PM800 z 870 - Schneider Electric

advertisement
POWERLOGIC®
Analizatory serii PM800
Funkcjonalność
Rodzina urządzeń pomiarowych PowerLogic
CM4000
Do głównego punktu
zasilającego
PM800
Do pól zasilających
• Rozszerzony pomiar parm.
sieci
• Zaawans. Monitoring jakości
energii
• Detekcja zakłóceń
przejściowych (CM4-T)
• Monitoring jakości energii
• Zaawans. zapis przebiegów
okresowych
Do odbiorów
• Pamięć wewnętrzna
• Różnorodność We/Wy
• Pomiar podst. param. sieci
• Kompaktowa budowa
• B. wysoka klasa dokładności
• Rozliczenia wewn./alokacja kosztów
• Rejestracja przebiegów
• Synchronizacja czasu przez
GPS
PM700
• Monitoring THD
2
Element kompletnego rozwiązania
 Mierniki serii PM800 stanowią istotny element systemu nadzoru PowerLogic.
Software
- System Manager
Mierniki serii PM800 są
wyposażone w port RS-485
z obsługą protokołu Modbus
RTU/ASCII. Dostępny jest
też 2 lub 4-przewodowy port
RS485/RS232 na adapterze
zdalnego wyświetlacza,
umożliwiając zdalny dostęp
do pomiarów z poziomu
systemu SMS lub SCADA.
Urz. komunikacyjne
- EGX-100
- EGX-400
- Modemy
Urz. z komunikacją
- Analizatory sieci
- Mierniki parametrów el.
- Wył. nn. z zab. Micrologic
- Zabezpieczenia Sepam
- Inne urządzenia z obsługą
protokołu Modbus
Urządzenia pomiarowe z
protokołem Modbus
Inne kompatybilne
urządzenia
3
Systemy PowerLogic
kontrola kosztów energii, jakości i niezawodności sieci elektrycznej
 Od roku 1989, systemy Power Logic wspomagały naszych
klientów na całym świecie w zwiększeniu niezawodności
pracy ich sieci poprzez…
4
Pomiar zużycia i kontrola kosztów energii
 Weryfikacja faktur za energię; wdrażanie programów oszczędnościowych
 Wykrywanie przyczyn i źródeł strat energii
 Weryfikacja skuteczności działań oszczędnościowych jak np. zainstalowanie
nowych bardziej wydajnych urządzeń.
 Kontrola mocy zamówionej i współczynnika mocy; redukcja/unikanie kar
 Alokacja kosztów, rozliczenia wewnątrzoddziałowe
 Pomiar wszystkich mediów (woda, powietrze, gaz, energia, itd.) i optymalizacja
zakupu energii
Możliwość zaoszczędzenia od
2-4% kosztów za energię,
dzięki precyzyjnej informacji o
jej zużyciu.
5
Optymalizacja wykorzystania urządzeń
 Przedłużenie życia maszyn/urządzeń poprzez równomierne rozłożenie
obciążeń, pomiar a następnie ograniczanie harmonicznych i innych
czynników wpływających na szybsze nagrzewanie a tym samym krótszy
czas życia urządzeń
 Maksymalizacja wykorzystania istniejącej
wydajności systemu i unikanie zbędnych
inwestycji dzięki precyzyjnej identyfikacji
rezerw mocy
Oszczędność od 2 do 5% na kosztach
operacyjnych, poprzez optymalizację
wykorzystania urządzeń i wyeliminowanie
niepotrzebnych zakupów/inwestycji.
6
Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania
 Wczesne wykrywanie i ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach
 Precyzyjne wykrywanie i rejestracja amplitud i czasów trwania zakłóceń
wpływających na jakości energii
 Diagnoza i wydzielenie odbiorów mających negatywny wpływ na jakość energii w
systemie
 Ciągła ocena trendów jakości energii i warunków umożliwiających identyfikację
słabych punktów sieci.
 Określenie wymogów dla zapewnienia odpowiedniego
poziomu jakości energii i ich weryfikacja po wdrożeniu
działań korygujących
Oszczędność ok. 10% lub więcej dzięki
poprawie jakości energii i niezawodności
zasilania.
7
Zestawienie podstawowych parametrów
PM810
PM810
z
PM810Log
PM820
PM850
PM870
Wykrywanie zakłóceń

