- Afrezza jest rezultatem naszych wieloletnich wysiłków mających na celu opracowanie leku, który
wspierałby chorych w radzeniu sobie z wyzwaniami cukrzycy. Jesteśmy niezmierni dumni z tego,
że udało nam się zrealizować ten cel i dziś możemy udostępnić lek pacjentom – mówi Alfred Mann,
Executive Chairman, MannKind Corporation.
1/4
Co to jest Afrezza i w jakim celu się go stosuje?
Afrezza to szybko działająca insulina wziewna. Stosowana jest w regulacji wysokiego poziomu cukru we krwi
u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1 i 2. Produkt zawiera suchy preparat insuliny ludzkiej podawany
za pomocą niewielkiego, przenośnego inhalatora. Lek należy podawać bezpośrednio przed posiłkiem.
Zainhalowana insulina w proszku błyskawicznie rozprzestrzenia się w płucach i szybko przenika
do krwiobiegu, osiągając szczytowe stężenie w ciągu 12 - 15 minut po podaniu. Preparat Afrezza jest
sprzedawany w pojemnikach zawierających w pojedynczej dawce cztery lub osiem jednostek insuliny
w proszku. Aby osiągnąć właściwy poziom cukru we krwi, można stosować go w skojarzeniu z innymi lekami
stosowanymi w leczeniu cukrzycy, według zaleceń lekarza. Jeśli przepisana przez lekarza dawka przekracza
osiem jednostek insuliny, preparat Afrezza można stosować, łącząc ze sobą dawki z pojemników
zawierających cztery i osiem jednostek. Wprowadzenie do obrotu pojemników w innych rozmiarach jest
obecnie rozważane. Jednorazowy inhalator może być stosowany przez okres maksymalnie 15 dni. Należy
przechowywać go w czystym i suchym miejscu, z nałożoną na ustnik nakładką ochronną. W razie
konieczności należy przetrzeć inhalator czystą i suchą szmatką.
Firmy Sanofi i MannKind podpisały globalną umowę o wyłącznej licencji na opracowanie i wprowadzenie do
obrotu preparatu Afrezza. Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy, firma Sanofi odpowiada za
globalne działania handlowe, regulacyjne i rozwojowe.
WSKAZANIA
Preparat Afrezza to szybko działająca insulina wziewna stosowana w leczeniu dorosłych chorych na cukrzycę
typu 1 i 2 do regulacji wysokiego poziomu cukru we krwi. Lek jest wydawany na receptę.
OGRANICZENIA STOSOWANIA
Preparatu Afrezza nie należy stosować jako leku zastępczego wobec insuliny długo działającej. U pacjentów
chorych na cukrzycę typu 1 preparat Afrezza należy stosować wyłącznie w skojarzeniu z insuliną długo
działającą.
Preparatu Afrezza nie należy stosować w leczeniu kwasicy ketonowej występującej w przebiegu cukrzycy
(ketokwasicy cukrzycowej).
Stosowanie preparatu Afrezza nie jest zalecane u osób palących lub takich, które niedawno zerwały
z nałogiem palenia.
2/5
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AFREZZA
OSTRZEŻENIE: RYZYKO OSTREGO SKURCZU OSKRZELI U PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ PŁUC
•
U pacjentów cierpiących na astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) zaobserwowano
przypadki ostrego skurczu oskrzeli po zastosowaniu preparatu Afrezza.
•
Przeciwwskazane jest stosowanie leku u pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc, takimi jak astma
lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
•
Przed rozpoczęciem leczenia preparatem Afrezza u wszystkich pacjentów należy przeprowadzić
szczegółowy wywiad chorobowy oraz wykonać badanie przedmiotowe i badanie spirometryczne (z
oznaczeniem FEV1) w celu identyfikacji ewentualnej choroby płuc.
Nie należy stosować preparatu Afrezza w przypadku występowania jakichkolwiek dolegliwości ze strony
układu oddechowego lub chorób płuc, takich jak astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
Nie należy stosować preparatu Afrezza podczas epizodów hipoglikemii (niedocukrzenia). Nie należy
stosować preparatu Afrezza w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek z jego składników, gdyż
może to prowadzić do wystąpienia silnej i poważnej reakcji alergicznej.