Zaawans. rejestracja przebiegów

Funkcja EN50160


Standard. rejestracja przebiegów


Trendy i przewidywania


Pamięć wewnętrzna




Wielkość (kB)
80
80
800
800
Dzienniki Użytkownika
1
1
3
3
Dziennik zużycia energii




Dziennik zużycia en. wg. zmian








do 31
do 31
do 63
do 63
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5





Dziennik Alarmów

Analiza harmonicznych
Kl. dokładności IEC 60687
V, I, Energia, Moc uśredn., THD
Alarmy, RS485, Moduły opcj.
8
PM870 - parametry
Dostępne są 3 konfiguracje miernika — ze
zintegrowanym wyświetlaczem, bez
wyświetlacza lub z wyświetlaczem zdalnym.
 Ikony alarmu i obsługi urządzenia —
podgląd stanu alarmów
 Czytelny, podświetlany ekran LCD
 Antyodblaskowy, odporny na
zarysowania
 Wyświetlanie 4 wartości
jednocześnie, np. prądy w 3
fazach i w przewodzie N
 Ekrany z podsumowaniem,
wykresy słupkowe - szybka
informacja o stanie sieci
 Intuicyjne menu kontekstowe
umożliwiające obsługę miernika bez
wcześniejszego szkolenia
 Obsługa 5 języków — angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki,
rosyjski
9
PM870 – parametry (cd.)
 Wyjście KY /Wejście logiczne
 Zasilanie
 Wejścia pomiarowe napięciowe –
600 VAC mierzone bezpośrednio;
 Złącze modułów opcjonalnych
 Wejścia pomiarowe prądowe bezpośredni pomiar prądu do 15 A
 Port RS-485, 2-przewodowy ModbusRTU lub -ASCII
 Komunikacja z systemem SMS
 Komunikacja z systemami BAS
lub SCADA
 Aktualizowany firmware
pozwalający na rozszerzanie
możliwości urządzenia
10
PM870 – parametry (cd.)
 Opcja zdalnego wyświetlacza:
 Możliwość zamontowania analizatora wewnątrz rozdzielnicy na
szynie DIN w przypadku gdy napięcie dopuszczalne na drzwiach
nie może przekraczać 120 V.
 Lokalna konfiguracja analizatorów bez wyświetlaczy.
 Dodatkowy port komunikacyjny RS232/485, konfigurowalny jako 2lub 4-przewodowy .
Konfigurowalny port 2- lub 4przewodowy na adapterze
wyświetlacza zdalnego –
możliwość bezpośredniego
wpięcia analizatora do istniejącej
sieci 4 przewodowej.
11
PM870 – parametry (cd.)
 Kompaktowa budowa - 96 x 96 x 70mm (głębokość
urządzenia z komunikacją Modbus i 1 We/Wy)
 Możliwość zaoszczędzenia miejsca
 Otwór montażowy o wymiarach 92 x 92mm
 Zgodnie z międzynarodowymi normami
 Retrofit mierników analogowych montowanych w
otworach o średnicy 4” bez konieczności stosowania
dodatkowych adapterów
 Montaż na szynie DIN (bez wyświetlacza)
 Wyeliminowanie prowadzenia okablowania na
drzwi
12
Opcjonalne moduły We/Wy
Analizatory serii PM800 można
wyposażyć w maks. 2 opcjonalne
moduły We/Wy.
 Zastosowania
 Monitorowanie stanu urządzeń
 Monitorowanie i wizualizacja alarmów
 Synchronizacja przedziału uśredniania
 Monitorowanie zużycia innych mediów
(woda, gaz, itp.)
 Seria PM800 w standardzie posiada:
 1 wyjście logiczne KY