Przed zastosowaniem preparatu Afrezza lekarz jest zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu chorobowego
z pacjentem oraz wykonania badania przedmiotowego i badania spirometrycznego (test oddychania) w celu
wykluczenia jakichkolwiek dolegliwości ze strony układu oddechowego. Pacjenci z chorobami płuc nie
powinni stosować preparatu Afrezza. Podanie leku Afrezza po stwierdzeniu występowania choroby płuc przez
lekarza może prowadzić do poważnych problemów z oddychaniem o znamionach astmy. Stosowanie
preparatu Afrezza może skutkować zmniejszeniem wydolności płuc. Z tego względu w okresie sześciu
miesięcy po rozpoczęciu leczenia preparatem Afrezza należy wykonać testy oddychania, a następnie
powtarzać je w regularnych odstępach jednego roku. W przypadku wystąpienia takich objawów, jak
świszczący oddech lub kaszel, testy oddychania należy przeprowadzać częściej. Należy zgłosić lekarzowi
wszelkie przypadki zachorowania na raka płuc, obecne i przeszłe, lub poinformować go o zwiększonym
ryzyku zachorowania na raka płuc.
W okresie stosowania preparatów insulinowych, takich jak Afrezza, należy regularnie badać poziom cukru
we krwi. Bez uprzedniej konsultacji z lekarzem nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w zakresie dawki
lub rodzaju zażywanej insuliny. Jakiekolwiek zmiany w zakresie insuliny należy wprowadzać ostrożnie
i wyłącznie pod nadzorem lekarza.
Najczęstszym działaniem niepożądanym występującym podczas stosowania preparatów
insulinowych, w tym preparatu Afrezza, jest hipoglikemia (niedocukrzenie). Wystąpienie hipoglikemii
może wiązać się z poważnym zagrożeniem życia. U niektórych pacjentów mogą występować takie objawy,
jak drżenie, nadmierna potliwość, przyspieszony rytm serca lub nieostre widzenie. Stosowanie preparatu
może prowadzić do uszkodzenia serca lub mózgu. Ważne jest, aby wiedzieć, jak właściwie stosować preparat
Afrezza i ograniczać ryzyko wystąpienia epizodów hipoglikemii.
Należy poinformować lekarza o wszelkich przyjmowanych lekach, szczególnie lekach zwanych powszechnie
tiazolidinedionami, oraz suplementach. Mogą one wpływać na działanie insuliny. W przypadku występowania
niewydolności serca lub innych dolegliwości sercowych, zażycie leku Afrezza w połączeniu
z tiazolidinedionami może spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. Przed rozpoczęciem stosowania
preparatu Afrezza należy poinformować lekarza o wszelkich dolegliwościach, w tym przebytych chorobach
układu oddechowego, ciąży lub planowanym zajściu w ciążę, a także karmieniu piersią lub planowanym
karmieniu piersią.
Poza niedocukrzeniem (hipoglikemia), podczas stosowania preparatu Afrezza mogą wystąpić inne działania
niepożądane, takie jak kaszel, ból lub podrażnienie gardła, ból głowy, biegunka, zmęczenie i nudności.
3/5
Należy zapoznać się z pełnymi informacjami dotyczącymi stosowania leku
Afrezza, w tym informacjami zawartymi w ramce „OSTRZEŻENIE”,
zamieszczonymi na stronie internetowej www.Afrezza.com.
Informacje o firmie Sanofi Diabetes
Celem Sanofi jest wspieranie pacjentów w radzeniu sobie ze złożonym problemem, jakim jest cukrzyca,
poprzez dostarczanie im innowacyjnych, zintegrowanych i spersonalizowanych rozwiązań. Kierując się
cennymi informacjami pozyskiwanymi podczas rozmów z osobami chorymi na cukrzycę, firma nawiązuje
współpracę partnerską z innymi podmiotami, aby móc dostarczać pacjentom systemy diagnostyczne, terapie,
usługi i urządzenia, w tym systemy monitorowania poziomu glukozy we krwi. Sanofi oferuje zarówno
iniekcyjne, doustne, jak i wziewne leki dla pacjentów z cukrzycą typu 1 lub 2.
Informacje o firmie Sanofi
Sanofi
to
wiodąca
firma
farmaceutyczna,
zaangażowana
w
odkrywanie,
opracowywanie
i dystrybucję rozwiązań terapeutycznych odpowiadających na potrzeby pacjentów na całym świecie. Posiada
kluczowe
kompetencje
w
dziedzinie
opieki
zdrowotnej,
znajdujące
odzwierciedlenie
w siedmiu platformach wzrostu spółki: leki stosowane w przebiegu cukrzycy, szczepionki stosowane u ludzi,
leki innowacyjne, opieka zdrowotna nad konsumentami, rynki wschodzące, zdrowie zwierząt i nowa spółka
Genzyme.
Grupa
Sanofi
jest
notowana
na
giełdach
w
Paryżu
(EURONEXT:
SAN)
i Nowym Jorku (NYSE: SNY).