 1 wejście logiczne
 Opcjonalne moduły We/Wy
 2 wejścia i 2 wyjścia logiczne
 6 wejść i 2 wyjścia logiczne
 2 we/wy logiczne i 2 we/wy analogowe
13
Uniwersalność i elastyczność
 Szybki i łatwy montaż
 Przy pomocy 2 zatrzasków
sprężynowych
 Bez żadnych narzędzi
 Szeroki zakres napięć zasilających
 115 – 415 V AC (15 VA)
125 – 250 V DC (10 W)
 Mniejsza liczba modeli do
magazynowania
14
Procesor analizatorów serii PM800
 Niezawodny i wydajny procesor
 Ta sam rodzina procesorów co w analizatorach
serii CM4
 128 próbek/okres zapewnia wysoką dokładność
pomiarów
 Gwarantowana ciągłość pomiarów
 Spełnione wymagania norm IEC 62053-22
(energia) i ANSI C12.20 0.5S (energia czynna)
15
Alarmy Użytkownika
 Alarmy ustawione fabrycznie, dostępne po załączeniu analizatora
 Możliwość modyfikacji istniejących lub tworzenia nowych alarmów
(PM820, PM850, PM870)
 Dostęp do tworzenia kombinacji alarmów dzięki zastosowaniu logiki
Boolean (PM850 i PM870)
 Wykrywanie krótkich pików/zapadów w prądzie/napięciu (PM870)
Tabela z analizą alarmów pozwala
na szybkie wykrycie
powtarzających się zakłóceń
Alarmy,
przechowywane w
pamięci miernika i
wyświetlane w
programie SMS
dostarczają
niezbędnej wiedzy o
zdarzeniach w sieci.
16
Rejestracja pomiarów
 Wbudowana pamięć wewnętrzna:
 PM850, PM870 – 800 kB
 PM810 z modułem logowania, PM820 – 80 kB
 Rozpoczęcie rejestracji predefiniowanych wielkości elektrycznych zaraz
po podłączeniu zasilania
 Korzyści jakie daje pamięć wewnętrzna:
 Redukcja przepływu danych w sieci Modbus
 Uniknięcie przerw w rejestracji (uszkodzenie magistrali Modbus)
Pomiary z pamięci wewnętrznej można
sczytywać (ręcznie lub automatycznie)
do bazy danych programu SMS i
wyświetlać np. w postaci tabel,
trendów, itp.
17
Zaawansowana rejestracja pomiarów
 Pamięć wewnętrzna analizatorów serii PM800 składa się z :
 Dziennika Min/Max – wartości min/max od ostatniego zerowania
 Dzienników Użytkownika z możliwością rejestracji do 96 różnych
wielkości elektrycznych
(PM820 i PM810 z modułem LOG – 1 dziennik; PM850, PM870 – 3
dzienniki)
 Dziennik bilingu i tabela zużycia energii z podziałem na zmiany
Dziennik bilingu
można wczytać do
programu SMS i
wyświetlić w postaci
np. tabeli.
Rejestrow. wielkości
Minuty
Dni
Miesiące
kWh pobierana
kWh całkowita
kVARh pobierana
kVARh całkowita
kVAh całkowita
PF całkowita
kW uśredniona
kVar uśredniona
Co 15 minut przez
12 dni
(1152 rekordy)
32 dni pomiarów
dziennych
(32 rekordy)
2 lata pomiarów
miesięcznych
(24 rekordy)
Uwaga: dzienne i miesięczne wartości wsp. mocy PF i mocy uśredn. są ostatnimi zmierzonymi
danego dnia lub miesiąca.
18
Zaawansowana rejestracja pomiarów
 Dziennik zużycia energii z
podziałem na zmiany (możliwość
uwzględnienia kosztów)
 Dostęp z poziomu tabeli
programu SMS