Informacje o firmie MannKind Corporation
Spółka MannKind Corporation (Nasdaq: MNKD) specjalizuje się w odkrywaniu, opracowywaniu
i komercjalizacji rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów z takimi chorobami, jak cukrzyca. Na swojej stronie
internetowej (www.mannkindcorp.com) regularnie publikuje komunikaty prasowe oraz dodatkowe informacje
dotyczącej jej działalności. Zainteresowani użytkownicy mogą subskrybować powiadomienia w postaci
wiadomości e-mail za pośrednictwem strony internetowej MannKind. Powiadomienia te są wysyłane
automatycznie w momencie publikacji nowej informacji prasowej, złożenia raportu do amerykańskiej Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) lub umieszczenia innych informacji na stronie internetowej firmy.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, zgodnie z definicją określoną
w amerykańskiej ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r.,
ze zmianami. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie odnoszą się do faktów historycznych. Oświadczenia te
obejmują prognozy i szacunki, a także założenia będące podstawą do ich wysnuwania, stwierdzenia
dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi,
zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywanymi produktami i ich potencjałem oraz stwierdzenia
dotyczące przyszłej działalności. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawierają takie określenia, jak
„spodziewamy się”, „oczekujemy”, „uważamy, że...”, „zamierzamy”, „szacujemy”, „planujemy” i inne podobne
wyrażenia. Mimo, iż zdaniem organów zarządzających spółkami Sanofi i MannKind oczekiwania
zwerbalizowane w wymienionych wyżej oświadczeniach dotyczących przyszłości są uzasadnione, inwestorzy
powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i oświadczenia dotyczące przyszłości obarczone
są różnymi czynnikami ryzyka i niepewności, które trudno przewidzieć i które ogółem wykraczają poza stopień
kontroli firm Sanofi i MannKind, a które mogą sprawić, że faktyczne wyniki i skutki będą znacznie odbiegać
od tych wyraźnie określonych, sugerowanych lub prognozowanych w informacjach lub oświadczeniach
dotyczących przyszłości. Wymienione wyżej czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi
niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami i rozwojem, przyszłymi danymi i badaniami klinicznymi,
w tym badaniami przeprowadzanymi po wprowadzeniu produktu do obrotu, decyzjami organów regulacyjnych,
takich jak FDA lub EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy dany lek, wyrób lub produkt biologiczny zostanie
dopuszczony do obrotu, które to decyzje mogą dotyczyć dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz
z decyzjami dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogących wpłynąć na dostępność lub potencjał
komercyjny takich przyszłych produktów; brakiem gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile
zostaną zatwierdzone, odniosą sukces rynkowy; przyszłym dopuszczeniem do obrotu i sukcesem rynkowym
alternatywnych produktów terapeutycznych; zdolnością Grupy do czerpania korzyści z zewnętrznych
możliwości wzrostu; wahaniami kursów walutowych i obowiązujących stóp procentowych; wpływem polityki
ograniczania kosztów i późniejszych zmian w tym zakresie; średnią liczbą wyemitowanych akcji, a także
kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi organom
regulacyjnym AMF i SEC, w tym między innymi kwestie wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka”
i „Ostrzeżenie odnoszące się do oświadczeń dotyczących przyszłości” raportu rocznego firmy Sanofi za rok
2013 na formularzu 20 F, a także czynniki ryzyka i niepewności wymienione w raporcie rocznym firmy
MannKind za 2013 rok na formularzu 10 K, oraz wymienione lub określone w kolejnych sprawozdaniach
złożonych przez MannKind do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Firmy Sanofi
4/5
i MannKind nie zobowiązują się do aktualizowania lub poprawiania jakichkolwiek
informacji lub oświadczeń dotyczących przyszłości, chyba że jest to wymagane przez
obowiązujące przepisy prawa.
Ujawnienie: Dr Janet McGill świadczyła usługi konsultingowe na rzecz firm MannKind i Sanofi po zakończeniu
udziału w badaniach klinicznych nad preparatem Afrezza w 2014 roku. Obecnie współpracuje z firmą Sanofi
jako konsultant.
Afrezza® to zarejestrowany znak handlowy firmy MannKind Corporation.
Produkt opatentowany: http://www.mannkindcorp.com/our-technology-patent-notices.htm
Dodatkowych informacji udziela:
Monika Chmielewska-Żehaluk
Dyrektor Działu Komunikacji
Tel. +48 22 280 07 53; kom. +48 695 588 881
[email protected]
5/5
Download