Dostęp z poziomu
oprogramowania typu SCADA
poprzez odczyt określonych
rejestrów
19
Monitoring jakości energii
 Kąty i amplitudy poszczególnych
harmonicznych z uwzględnieniem do 31-szej
harmonicznej (PM810LOG, PM820), 63-ciej
harmonicznej (PM850, PM870)
 Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
True RMS z uwzględnieniem do 63-ciej
harmonicznej (cała seria PM800)
Analiza harmonicznych jest dostępna w postaci
tabelarycznej w programie SMS.
20
Monitoring jakości energii (cd)
 Analizatory (PM850, PM870) dokonują
weryfikacji parametrów napięcia zasilającego
wg. normy PN-EN50160.
 Norma PN-EN50160 określa parametry
napięcia zasilającego jakie powinny być
zapewnione przez dostawcę.
W przypadku niedotrzymania jednego z
parametrów napięcia zasilającego określonego w
PN-EN50160 analizator generuje alarm.
Status poszczególnych parametrów można odczytać
w dedykowanej tabeli programu SMS.
21
Zapis przebiegu okresowego (PM850)
 Zapis przebiegu
 Ręczne lub automatyczne
wyzwolenie zapisu
 128 p/o, 3 okresy
 Przebiegi okresowe dostarczają
graficznej reprezentacji aktualnego
stanu sieci.
 Umożliwiają szybkie odizolowanie
potencjalnych zagrożeń.
 Idealne do wykrywania
powtarzających się zakłóceń,
anomalii.
22
Wykrywanie pików i zapadów oraz
zaawansowana rejestracja przebiegu (PM870)
 PM870 ma możliwość wykrywania, alarmowania i rejestracji przebiegów
dla pików/zapadów prądu/napięcia, które mogą powodować
nieprawidłową pracę zabezpieczeń, maszyn. itp.
 12 prekonfigurowanych alarmów napięciowych (piki/zapady)
zapewniających wczesne wykrycie problemu i wyzwalających zapis
przebiegu okresowego.
 Pełna obsługa alarmów jest dostępna z poziomu oprogramowania SMS.
Zapady napięcia
są najczęściej
wywoływane
przez załączanie
dużych odbiorów.
PM870 umożliwia
wykrycie tego
typu odbiorów i
zasilenie ich z
innego źródła.
23
Wykrywanie pików i zapadów oraz
zaawansowana rejestracja przebiegu (c.d.)
 Zaawansowany zapis przebiegów (PM870) pozwala na uzyskanie
precyzyjnego obrazu stanu sieci w chwili wystąpienia zakłócenia
 Zapis od 185 okresów dla 1 kanału przy 16 próbkach/okres
do 3 okresów dla 6 kanałów przy 128 próbkach/okres
Niska jakość energii może
prowadzić do kosztownych
przestojów w produkcji. PM870 z
zaawans. funkcją rejestracji
przebiegów to idealne narzędzie
do wykrywania i analizy
niepożądanych zjawisk w sieci
24
Trendy i prognozowanie (PM850, PM870)
Wykres trendu wraz z prognozowaniem na podstawie
pomiarów zapisanych w pamięci PM870.
 Analizatory przechowują w pamięci
wewnętrznej dane potrzebne do
wygenerowania trendów wraz z
prognozowaniem (kolor zielony na
rysunku obok)
 Wartości Min/Maks. i średnie
dostępne są z rozdzielczością minut,
godzin, dni i miesięcy
 Prognozowanie jest realizowane dla
przedziałów godzinowych i
dziennych
 W SMS dostępne są wykresy
trendów dla podstawowych wielkości
(np. moc czynna, prąd, napięcie)
 Dane trendów przechowywane są w
rejestrach dzięki czemu możliwy jest
ich odczyt przez systemy typu
SCADA
25
Jak stworzyć najprostszy system nadzoru...
 Zastosowanie bramki EGX400 umożliwia
przesyłanie danych po sieci Ethernet
 Można stworzyć prosty system
nadzoru składający się z PM8x,
EGX400 i PC z przeglądarką WWW.
Użytkownik ma dostęp do:
– Pomiary podstawowe: I, U, P, Q,
S oraz energie
– Stan Wejść/Wyjść
– Aktualny status i historia
alarmów
– Wykresy trendów i prognoz
(PM850 lub PM870)
– Zgodność nap. zasilającego z
EN50160 (PM850 lub PM870)
PC z przeglądarką IE

Bramka EGX400
PM8
Brak konieczności instalowania
dodatkowego oprogramowania
26
Więcej informacji…
 Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym lub odwiedź naszą stronę
internetową:



Strona PowerLogic – www.powerlogic.com
Strona firmowa – www.schneider-electric.pl
Produkty Merlin Gerin – www.merlingerin.com
27
Download